Hydrological Sources of Iran[-] Hydrological Sources of Iran


7.460 records available
PlaceLatitudeLongitude
Āb-e Anbār-e Chāh Kabakī32.1624054.66880
Āb-e Anbār-e Va Namāzkhāneh Shomāreh Chahar31.9233057.49430
Āb-e Ārūn31.1925052.07360
Āb-e Āsemānū36.3533055.81920
Āb-e Bād30.0790051.54080
Āb-e Bahār36.8847058.16360
Āb-e Būghū35.0495058.36210
Āb-e Būr Būr29.8833060.16670
Āb-e Chūlhūl33.2601047.96360
Āb-e Dozdān26.2833059.95000
Āb-e Gar30.0828051.54700
Āb-e Garm29.9167059.88330
Āb-e Garm-e Ma‘danī Morteẕá ‘Alī33.6586057.15640
Āb-e Garm-e Vartūn32.9194052.16100
Āb-e Gereftegī36.3184060.37640
Āb-e Gholām Reẕā36.8197054.71060
Āb-e Ḩalūqeh35.7000053.16670
Āb-e Ḩammām31.9423049.50530
Āb-e Jaqorī36.5142054.15330
Āb-e Kharfaghānī33.5084050.63510
Āb-e Lazūr35.3120052.74100
Āb-e Movāz32.5711049.59410
Āb-e Moẕāfāt29.4500059.06670
Āb-e Mūrdī29.1299052.18540
Āb-e Nīl30.5667056.68330
Āb-e Noqreh28.7000057.55000
Āb-e Reyḩānak29.0396052.03740
Āb-e Savārān26.9667060.88330
Āb-e Shīler35.7762045.89210
Āb-e Shīrīn28.4308051.82150
Āb-e Shūr32.5833047.34170
Āb-e Sīkh-e Por Zūr31.9667060.76670
Āb-e Talkh31.7833049.63330
Āb-e Tangīz28.4000052.33330
Āb-e Tīnāv32.8833046.83330
Āb-e Torsh31.5895052.92790
Āb-e Zālū32.1956049.46040
Āb-e Z̄olfī32.8747049.07540
Āb-e ‘Alī37.3440048.59520
Ābanbār-e Ḩājīsa‘īd32.4117054.33890
Ābanbār-e Shahrīār32.3756054.37000
Ābandān36.0431052.61750
Ābeh33.4921046.37170
Ābgāh-e Lātā33.2932052.15690
Ābgarm-e Chahār Forsokh30.3739057.51100
Ābshār26.0517058.07580
Ābshār-e Āb-e Morād35.8011052.17300
Ābshār-e Bahrām Beygī30.9997051.14460
Ābshār-e Boneh-ye Gol30.7580052.69290
Ābshār-e Darhamān26.2658058.22970
Ābshār-e Faşlī-ye Būrū26.8720059.06630
Ābshār-e Gardarband36.2605050.83090
Ābshār-e Malek Bahman35.9077052.25780
Ābshār-e Mārgūn30.4913051.89350
Ābshār-e Mīlāsh36.8975050.20720
Ābshār-e Owjarjarī36.3298053.34500
Ābshār-e Paleh Sar36.4372050.82770
Ābshār-e Pātāf33.2369048.57110
Ābshār-e Rāf29.4067057.31400
Ābshār-e Rāyen29.5519057.29680
Ābshār-e Semīrom31.4192051.61360
Ābshār-e Shāh Lowrā32.2989051.15290
Ābshār-e Shīrābād36.9463055.03780
Ābshār-e Shownā35.8873052.26770
Ābshār-e Taleh Sar36.4359050.81320
Ābshār-e Tamīreh35.9241052.31220
Ābshār-e Tang-e Borāq30.6339052.06190
Ābshār-e Ţūl Āb33.5551046.59620
Ābshārhā31.0667056.63330
Āb Anbār33.9000058.85000
Āb Anbār-e Abāzar33.3474052.69990
Āb Anbār-e Allāhābād32.7055055.37800
Āb Anbār-e Būr Kand-e Rūdkhāneh-ye Bāz31.9363052.86250
Āb Anbār-e Choqā Sefīd32.5274054.21560
Āb Anbār-e Dasht Kavīr34.5964054.54780
Āb Anbār-e Dom-e Kaftār32.4367054.04460
Āb Anbār-e Esmā‘īl32.3219054.24810
Āb Anbār-e Ḩājjī Aḩmad32.3833054.21670
Āb Anbār-e Ḩājjī Mīrfeysī36.2576056.99920
Āb Anbār-e Ḩājj ‘Abd ol Vahāb32.7755054.65880
Āb Anbār-e Kebar-e Khomeh26.9212054.88470
Āb Anbār-e Kūh Naveh36.1729057.61190
Āb Anbar-e Now31.9671054.09160
Āb Anbār-e Pīreh Zan32.5333054.18330
Āb Anbār-e Rabī‘32.3112054.41630
Āb Anbār-e Rāhdān33.6459056.02390
Āb Anbār-e Ramaẕān32.3271054.33830
Āb Anbār-e Rūdkhāneh-ye Dārīn33.6000056.10850
Āb Anbār-e Sar Kūyeh34.8975054.57520
Āb Anbār-e Shahīd Ḩabīb-e ‘Abbāspūr32.3423054.23700
Āb Anbār-e Shāh ‘Abbāsī33.2317051.44470
Āb Anbār-e Shomāreh-ye Do31.8503057.06150
Āb Anbār-e Shomāreh-ye Seh31.8237057.24450
Āb Anbār-e Valī32.6730054.49930
Āb Bād27.3336053.39130
Āb Band28.8331054.56380
Āb Bandān-e Eftekhārī36.7765053.08800
Āb Bandān-e Qājār Kheyl36.7672053.05630
Āb Bandān-e Shāh ‘Abbāsī36.7562053.09060
Āb Bandān-e Sūteh36.7747053.13070
Āb Bandān-e Ţabaqdeh36.7577053.18420
Āb Bandān-e Valūjā36.7903053.17260
Āb Chekānak32.4835058.98610
Āb Chenār29.8525051.75780
Āb Cherneh31.6404051.84670
Āb Derāz28.1542057.79390
Āb Derāzā36.9081059.44330
Āb Garm34.1333052.10000
Āb Kamū30.7373056.15030
Āb Khārā30.5833059.88330
Āb Shotor31.4747052.65560
Āb Shūr26.6061057.10140
Āb Sūmā36.8000054.01170
Āb Takhteh30.0988051.37210
Āb Zardū32.4989058.90470
Afrātakhteh36.8000055.00000
Āghel-e Sang32.8911052.53750
Āghol-e Kordhā37.7444057.02300
Āgh Būlākh Cheshmeh38.3225046.43720
Āgh Cheshmeh38.3900046.09010
Aḩmad Cheshmeh Bāghlārī38.3208045.82930
Āhū Darreh33.8667050.13330
Aḩmadābād35.8035047.00000
Ājerlū Chāy36.9167046.58330
Ākhūnd Darreh33.8118050.01760
Ākhvorlī Cheshmehsī38.3490046.29620
Āl-e Moḩammad Aghbolāgh37.1927046.80910
Ālākūz Cheshmeh38.3603045.59550
Ālamālī Cheshmeh38.3328045.59600
Ālā Bolāghī37.0569047.05610
Alā Tamar36.0450052.64120
Cheshmeh-ye Āqā Cheshmeh36.0978050.68230
Cheshmeh-ye Darbīd36.2265050.56830
Cheshmeh-ye Haft Cheshmeh36.2662050.44160
