Hotels and Lodges of Iran[-] Hotels and Lodges of Iran


163 records available
PlaceLatitudeLongitude
Āb-e Garm va Sard32.7833057.50000
Abbasi Hotel32.6512051.67030
Ali Qapu Hotel32.6491051.66780
Apadana Hotel29.6181052.53770
Āpārtemān-e Şafā34.6351050.88200
Āpūn36.0845052.90670
Aţlas36.2829059.61230
Chāh Kūrū31.5693056.85010
Chāl Qahveh Khāneh35.6934053.60680
Chāshtkhvorān-e Lāt36.9751050.43660
Dārzīn29.1500058.10000
Delvār28.9758050.82800
Enghelab Hotel35.7072051.40860
Eram Hotel 29.6210052.53820
Ferdowsi Hotel35.6884051.41950
Ganū27.1898056.34190
Gowhar Shād27.1900056.34250
Grand Hotel35.7239051.41090
Homā Do36.3198059.56350
Homa Hotel (هتل هما)35.7618051.40550
Homa Hotel  29.6269052.54120
Homā Yek36.2978059.57420
Hotel Homa35.7618051.40550
Hotel Jolfa32.6345051.65510
Hotel Laleh35.7155051.39360
Hotel-e Ābādān30.3518048.24970
Hotel-e Amīn30.2963057.07880
Hotel-e Aqşá33.9013050.46070
Hotel-e Ārg29.0892058.32670
Hotel-e Arg-e Jadīd29.0384058.46470
Hotel-e Āzādī32.3295050.87980
Hotel-e Āzādī32.6634051.66820
Hotel-e Bozorg Sharafkhāneh38.1829045.47150
Hotel-e Darband35.8220051.42530
Hotel-e Dīzīn36.0495051.41520
Hotel-e Enqelāb36.7000051.30000
Hotel-e Esteqlāl33.4859048.36970
Hotel-e Gachsar36.1138051.31980
Hotel-e Gājereh36.0833051.37350
Hotel-e Golestāneh33.7567051.42840
Hotel-e Govāshīr30.2624057.05240
Hotel-e Homā27.1711056.25610
Hotel-e Īrān37.4740049.46060
Hotel-e Kārvānsarā30.3601048.24210
Hotel-e Kows̄ar32.6421051.66610
Hotel-e Mar Mar36.2657050.02280
Hotel-e Nahār Khowrān36.7676054.47380
Hotel-e Nārenjestān36.6146052.18350
Hotel-e Nasīm26.9737056.20570
Hotel-e Pārsīān30.3563048.24680
Hotel-e Pīrūzī32.6639051.66940
Hotel-e Sakht Sar36.9176050.67380
Hotel-e Sāmān32.4833050.90460
Hotel-e Sarāb-e Kīv33.5128048.35260
Hotel-e Shahrdārī30.9210052.72320
Hotel-e Shahrdārī33.4818048.36150
Hotel-e Shahrīār38.0518046.34810
Hoveizeh Hotel35.7069051.41560
Ḩowz-e Panj31.0667056.90000
Isfahan Traditional Hotel (Sonnati)32.6638051.67640
Jūr Kenes Bon36.9284050.40410
Kāfeh Bābak32.0395049.32030
Kāfeh-ye Balūchī26.7424061.56340
Kāravānsarā-ye Galūsefteh29.8765056.27890
Kāravānsarā-ye Mādar Shāh33.0167051.50000
Kāravānsarā-ye Sangī34.7216050.68530
Kāravānsarī-ye Gerdū Chūbhā29.4350056.78560
Kārvānsarā-ye Allāhābād32.7096055.37270
Kārvānsarā-ye Bāgh Sheykh34.9908050.44690
Kārvānsarā-ye Banū27.0240053.86010
Kārvānsarā-ye Chek27.0126053.85830
Kārvānsarā-ye Dūk26.9989053.88170
Kārvānsarā-ye Esmā‘īl Khān36.4833054.68330
Kārvānsarā-ye Farangī31.1681061.14960
Kārvānsarā-ye Ḩājj Maḩramī29.4673051.35070
Kārvānsarā-ye Jenī27.2931055.35200
Kārvānsarā-ye Jeyḩūn27.2769055.20880
Kārvānsarā-ye Kalleh29.7807057.46460
Kārvānsarā-ye Kolhar33.4914056.27550
Kārvānsarā-ye Lekāb34.6496052.38080
Kārvānsarā-ye Mādar Shah33.0083051.51060
Kārvānsarā-ye Moshajjarī33.4470054.09130
Kārvānsarā-ye Nīmeh Dūk27.0141053.88350
Kārvānsarā-ye Pā Kabūd36.0440051.83890
Kārvānsarā-ye Robāţ-e Ḩowẕ-e Kebar32.5023054.12340
Kārvānsarā-ye Shāh ‘Abbās34.4688050.49440
Kārvānsarā-ye Shāh ‘Abbāsī28.9277053.70760
Kārvānsarā-ye Shāh ‘Abbāsī34.7863048.84200
Kārvānsarā-ye Shāh ‘Abbāsī35.8577054.61040
Kārvānsarā-ye Shāh ‘Abbāsī35.2372051.15500
Kārvānsarā-ye Shāh ‘Abbāsī33.1581052.24640
Kārvānsarā-ye Shāh ‘Abbāsī38.0032047.88830
Kārvānsarā-ye Shāh ‘Abbāsī37.6767047.08750
Kārvānsarā-ye Shāh ‘Abbāsī35.2660050.37550
Kārvānsarā-ye Shāh ‘Abbāsī36.6449054.52850
Kārvānsarā-ye Shāh ‘Abbāsī35.5433050.16500
Kārvānsarā-ye Shāh ‘Abbāsī34.4797051.06190
Kārvānsarā-ye Shāh ‘Abbāsī36.2489057.40050
Kārvānsarā-ye Shāh ‘Abbāsī36.1489051.29260
Kārvānsarā-ye Tārīkhī-ye Sen Sen34.2488051.28030
Kārvānsarā-ye ‘Abbāsī34.7653052.17710
Kārvānsarā-ye ‘Eyn or Rashīd34.7460052.16300
Kārvāsārā-ye Shāh-e ‘Abbāsī32.3456054.66950
Khāneh-ye Roknī33.6537056.64390
Kowsar (Azadi) Hotel32.6652051.66940
Kowsar Hotel35.7129051.40870
Kowsar Int. Hotel32.6421051.66560
Laleh Hotel (هتل لاله)35.7152051.39380
Mashhad Hotel35.7063051.42540
Mehdīābād29.1748058.09420
Mehmānkhāneh-ye ‘Aţţārī35.7199053.63670
Mehmānsarā-ye Bāft-e Balūch27.2050060.61740
Mehmānsarā-ye Emāmzādeh Hāshem35.7789052.03960
Mehmānsarā-ye Ma‘dan33.6804050.76040
Mehmānsarā-ye Nīrū-ye Entez̧āmī27.1990056.33060
Mehmānsarā-ye Shāhed Qom34.6727050.84600
Mehmānsarā-ye Sīmān-e Khāsh28.2134061.19450
Mehmānsarā-ye ‘Ashāyer30.4421048.20210
Mehmānshahr-e Shahīd Beheshtī Ordūgāh29.2128053.27720
Melal Aprtment-Hotel35.7578051.40690
Melal Hotel32.6424051.67390
Motel-e Daryā-ye Nūr36.6071052.15360
Motel-e Jam36.4958051.14850
Motel-e Marjān36.7954050.92200
Naderi New Hotel35.6959051.41620
Parsian Chamran (Azadi Grand Hotel)35.7900051.38990
Parsian Esteghlal Hotel35.7906051.41290
Parsian Evin Hotel  35.7887051.39100
Pā’īn Ertebāţ27.4922053.47730
Piroozi Hotel32.6596051.66900
Pol-e Zangūleh36.1959051.33700
Qahveh Khāneh-ye Aspeh27.8000061.05000
Qahveh Khāneh-ye Mīrzā31.6503053.83600
Qahvehkhāneh-ye Arvāneh35.5547053.15510
Qahvehkhāneh-ye Do Āb36.6868050.83250
Qahvehkhāneh-ye Jelvin36.8547050.61080
Qahvehkhāneh-ye Khāneqāh-e Ţarzam38.4867046.15540
Qahvehkhāneh-ye Lāt36.8084050.70220
Qahvehkhāneh-ye Marq33.5724050.26350
Qahvehkhāneh-ye Sang35.8762053.47770
Qahvehkhāneh-ye Sar Cheshmeh38.3642047.43270
Qal‘eh-ye Khargūshī32.1987053.19120
Restūrān-e Ḩojjat28.7220057.76210
Restūrān-e Kāhā36.0250051.15630
Restūrān-e Towchāl36.0277051.17090
Robāţ Ayāz35.9928059.75970
Robāţ Sakeh33.1567055.86840
Robāţ-e Dahaneh33.9481056.78930
Robāṭ-e Kamāhī34.7722058.84840
Robāţ-e Shāh `Abbāsī33.3031051.37670
Robāţ-e Shāh ‘Abbās36.0614059.43390
Robāţ-e Shāh ‘Abbāsī33.2119051.83310
Robāţ-e Shūrāb33.7134056.47920
Robāţ-e Ţoroq36.1955059.62150
Sadaf Hotel32.6595051.68050
Safir Hotel32.6507051.67110
Shamsh31.0679055.02650
Shīr Dasht36.7839049.13330
Simorgh Hotel  35.7307051.41220
Tootia Hotel32.6653051.66790
Tūnel-e Daryāqolī29.4673051.39070
Zā’er-e Sarā-ye Emām Reẕā36.3578059.48460
Zībā Hotel37.4420049.86220


Reviews


The post has not yet been commented. Be the first
En.infodesti.com, 2014-2017© ()
Contact:
Designed by: En.infodesti.com | Policies | Admin