Cheshmeh-ye Kān36.1627050.70980
Cheshmeh-ye Lārū36.1468050.82750
Cheshmeh-ye Shīrīn Bolāgh35.7607050.34310
Alehlū Chāy36.5500047.55000
Ālmālī34.7908049.31640
Ālmā Āghājī34.8203049.41310
Al Khast Reach30.3333048.25000
Ambār31.8833058.80000
Amīrābād36.2697049.38540
Amīr Bolāghī36.9028046.81300
Anār Cheshmeh34.9410046.10840
Anbār-e Kālārī27.7953055.14140
Angel Sang32.9044052.47810
Ang Rīzān36.0766052.71580
Anījdān36.0906052.57180
Anīseh36.0130052.66490
Anjīreh33.0681051.91360
Anjīreh Dasht37.1803048.99750
Āqā Moḩammad Cheshmehsī38.4288046.13550
Āqā ‘Alī Chāy38.0000047.53330
Āqbolāgh36.8805046.60970
Āqdāsh37.0854046.81490
Aqrī Darreh36.9342059.44520
Aqrū Bolāghī35.6600050.56120
Āqzevaj Chāy36.7833049.11670
Āq Bolāgh37.0640047.33770
Āq Cheshmeh30.4197052.97960
Āq Kahrīz37.1626046.22990
Āq Kand37.2061046.98490
Āq Sangān36.3833060.60000
Āq Sū36.9737060.03680
Arana36.3760049.26770
Arāz Bolāghī36.5492048.03590
Ārd Sāmān36.7416049.99960
Arghavānī34.2581051.65220
Arkhāsh Cheshmeh38.3871046.39740
Arsūfsā Chāy39.1167046.78330
Artā Bolāgh35.0054048.25800
Asadābād36.7327047.58120
Asadollāh31.6500060.18330
Āsār33.8422051.36710
Asb-e Khūnī36.0438052.69500
Asbeh Nah38.3304048.74330
Asbhār-e Pā’īn39.1417047.23740
Āsemān Gar31.6121050.57220
Āshīr ‘Alī Bolāghī36.6507048.14310
Āsīāb29.1000057.93330
Āsīāb-e Dowlatābād33.3903051.17470
Āsīāb-e Do Sangī-ye Moḩammadābād32.1296054.01520
Āsīāb-e Feykhār36.1002054.15060
Astāchāl36.0681052.72360
Astalak36.4273049.45330
Āsūmān31.1000055.86670
Āyū Chāy35.8000050.38330
A‘rāb Bolāghī36.6612048.11210
Bābā Cheshmeh38.4144046.39560
Bābā Pīrī30.2047051.68870
Bacheh Kūh30.0169051.54110
Badal Cheshmeh38.4309046.36160
Bādāmestān31.5478050.47140
Bādeh33.4667048.60000
Bād Cheshmeh36.4561049.46210
Bāgh-e Berūft30.7167056.85000
Bāgh-e Madī32.4028048.75860
Bāghcheh Garī38.3102048.73680
Bāgh Bolāgh37.7218046.76440
Bāgh Degol38.0096048.58560
Bāgh Ghalā34.9002047.80560
Bāgh Lamā35.2878048.85720
Bāgh Masheh Cheshmehsī38.3211046.29000
Bāgh Mosūm33.2667046.80000
Bālā Khūnī30.4363055.37020
Balūch Āb30.1069060.75640
Bāl Kahrīz37.1410046.19530
Band-e Yūsof Bag32.8500058.45000
Band-e Zīrān30.9052055.94050
Bandar-e Sangow26.6500055.30000
Bandar-e Sīrīk26.4999057.07940
Bandar Estakhr-e Khūnī30.5275057.19800
Bandū29.8852051.69590
Band Pahneh33.0850052.98340
Bāqlī Bolāgh35.8341048.21160
Baram-e Mad Āb30.6036051.78140
Bārang29.6333060.46670
Barāt Cheshmeh35.6704051.59070
Bard Kal31.6228050.27240
Bard Shamshīr32.7922049.59750
Barg Anjīr31.6617050.45800
Barkū-ye Bālā36.7989048.44270
Barkū-ye Pā’īn36.7929048.43090
Barm-e Shūr30.0859050.99330
Barm Āb Tab28.9827053.03750
Barshalāl Dān31.7060050.40610
Barzebar38.1555048.69240
Bar Āftāb31.5909050.65640
Bāshgāh-e Savārkārī-e Rakhsh35.7417051.18190
Bāsh Bolāgh37.1112046.80550
Bāsh Dāgh36.6561048.06910
Bāţlāq-e Gāv Khūnī32.2570052.91650
Bāvarī37.0883048.91070
Bāyrām Bolāghī37.1257046.23320
Bāzkāneh Chāleh37.1741048.97970
Bāzpūzlū38.0192048.59560
Bazsā36.1173052.67160
Bāzūr Bāgh36.0378059.55320
Bāz Cheshmeh38.4109046.40810
Begūlū36.7293047.56230
Behrūz Bolāghī34.8117049.30660
Bejen Lātārīk32.7844051.43940
Belīābīn37.8755048.69970
Berkeh-ye Ḩamd30.4341049.60610
Berkeh-ye Jobalā26.7667054.26670
Berkeh-ye Posht-e Sīāh27.0000054.06670
Berkeh-ye Ţāveh26.5719054.90360
Berm-e Shāhzādeh ‘Abdollāh31.4022050.15670
Beyglū37.9316048.70330
Beyk Tūkūr-e Bālā37.6660057.73490
Bībī Şanam37.3165056.13680
Bīdestān34.7881049.34820
Bīd Bābā’ī28.8777054.85200
Bīd Qaţār29.7437051.88260
Bīd Rūd29.9717051.64520
Bīd Rūyeh33.1124049.18670
Bījar Chāh28.5167061.96670
Bīsheh-ye Āb Garm29.0901051.95530
Bīsheh-ye Cheghā Khowr31.9186050.91030
Bīsheh-ye Katak31.8385051.09650
Bīsheh-ye Nāşerī29.1089051.95110
Bīsheh29.8489051.76330
Bīveh Zan Cheshmeh36.3899050.21830
Bogūlā34.1232056.57160
Bolāgh-e Fatḩ ‘Alī37.1826046.24610
Bolāgh Darreh34.7787049.35550
Bolāgh Qarāţī35.5163048.21370
Boneh-ye Āb Rūzak28.5000055.28330
Boneh-ye Kamar32.9305049.93850
Boneh Anāsh33.1833047.11670
Bongāh32.9269049.98220
Bonkeh32.9091049.97890
Bon Angūr36.3566055.61460
Boqz33.1167057.51670
Borj-e Qelīch Khān35.5751060.78510
Borjgāh32.9833058.30000
Borūn36.0758052.65440
Bostān Bolāghī36.1025048.60310
Bowlān Chāh29.7000060.21670
Bowl Cheshmeh38.6599045.91440
Boyūk37.0618046.91850
Bozdāsh37.0685046.88850
Boz Bolāgh35.5035049.78890
Boz Gorg29.7667060.38330
Būdā Posht37.9602048.70290
Būlū Kāndī37.8289048.55130
Būl Vard27.6186052.83310
Būnbā Posht37.9348048.71900
Būrnechāh31.9521053.18830
Būshehr Būshīgān29.7168051.51710
Būstān-e Tang Tīz30.3707051.79290
Būzeh26.2833059.98330
Chāh-e Āb29.6039055.19720
Chāh-e Āb-e Bādī32.9277051.28290
Chāh-e Āb-e Balkhī30.2691054.96020
Chāh-e Āb-e Ba’r ol Ḩoseyn32.1167052.63290
Chāh-e Āb-e Borzū31.7303053.46200
Chāh-e Āb-e Chāhī30.7170053.58110
Chāh-e Āb-e Damāgheh Sīāh31.8106052.07900
Chāh-e Āb-e Darūreh Gūk34.1986058.21390
Chāh-e Āb-e Darvīsh30.6506053.53650
Chāh-e Āb-e Dowlat29.7758054.94030
Chāh-e Āb-e Dūl Dūl33.2828053.91810
Chāh-e Āb-e Farhād28.6283054.20200
Chāh-e Āb-e Farokhī30.2874054.90150
Chāh-e Āb-e Gandeh Chāh36.1653055.69140
Chāh-e Āb-e Gholām Bārgāh36.1137055.52750
Chāh-e Āb-e Gūrkhūn36.2661056.22280
Chāh-e Āb-e Ḩājj Moḩammad36.2089055.48500
Chāh-e Āb-e Ḩājj Safar36.1892055.50550
Chāh-e Āb-e Jaftehī29.8167054.76430
Chāh-e Āb-e Kor30.1918052.85800
Chāh-e Āb-e Kūres30.1949052.84110
Chāh-e Āb-e Panj Chāhī33.8712060.24240
Chāh-e Āb-e Pīr Anār29.4084055.05280
Chāh-e Āb-e Qolleh Kūh33.9002060.06590
Chāh-e Āb-e Qorqorī32.0853060.81380
Chāh-e Āb-e Shomāreh-ye Shesh32.8277052.86940
Chāh-e Abowl33.0617057.92670
Chāh-e Abrū32.2116055.76030
Chāh-e Abūlī31.0913054.19800
Chāh-e Āb Bādī29.5527053.66620
Chāh-e Āb Bārī34.9353050.47130
Chāh-e Āb Bāsheh33.7815060.25450
Chāh-e Āb Darreh Mūsá26.9311060.21850
Chāh-e Āb Gerdū28.7075054.79830
Chāh-e Āb Qonborī29.8692054.80750
Chāh-e Āb Sabz28.4672054.77140
Chāh-e Āb Shāh ‘Alī31.9496052.52670
Chāh-e Āb Shūr36.9850048.09640
Chāh-e Āb Zardī32.0495060.35700
Chāh-e Afẕal32.5118053.87930
Chāh-e Agaleh35.4571056.80140
Chāh-e Aḩmad30.6500054.50000
Chāh-e Aḩmadīhā33.7367052.11130
Chāh-e Aleh33.0813055.56130
Chāh-e Aleh Dād30.4208061.06160
Chāh-e Allāhābād32.7040055.36510
Chāh-e Allāh Bakhshī29.1366054.84890
Chāh-e Allāh Qolī32.4301058.48610
Chāh-e Amīr32.7928050.64650
Chāh-e Amrakī33.8520057.99860
Chāh-e Anār28.8352055.87810
Chāh-e Anbār35.9697055.59760
Chāh-e Angesh33.2730054.96570
Chāh-e Angosht29.4582054.28880
Chāh-e Anīs29.6791054.84200
Chāh-e Anjīr29.3792054.18600
Chāh-e Anjīr-e Soflá29.0275054.50070
Chāh-e Anjīr-ye ‘Olyā29.0340054.50100
Chāh-e Anjīreh32.5406058.26970
Chāh-e Anjīrū36.1857055.67890
Chāh-e Archalūn31.0700054.20790
Chāh-e Ārīāmehr28.1455057.55090
Chāh-e Arzhensetūn30.3688053.72140
Chāh-e Asadollāhī33.8591060.03170
Chāh-e Asbī33.5667058.65000
Chāh-e Ashkeh Pāreh28.5983054.16290
Chāh-e Ashraf Qū’ī32.0581051.29400
Chāh-e Ashtar Chāh36.1518055.60790
Chāh-e Āshūrī34.6581057.86770
Chāh-e Āsneh29.4688054.26570
Chāh-e Ātesh Gīrdī31.9500058.81670
Chāh-e Bābā35.9167055.06670
Chāh-e Bābā Bozorgī33.7453053.44720
Chāh-e Bābā’ī31.7282056.39460
Chāh-e Babr37.7960058.08170
Chāh-e Bacheh Khvār29.9722055.18950
Chāh-e Bādām29.0972054.30280
Chāh-e Badaneh Shīr29.3223053.39020
Chāh-e Bādī28.6608055.79550
Chāh-e Bādī Shekārbānī31.3335054.95220
Chāh-e Bādomeshk31.9167059.66670
Chāh-e Badr od Dīnī29.0333055.40680
Chāh-e Badr Zīn31.8517051.53410
Chāh-e Bāgh30.2998054.85580
Chāh-e Bāghak29.3282053.33550
Chāh-e Bāghestān33.7833060.20000
Chāh-e Bāgh Ḩasan29.3488055.09630
Chāh-e Bahman28.7460055.46500
Chāh-e Bahrāmū36.0983055.01360
Chāh-e Baḩreynī28.9023056.26900
Chāh-e Bak31.5947059.68210
Chāh-e Bālā34.2618059.07290
Chāh-e Bālā Band32.7500058.16670
Chāh-e Balūch33.9738059.15630
Chāh-e Balūchī27.6000059.16670
Chāh-e Balūlī32.7620060.50890
Chāh-e Banātak31.9257053.48170
Chāh-e Bāneh34.3198049.41900
Chāh-e Bangī31.8333060.13330
Chāh-e Banī32.3500060.28330
Chāh-e Banjeh Gandāb33.4155051.71640
Chāh-e Bāqer36.0324055.05710
Chāh-e Bāqerpūr29.5731054.88840
Chāh-e Bāqerzādeh32.4281059.32940
Chāh-e Barā30.0000054.18330
Chāh-e Bārān31.9167059.86670
Chāh-e Baranj31.9770053.47450
Chāh-e Bard ‘Abbāsī31.7870053.63080
Chāh-e Barf31.7582053.27250
Chāh-e Barqeh27.6333057.70000
Chāh-e Barqī32.2045060.83130
Chāh-e Barreh29.4450054.29700
Chāh-e Baseh28.8790054.49660
Chāh-e Bayāt29.9591053.49320
Chāh-e Bāzan29.2522054.70480
Chāh-e Bāzargān29.7479054.70670
Chāh-e Bechāh33.1219050.51810
Chāh-e Bekhūn34.1861057.92590
Chāh-e Beren31.8700053.53860
Chāh-e Beyāt34.9014051.35560
Chāh-e Bīd29.0775054.83170
Chāh-e Bīdāb34.5215059.91580
Chāh-e Bīdak28.7826054.10740
Chāh-e Bīdamashk31.5766054.94450
Chāh-e Bīdī30.0341052.89690
Chāh-e Bīd Khalū29.4722054.54390
Chāh-e Bīd Kosh29.4441054.30500
Chāh-e Bīsheh31.7000059.08330
Chāh-e Bodāghī29.5968054.22300
Chāh-e Bon-e Māleh33.3035054.94900
Chāh-e Boneh29.5113053.95040
Chāh-e Boneh Bāz28.7461056.88400
Chāh-e Boneh Ma‘bar29.6693053.43610
Chāh-e Boneh Shūrū32.6006055.45040
Chāh-e Boneh Tappeh35.3365053.37110
Chāh-e Bonīkū33.9322054.24540
Chāh-e Borj34.0750059.39870
Chāh-e Bozkūshān31.5347059.33610
Chāh-e Bozorgī33.7438053.44710
Chāh-e Bozorgrū29.3063055.22780
Chāh-e Būdaneh Shīr29.3345053.42660
Chāh-e Būgerd29.2709054.67070
Chāh-e Būreh32.0126053.28450
Chāh-e Bū Ḩūn29.0009054.54790
Chāh-e Chafteh32.6667058.88330
Chāh-e Chagak28.8167055.83330
Chāh-e Chahārţāq33.3941057.86460
Chāh-e Chahār Cheng32.6667058.68330
Chāh-e Chahār Rāh29.6819055.17350
Chāh-e Chahār Rāh Anşārī29.1515055.34540
Chāh-e Chahjeh34.3242059.71110
Chāh-e Chāh Kolā33.8364050.67940
Chāh-e Chālīūn31.8262053.46960
Chāh-e Chālqūn29.5185054.56100
Chāh-e Chaqū29.7610054.15530
Chāh-e Charkh34.2962051.92850
Chāh-e Chashmeh33.6167058.58330
Chāh-e Chāstāb33.7333055.15000
Chāh-e Chāvoshī32.0758051.83750
Chāh-e Chehel Gaz35.1833054.28330
Chāh-e Chehel Gazī29.8797054.82420
Chāh-e Cheshmeh29.9704053.49230
Chāh-e Chīchkon33.6833054.10000
Chāh-e Chīdgeh30.6000060.41670
Chāh-e Chīdī32.9333057.53330
Chāh-e Choqū33.5126054.16050
Chāh-e Chūbhad36.5735059.88330
Chāh-e Chūpān31.9465053.39620
Chāh-e Chūpānān33.5500054.31670
Chāh-e Dāb Gīrān27.4167060.45000
Chāh-e Dahaneh-ye Mīāndar34.8711057.04320
Chāh-e Dāl Shīnī30.6833054.43330
Chāh-e Dam Dam34.9135059.23080
Chāh-e Danbeh32.0468053.44920
Chāh-e Dāneshjūyān31.7951053.51720
Chāh-e Daqq31.9426055.00060
Chāh-e Dārābī33.9867046.94720
Chāh-e Daramlū32.2833055.53330
Chāh-e Darband28.0888055.04950
Chāh-e Darbūn29.5167060.20000
Chāh-e Darī30.0241053.59430
Chāh-e Darīā31.5117056.61070
Chāh-e Darīgan27.7167058.23330
Chāh-e Darmalū32.2833055.50000
Chāh-e Darreh Gol33.3337050.79560
Chāh-e Darreh Sangāb31.8842051.70630
Chāh-e Darūneh33.8391057.93230
Chāh-e Darvīsh36.3068056.33540
Chāh-e Daryā30.6047056.06820
Chāh-e Dar Band33.4701054.24900
Chāh-e Dar Malū32.2934055.50300
Chāh-e Dar Moḩammad27.4894059.49540
Chāh-e Dar Pahn31.8547056.13250
Chāh-e Dasht33.8842056.88400
Chāh-e Dasht-e Gorg28.5823054.09180
Chāh-e Dashtī32.0667058.91670
Chāh-e Daskan34.3106051.86180
Chāh-e Dastgū29.0333052.23330
Chāh-e Dehqān29.2317054.81660
Chāh-e Delbar35.5602056.57490
Chāh-e Deng32.4667059.88330
Chāh-e Derāz28.9667060.93330
Chāh-e Derāz Poshteh36.7944056.21170
Chāh-e Deygī26.9736055.19810
Chāh-e Dīpkan33.7568050.49620
Chāh-e Dīv33.2633051.75140
Chāh-e Dīv Kan28.8652055.67300
Chāh-e Dowlat29.0520053.73820
Chāh-e Dowlatī29.2633054.75280
Chāh-e Dozdān29.6551054.61710
Chāh-e Do Chāhī29.4818054.95140
Chāh-e Do Gāneh33.7639058.20400
Chāh-e Do Gūsh29.9206053.74530
Chāh-e Do Sar35.9403058.54480
Chāh-e Do Shākh36.9826056.85280
Chāh-e Dūsh33.7667054.11670
Chāh-e Dūzakh30.6333060.08330
Chāh-e Ebrāhīm35.7641054.16830
Chāh-e Ebrāhīm Mūsá32.5418058.47500
Chāh-e Ebrāhīm Zahrā34.1078055.01540
Chāh-e Emāmzādeh29.6977053.59580
Chāh-e Emām Ḩoseyn32.0105060.38490
Chāh-e Emām Khomeynī28.9220054.17880
Chāh-e Emām Zamān ‘Aj-e Ḩūsheqān33.5010051.19020
Chāh-e Esmā‘īl32.7552057.84110
Chāh-e Esmā‘īl Khān31.3796053.14340
Chāh-e Espand-e Now29.9366053.46940
Chāh-e Fajr32.6017054.32590
Chāh-e Faqīd33.4970058.06160
Chāh-e Faqīyeh33.5082058.07270
Chāh-e Faraj33.1590051.18600
Chāh-e Farāq35.4706054.29700
Chāh-e Farhād32.1390051.01360
Chāh-e Faskolāh33.4097058.08330
Chāh-e Fāteḩ32.6333058.36670
Chāh-e Fekrī31.2636056.17700
Chāh-e Foẕẕū29.5812054.86170
Chāh-e Gach29.9870054.88650
Chāh-e Gach Sūkhteh33.3819056.17500
Chāh-e Gajīnūk31.8227053.59180
Chāh-e Galīcheh33.6972058.15500
Chāh-e Galleh31.7035053.51240
Chāh-e Galūshūr33.3500058.50000
Chāh-e Gand29.0806053.09870
Chāh-e Garī29.3178055.15550
Chāh-e Garīnū32.1785055.83190
Chāh-e Gāshār31.9888053.37610
Chāh-e Gāv Kosh34.1255059.25680
Chāh-e Gaz27.7833060.37500
Chāh-e Gazak31.8333059.58330
Chāh-e Gazdārī30.8825052.98390
Chāh-e Gazī36.4514056.36950
Chāh-e Gazī Gavīnū29.1965054.77190
Chāh-e Gazū33.9655054.81830
Chāh-e Gāz Varāvī27.5537052.97850
Chāh-e Gerāsepīd28.2899059.27090
Chāh-e Gerdā29.8649055.46630
Chāh-e Gerdāb29.5975055.22410
Chāh-e Geronal29.3833060.35000
Chāh-e Gertīk33.8333059.65000
Chāh-e Gezū29.5882054.59540
Chāh-e Ghaffārī36.1779056.17870
Chāh-e Ghanī35.6722054.84490
Chāh-e Gharbow30.0162053.61740
Chāh-e Gheyb30.0161053.63370
Chāh-e Gheybar29.8139055.06190
Chāh-e Gheybū29.8174055.11020
Chāh-e Ghīās̄33.7783056.38850
Chāh-e Gholām27.3833059.78330
Chāh-e Gholām-e Ḩosayn ‘Arab29.9296054.51690
Chāh-e Gholām Shāh33.1188056.41120
Chāh-e Gholām Shūr32.0833058.96670
Chāh-e Gholām‘alī28.5232054.91860
Chāh-e Ghūghā29.3851054.97070
Chāh-e Ghūl30.5667056.58330
Chāh-e Gīl33.9352058.16410
Chāh-e Gīr31.8755053.53590
Chāh-e Gīrīg33.7881058.21170
Chāh-e Godārī28.6939056.43280
Chāh-e Gol-e Khār31.8000059.60000
Chāh-e Goleh31.3657054.64960
Chāh-e Golestān33.6432058.53110
Chāh-e Golgaz33.2333058.41670
Chāh-e Golī33.6198053.48760
Chāh-e Golī Kūh29.2925055.17680
Chāh-e Golzār29.0747054.90050
Chāh-e Gol Gohar29.0761055.28910
Chāh-e Gol Sīāh Tak32.7500058.43330
Chāh-e Gol Sīāh Ţāq32.7725058.34120
Chāh-e Gonaveh29.2346054.58490
Chāh-e Gonbad32.6667058.16670
Chāh-e Gonbad Talkh33.2146058.03870
Chāh-e Goreh33.7301053.38980
Chāh-e Gorg34.0943052.38210
Chāh-e Gorgān31.1333060.13330
Chāh-e Gorg Kosh32.1939049.49560
Chāh-e Gorjī33.8500058.33330
Chāh-e Gowd34.0752057.38340
Chāh-e Gowgerd29.3837054.77930
Chāh-e Gowjak26.9342059.81410
Chāh-e Gozzār32.9385051.27100
Chāh-e Gū29.9309053.62430
Chāh-e Gūkī30.3588054.77920
Chāh-e Gūlī Tangū29.6519054.29210
Chāh-e Gūnī29.4074054.69500
Chāh-e Gūr34.5836059.73670
Chāh-e Gushmīr33.4833058.53330
Chāh-e Ḩadar31.8262059.64540
Chāh-e Ḩaddādī33.7611052.07370
Chāh-e Ḩājjī30.5462053.66720
Chāh-e Ḩājjī Bag32.7667058.53330
Chāh-e Ḩājjī Gholāmreẕā34.5641059.37440
Chāh-e Ḩājjī Khān30.3384053.73010
Chāh-e Hājjī Majī33.5807055.95000
Chāh-e Ḩājjī Mīr34.5714059.48480
Chāh-e Ḩājjī Moḩsen29.2875054.71030
Chāh-e Ḩājjī Nowrūz36.1075061.16000
Chāh-e Ḩājjī Sharn26.9148054.90670
Chāh-e Ḩājjī ‘Abdollāh35.6500054.45000
Chāh-e Ḩājj Amīr33.7379058.20960
Chāh-e Ḩājj Ḩasan32.5596054.58590
Chāh-e Ḩājj Ḩeydar33.8690058.20980
Chāh-e Ḩājj Moḩammad ‘Alī35.6630057.43060
Chāh-e Ḩājj Vāḩedī34.7453051.01550
Chāh-e Ḩājj Yāsīn34.5114059.73100
Chāh-e Ḩājj Zeyn‘alī31.0808054.20680
Chāh-e Ḩājj ‘Alī32.1918048.03670
Chāh-e Ḩājj ‘Alī Aḩmad31.6801051.61430
Chāh-e Ḩājj‘alī36.4769059.96660
Chāh-e Ḩalīl33.2789051.23300
Chāh-e Ḩamzeh31.5167060.66670
Chāh-e Ḩamzeh Seyyed osh Shohadā35.9969054.34560
Chāh-e Hanū34.0774059.13180
Chāh-e Ḩarīf34.9674057.72000
Chāh-e Harsmū30.2715054.90330
Chāh-e Hārūnī32.0301053.45960
Chāh-e Ḩasan30.1833060.08330
Chāh-e Ḩasanābād32.9833058.73330
Chāh-e Ḩasan Ebrāhīmī31.5833060.35000
Chāh-e Ḩasan Ḩoseyn31.5167060.16670
Chāh-e Ḩasan Kāz̧em31.6000060.33330
Chāh-e Ḩasan Khānī28.8180055.72650
Chāh-e Hāshem27.2333058.86670
Chāh-e Ḩāvītow33.1719058.14170
Chāh-e Hengām34.1997059.07570
Chāh-e Ḩeşār36.3834055.08770
Chāh-e Ḩeydar26.9667060.11670
Chāh-e Ḩeydarī28.2925051.76800
Chāh-e Ḩeydarū32.1340055.77000
Chāh-e Ḩeydar Koshteh36.1350055.55990
Chāh-e Ḩeydar ‘Abbās33.5738060.47050
Chāh-e Hey’at33.6841050.00780
Chāh-e Hīchdar Kūh33.8192058.19030
Chāh-e Hīzomī33.0456053.89920
Chāh-e Ḩoseyn29.7614053.39400
Chāh-e Ḩoseynābād34.0167052.38330
Chāh-e Ḩoseyn Āqā34.0903055.01180
Chāh-e Ḩoseyn Shāh33.0833058.40000
Chāh-e Ḩoseyn‘alī29.4430054.66100
Chāh-e Ḩosnak33.4941054.53260
Chāh-e Ḩowẕ32.9547060.14260
Chāh-e Hūr26.9833058.61670
Chāh-e Īvab36.1030055.22170
Chāh-e Jablī29.0681054.99010
Chāh-e Jahāndī34.3268059.29780
Chāh-e Jai-e Paivāl33.2000058.50000
Chāh-e Jalān29.2789054.99790
Chāh-e Jām35.7500055.11670
Chāh-e Jamāl28.6072056.72420
Chāh-e Jangal32.2667058.60000
Chāh-e Jangal Tū’ī28.1081057.24810
Chāh-e Jāngerd33.4428058.37110
Chāh-e Jangjū31.6500060.70000
Chāh-e Jangū27.7167062.50000
Chāh-e Jarchī33.5732057.80020
Chāh-e Jātī32.8000058.68330
Chāh-e Ja‘far33.1217055.21510
Chāh-e Ja‘farī34.2102051.53270
Chāh-e Jebbeh29.5988054.90340
Chāh-e Jīras33.7887058.04840
Chāh-e Johūd30.0442055.66930
Chāh-e Jowchī33.5556057.77560
Chāh-e Jowghan28.4915054.89460
Chāh-e Jūlāy31.7833060.66670
Chāh-e Kabkī32.9341060.10360
Chāh-e Kachkū’īyeh28.5224054.53240
Chāh-e Kādī31.3500055.86670
Chāh-e Kāhelī29.5333060.08330
Chāh-e Kaj29.6579054.56310
Chāh-e Kāl30.8830052.99770
Chāh-e Kāl-e Ḩowẕ33.7167058.68330
Chāh-e Kalandar30.4333060.28330
Chāh-e Kalāntar31.8186055.27270
Chāh-e Kalāveh33.2629060.46650
Chāh-e Kalb ‘Alī Khān29.1557055.24480
Chāh-e Kaleh Gāvī29.2325054.50090
Chāh-e Kālī29.7362055.10140
Chāh-e Kalū30.2000054.06670
Chāh-e Kalūm32.0274058.82550
Chāh-e Kāl Robāţ33.4414058.07480
Chāh-e Kal Seyyed ‘Alī35.7922054.39270
Chāh-e Kam34.4152059.16530
Chāh-e Kamāl33.1694050.64940
Chāh-e Kamar31.9667059.48330
Chāh-e Kamar-e Dandūneh31.0737054.08380
Chāh-e Kamar Sefīd34.9229057.15070
Chāh-e Kāmpān27.2000059.75000
Chāh-e Kanārūk29.0667059.93330
Chāh-e Kandeh29.9226055.12890
Chāh-e Karam35.8402059.73510
Chāh-e Karbalā’ī Feẕẕah33.8062060.05860
Chāh-e Karbalā’ī Moḩammad32.5333058.91670
Chāh-e Kardār Sang33.3694057.86800
Chāh-e Karīm34.5167052.71670
Chāh-e Karīmābād31.9500059.63330
Chāh-e Karīmān36.2833060.96670
Chāh-e Karīmdād33.2656058.48150
Chāh-e Karīm Morshed29.1451055.34880
Chāh-e Karīm Shāh27.0500059.08330
Chāh-e Kārīz28.9552055.57220
Chāh-e Karkak28.5149058.64190
Chāh-e Kasūr28.7906055.82230
Chāh-e Katānī29.7016053.68190
Chāh-e Kavārīk31.8286053.58130
Chāh-e Kavīr31.7617054.88670
Chāh-e Kazhdom32.1000058.85000
Chāh-e Kebīsh33.2089058.20080
Chāh-e Kenār29.8703056.10070
Chāh-e Kereshk29.8276055.41100
Chāh-e Keshāvarzī Marşūş30.8265053.60580
Chāh-e Khākestarī33.0597050.61080
Chāh-e Khalaj33.7294053.50860
Chāh-e Khalīl33.2667051.23330
Chāh-e Khalq33.0784053.94290
Chāh-e Khāmārī33.2333058.40000
Chāh-e Khān32.6667058.36670
Chāh-e Khar30.0270055.67930
Chāh-e Khargūshī32.2479060.83080
Chāh-e Khārī29.4516054.90370
Chāh-e Khar Mordeh29.9394053.67010
Chāh-e Khaţţāb31.7318053.32890
Chāh-e Khātūn33.6953050.76530
Chāh-e Khazāneh32.1469052.51560
Chāh-e Khers31.7817051.53220
Chāh-e Kheshtī29.0768053.11140
Chāh-e Kheẕr32.1080051.31950
Chāh-e Khīdbas34.0388059.01970
Chāh-e Khodā28.8059054.40620
Chāh-e Kholaj34.2528052.08320
Chāh-e Khomneh33.1522051.06260
Chāh-e Khorāsān34.5167054.21670
Chāh-e Khormā30.5847054.61020
Chāh-e Khormā’ī30.1429055.78240
Chāh-e Khorrūs31.9153053.52360
Chāh-e Khorsandī33.8582060.01950
Chāh-e Khosravī29.1964054.82110
Chāh-e Khowshāb-e Māhānī27.3135061.62240
Chāh-e Khūlū29.8881053.49760
Chāh-e Khūnaq34.2667052.01670
Chāh-e Khūnī34.7719059.56130
Chāh-e Khūr30.0333055.45000
Chāh-e Khvājeh33.8098056.28170
Chāh-e Khvānsārī33.6428050.15040
Chāh-e Khvārazmī33.8573060.03120
Chāh-e Khvārī29.4624054.88030
Chāh-e Khvoshāb33.7520057.83680
Chāh-e Kīāb33.6167054.01670
Chāh-e Kīlāb34.5262059.85630
Chāh-e Kīleh28.6308054.17440
Chāh-e Kol-e Ḩar Yegān29.5877054.51240
Chāh-e Kolāhdūzī34.5513058.91470
Chāh-e Kolāhī28.2618056.73860
Chāh-e Kolān27.5917059.78730
Chāh-e Koland29.2934054.71640
Chāh-e Kolangī27.2915055.35050
Chāh-e Koln35.4536057.06570
Chāh-e Kond Ganū31.3318056.14360
Chāh-e Kongū33.2423057.45910
Chāh-e Kūh-e A‘lā31.3667053.10000
Chāh-e Kūhzād29.0521054.96590
Chāh-e Kūh Bīrīn31.6154053.46440
Chāh-e Kūmakan27.4049061.74740
Chāh-e Kūmeh36.4944056.28980
Chāh-e Kūrgow30.7960060.29650
Chāh-e Kūshān31.4500060.75000
Chāh-e Kūzgū30.7667060.33330
Chāh-e Lastūh35.5881055.28110
Chāh-e Lāvar30.2667054.50000
Chāh-e Leylī36.6148058.81680
Chāh-e Ley Rīsh29.5292054.31570
Chāh-e Lor31.5915052.94290
Chāh-e Lorī31.1523054.02810
Chāh-e Lūkal35.9167056.30000
Chāh-e Madū33.6331058.60030
Chāh-e Magār33.9000060.06670
Chāh-e Magū31.4167060.90000
Chāh-e Maḩakī29.8967053.16410
Chāh-e Maḩmūd31.2367054.65040
Chāh-e Māhrū31.6078059.77470
Chāh-e Majīd29.5275055.03700
Chāh-e Makī29.0662054.64420
Chāh-e Malek33.5783054.02120
Chāh-e Malek Mīrzā30.7500054.25000
Chāh-e Mamasī31.4333060.56670
Chāh-e Mangū29.5842054.22760
Chāh-e Manū32.8000058.61670
Chāh-e Mār33.0008051.13810
Chāh-e Marandīz34.6935058.56250
Chāh-e Mard33.9002057.93700
Chāh-e Mārī32.1531051.28120
Chāh-e Marjān35.9683055.58620
Chāh-e Marjāneh33.0126057.91390
Chāh-e Marjānī33.0000057.90000
Chāh-e Marmar29.2500055.51670
Chāh-e Marvī28.7690054.81450
Chāh-e Marzā29.4305055.25080
Chāh-e Marzūq26.8444054.39400
Chāh-e Māseh Lār29.5153054.29600
Chāh-e Māshīn28.1700058.08830
Chāh-e Mashk34.0578059.14440
Chāh-e Masīleh36.2424060.97100
Chāh-e Masjed29.5500055.01670
Chāh-e Masteh Bīram35.8770058.69360
Chāh-e Mastī34.3443059.17980
Chāh-e Mastī Khān30.7000060.25000
Chāh-e Mazār33.3987058.45330
Chāh-e Maz̧āher31.3667059.98330
Chāh-e Maz̧lūmī27.2939055.34550
Chāh-e Ma‘dan29.2118054.54890
Chāh-e Ma‘danū29.1394054.52660
Chāh-e Ma‘şūmī28.4724056.65410
Chāh-e Mehjī33.6167055.93330
Chāh-e Merak29.8436055.39350
Chāh-e Merāẕūn32.0656055.80150
Chāh-e Merū’ī29.5833060.31670
Chāh-e Mesgarān31.8333059.15000
Chāh-e Meshmūsh34.7000052.56670
Chāh-e Meskeh29.0770054.51910
Chāh-e Meymūnī32.1386052.08860
Chāh-e Mīāndūsh33.7000059.28330
Chāh-e Mīān Tak32.6508053.71560
Chāh-e Mīkh Khūr33.0161058.32140
Chāh-e Mīl29.2088055.34980
Chāh-e Mīnā27.8092053.15520
Chāh-e Mīqūnī34.1355059.15070
Chāh-e Mīreh33.7699053.26020
Chāh-e Mīrjī33.2500054.11670
Chāh-e Mīrzā33.7878053.16750
Chāh-e Mīrzā ‘Alī33.1833058.14330
Chāh-e Mīr Aḩmad28.2000062.71670
Chāh-e Mīsh32.6676052.03230
Chāh-e Mīshak29.5833060.25000
Chāh-e Mīsh Mast34.7763052.66270
Chāh-e Mobārak29.8514053.75430
Chāh-e Moḩammadābād30.9854060.06940
Chāh-e Moḩammadī32.9826050.58330
Chāh-e Moḩammad Āqā32.9648050.45680
Chāh-e Moḩammad Ebrāhīm36.0316055.09840
Chāh-e Moḩammad Gholāmreẕā31.6364056.46220
Chāh-e Moḩammad Ḩoseyn31.7500059.55000
Chāh-e Moḩammad Ja‘far35.6134054.85660
Chāh-e Moḩammad Qanbar31.6938053.36520
Chāh-e Moḩammad Yusef31.5005056.70120
Chāh-e Moḩammad ‘Abbās33.1984057.64160
Chāh-e Moḩammad ‘Alī31.2744053.80570
Chāh-e Moḩammad ‘Alīkhān29.3500059.06670
Chāh-e Mohandes31.2911053.72310
Chāh-e Moḩebbī33.7846058.18920
Chāh-e Mokhargeh29.7856055.15510
Chāh-e Mokhtār29.2737055.01130
Chāh-e Mollā31.5388054.99870
Chāh-e Mollā Hādī33.7117053.50610
Chāh-e Mollā Ḩeydar33.2559050.79350
Chāh-e Mollā ‘Alīkhān34.0667060.26670
Chāh-e Monshak34.0566059.14060
Chāh-e Morād27.6826061.64700
Chāh-e Morādī29.9695053.52580
Chāh-e Morteẕá35.4679055.31750
Chāh-e Mosharraf33.4150060.42870
Chāh-e Moşţafá29.8953053.15630
Chāh-e Mosta‘lī30.4167054.41670
Chāh-e Mowlā33.4286060.39450
Chāh-e Moz̧afarrī32.3622055.73360
Chāh-e Mūjān34.0333055.01670
Chāh-e Mūr31.8306054.05600
Chāh-e Mūrar35.5833055.10000
Chāh-e Mūrū28.3938057.50830
Chāh-e Mūsá28.7530055.85890
Chāh-e Mūshān35.8158058.66880
Chāh-e Mūsīrī31.2443051.35010
Chāh-e Mū Shīr32.4756055.02520
Chāh-e Nāder33.5557057.82110
Chāh-e Nahravān36.3167055.26670
Chāh-e Najaf31.1224054.11890
Chāh-e Najm34.1635058.01570
Chāh-e Namakzār33.1542058.27840
Chāh-e Nār29.4747053.67800
Chāh-e Nargī34.4887059.94740
Chāh-e Narm32.6793053.00060
Chāh-e Narreh29.1389055.37850
Chāh-e Nāşer29.9000059.93330
Chāh-e Nashūzadeh34.0661059.10010
Chāh-e Navādān29.0739055.49040
Chāh-e Na‘al32.6389058.29110
Chāh-e Nā’eb34.5864059.54150
Chāh-e Nā”īn29.8333054.81670
Chāh-e Ney32.1718051.74100
Chāh-e Neysān32.1167058.91670
Chāh-e Neyūk32.2252053.28790
Chāh-e Neyvab31.0754054.17930
Chāh-e Ne’ī36.3160060.19970
Chāh-e Nīgī29.6778055.21920
Chāh-e Nīk29.2973053.51440
Chāh-e Nīkkhvāh34.3569059.28670
Chāh-e Nīkū33.8833054.13330
Chāh-e Nīūk29.9991053.22270
Chāh-e Nodū28.4667062.10000
Chāh-e Noqreh29.0049054.64540
Chāh-e Noqreh’ī29.3165055.19310
Chāh-e Now29.2808054.71110
Chāh-e Nowbar32.0000059.93330
Chāh-e Nowrūzī29.0881054.88930
Chāh-e Nūrī32.4916058.67640
Chāh-e Nūr Rū33.1284055.97180
Chāh-e Omīdābād30.8573053.02230
Chāh-e Ommīd32.7118058.20630
Chāh-e Pā-ye Āb34.0849059.35400
Chāh-e Pā-ye Kūh32.5667058.90000
Chāh-e Padānī32.8013055.21020
Chāh-e Padheh30.0667054.73330
Chāh-e Pahn30.3142053.17480
Chāh-e Pahnū34.1902055.10480
Chāh-e Palang35.6833055.55000
Chāh-e Pālānī33.7074053.42010
Chāh-e Paltāghī33.5667060.46670
Chāh-e Paltākī33.6500060.46670
Chāh-e Panhānī31.8667059.63330
Chāh-e Panīr33.5355053.27670
Chāh-e Panīrī33.2404058.59460
Chāh-e Pānūm31.2833060.55000
Chāh-e Parpā31.2222054.68010
Chāh-e Pārs33.1478051.16330
Chāh-e Pāsīūneh31.9554053.42390
Chāh-e Paskhūleh33.3708058.01490
Chāh-e Patū33.3259050.84320
Chāh-e Pāyen34.2611059.08720
Chāh-e Pāzan29.6083054.21640
Chāh-e Pā’īn31.7626053.63230
Chāh-e Pet29.4331055.12430
Chāh-e Pīrūz33.6501058.57860
Chāh-e Pīr Gheyb29.1459053.08550
Chāh-e Pīshkūh31.8833059.80000
Chāh-e Posht-e Kūh33.8243057.82110
Chāh-e Pūreh34.8333056.93330
Chāh-e Pūtgū30.9000060.43330
Chāh-e Pūzeh29.6340055.15020
Chāh-e Pūzeh Rīg33.0648057.03130
Chāh-e Qabr-e Sefīd28.5253054.04630
Chāh-e Qadaḩ Far29.3097053.30870
Chāh-e Qadeh Por29.2729053.36150
Chāh-e Qahqaheh32.2667058.75000
Chāh-e Qalam Sar34.9676057.26760
Chāh-e Qalātī31.7333059.63330
Chāh-e Qaleh29.8966055.33300
Chāh-e Qal‘eh Dār31.7333059.25000
Chāh-e Qambar32.1167059.11670
Chāh-e Qanāt Khersī30.7711051.93530
Chāh-e Qanbar34.0824054.96950
Chāh-e Qand29.3036055.04960
Chāh-e Qarāvol Khāneh29.6243052.70110
Chāh-e Qarehjeh29.5749054.26450
Chāh-e Qāsem33.9667054.71670
Chāh-e Qāsem ‘Alī36.9000056.71670
Chāh-e Qaţāb32.0657052.15170
Chāh-e Qaţār Qū’ī29.6831054.13170
Chāh-e Qerqereh34.7027052.78440
Chāh-e Qeyūm34.0039054.65920
Chāh-e Qezelbāsh28.0496059.56680
Chāh-e Qobād32.9334051.96030
Chāh-e Qochīkā30.9333060.05000
Chāh-e Qolī34.6500056.93330
Chāh-e Qol Qāchī29.3907054.72590
Chāh-e Qomī27.8000058.51670
Chāh-e Qorbān28.0505059.56620
Chāh-e Qūch29.0172054.51800
Chāh-e Qūrī31.6876052.57400
Chāh-e Rāh29.1500055.30000
Chāh-e Raḩīmī35.1805060.91450
Chāh-e Raḩmān30.4667060.06670
Chāh-e Raḩm Del28.3607059.32780
Chāh-e Rakhneh31.7667058.81670
Chāh-e Ramaẕān36.3006061.11330
Chāh-e Rasāqī29.4067054.31000
Chāh-e Rashīdī28.0830054.09100
Chāh-e Ravān33.9667054.31670
Chāh-e Rāwich33.4667058.40000
Chāh-e Razak33.5084057.33510
Chāh-e Reẕā32.1758052.22600
Chāh-e Reẕā’ī29.8167060.18330
Chāh-e Rīg29.6439053.45040
Chāh-e Rīgī28.9275054.41700
Chāh-e Rīgū28.6092055.04710
Chāh-e Rīng-e Boshrūyeh33.7903057.62920
Chāh-e Rīsh Khand29.6103054.92750
Chāh-e Rīsmān34.5298057.16290
Chāh-e Rīsū33.5442057.56570
Chāh-e Rīteh32.2117049.44390
Chāh-e Rīzow33.1800055.97170
Chāh-e Rīz Āb33.1775051.28480
Chāh-e Rīz Ow Ghūzī29.6834054.10540
Chāh-e Roknī29.6401053.79270
Chāh-e Rostam29.4501055.12620
Chāh-e Rostamī29.2165054.82030
Chāh-e Rūd-e Mandān32.1833058.83330
Chāh-e Rūd Gaz33.6966056.30480
Chāh-e Rūsī28.8897056.09970
Chāh-e Rū’ī31.1594059.64830
Chāh-e Sabū’ī32.5833058.38330
Chāh-e Sabz29.5025054.62780
Chāh-e Şafar36.1639055.42610
Chāh-e Şafavī32.8007050.62290
Chāh-e Safíd33.5167058.58330
Chāh-e Sagak32.1942060.83520
Chāh-e Sakīneh32.4746054.67720
Chāh-e Saktā29.6167056.01670
Chāh-e Sālār31.3088056.11330
Chāh-e Şāleḩ33.2808050.81460
Chāh-e Salīm32.4505053.04300
Chāh-e Sām33.5654057.92600
Chāh-e Samand34.0859057.80390
Chāh-e Sanāvā33.8035057.66450
Chāh-e Sandak31.7883059.09120
Chāh-e Sang31.6762052.28450
Chāh-e Sangar29.0083055.46120
Chāh-e Sangbār33.9920057.91030
Chāh-e Sang Chīn33.9891046.93650
Chāh-e Şan‘atī28.0775057.97270
Chāh-e Sapgar33.7424058.14170
Chāh-e Saporzī29.9566053.51640
Chāh-e Sar34.4302059.60330
Chāh-e Sarāneh34.6368059.41820
Chāh-e Sārbānhā34.0936055.00940
Chāh-e Sarī33.9333057.71670
Chāh-e Sartīp36.2819061.00550
Chāh-e Sarūpī29.0239055.46610
Chāh-e Sar Godār32.7005058.17230
Chāh-e Sar Mandalī33.3032058.25740
Chāh-e Sāseh32.5684060.27340
Chāh-e Sayfollāh29.9373055.17850
Chāh-e Şayyād29.8009055.44550
Chāh-e Sa‘ādat36.4627056.35700
Chāh-e Sa‘b33.0419050.87830
Chāh-e Sefīd31.9315051.23600
Chāh-e Sefīd Gerd32.0145053.46180
Chāh-e Seh Derakhtū34.5650059.86510
Chāh-e Seh Ganj33.2807056.05960
Chāh-e Seh Gazī32.1500059.23330
Chāh-e Seh Gūsheh33.8736057.90220
Chāh-e Senjed29.7293054.12660
Chāh-e Senjedū29.9840054.23350
Chāh-e Seyyed Aḩmadī30.0116053.41500
Chāh-e Seyyed Ebrāhīm34.1070051.71570
Chāh-e Shadād36.3277059.05900
Chāh-e Shādīyūn31.9623052.03990
Chāh-e Shafī‘31.7709053.57230
Chāh-e Shahīd Bāhonar31.6472060.09900
Chāh-e Shahr-e Bāf29.2794054.95770
Chāh-e Shahr Ābī33.4193052.83480
Chāh-e Shāh Ghīās̄33.2833058.73330
Chāh-e Shak29.4833055.10000
Chāh-e Shalqamī31.7000058.95000
Chāh-e Shamshīrī34.5243059.74940
Chāh-e Shams od Dīn30.1940055.50540
Chāh-e Shand31.0667059.73330
Chāh-e Shandeh32.0000058.81670
Chāh-e Shand ‘Alīkhān33.3093056.45750
Chāh-e Shaqāyeqī32.8561055.45790
Chāh-e Shāshekān28.2637059.40980
Chāh-e Shaţţ33.8486060.02630
Chāh-e Shekar28.6086054.16080
Chāh-e Sheykh34.5395058.21170
Chāh-e Shīlābād29.3718054.99270
Chāh-e Shīr31.1283054.71660
Chāh-e Shīrāzī32.0000059.43330
Chāh-e Shīrīn34.5667057.30000
Chāh-e Shīrīn Molheh35.4884055.38050
Chāh-e Shīrkhān34.7877058.97460
Chāh-e Shoghāl32.4036053.08310
Chāh-e Shomāreh-ye Do33.4401050.24710
Chāh-e Shomāreh-ye Panj28.7453054.56990
Chāh-e Shomāreh-ye Shesh29.8491050.92400
Chāh-e Shomāreh-ye Yek33.4387050.24400
Chāh-e Shomāreh Do33.7305057.28510
Chāh-e Shomāreh Seh33.6997057.27040
Chāh-e Shomāreh Yek33.7355057.28290
Chāh-e Shūr33.6667055.36670
Chāh-e Shūr-e Now32.3960058.60110
Chāh-e Shūr-e Tall Kheymeh29.6150055.03520
Chāh-e Shūrāb33.2167060.61670
Chāh-e Shūrak33.0749052.60700
Chāh-e Shūrī32.0322051.53240
Chāh-e Shūrū29.0815054.60800
Chāh-e Shūr Khīyālī33.2000057.75000
Chāh-e Shūr Nūr Moḩammad33.4569058.35610
Chāh-e Sīāhbāl31.4489059.78310
Chāh-e Sīāh Bāl31.8000059.26670
Chāh-e Sīāh Pūsh33.7017050.01880
Chāh-e Sīāh Ţāq33.7000056.16670
Chāh-e Sīmān34.2972059.53190
Chāh-e Solţānī35.2482060.84790
Chāh-e Solţānqolī30.5249055.20550
Chāh-e Solţān Moḩammad34.2500055.03330
Chāh-e Sorkh29.6340053.47190
Chāh-e Sorkhak29.3639053.18710
Chāh-e Sorkhān31.8667058.85000
Chāh-e Sorkh Khāk33.8500060.03330
Chāh-e Sowzūn32.5131049.71920
Chāh-e Sūkabanā32.4895054.66740
Chāh-e Sūrman Kūh29.8333054.81670
Chāh-e Sūzū33.6290057.72700
Chāh-e Ţabaq Sar33.4302058.03340
Chāh-e Ţabasī33.8556057.88600
Chāh-e Ţabībeh31.9167060.13330
Chāh-e Ţāhen29.0504054.97230
Chāh-e Ţahmāsebī33.6927050.00830
Chāh-e Tājarī31.1175054.03620
Chāh-e Tāj Moḩammad35.6730057.43920
Chāh-e Tāk30.0383053.24340
Chāh-e Takhrok33.7270057.99610
Chāh-e Takht29.2861055.14460
Chāh-e Tak Deh Now35.7971058.61880
Chāh-e Ţalā28.9022055.69160
Chāh-e Ţāleb32.2328052.16260
Chāh-e Talkh29.0809054.86450
Chāh-e Talkhāb34.5379059.80220
Chāh-e Talkhābād35.6110059.64070
Chāh-e Talkhū29.9153053.60410
Chāh-e Talkh Kodkhodā31.1731054.16190
Chāh-e Talkh Robāţī30.1275054.68520
Chāh-e Tall-e Arreh29.9853055.68960
Chāh-e Tall-e Qal‘eh Varkhāneh33.0709055.59470
Chāh-e Tambūr Gaz31.6713056.31280
Chāh-e Tang-e Darman26.9013054.89980
Chāh-e Tangī29.9293052.89220
Chāh-e Tangol29.3457055.07890
Chāh-e Taqargīn29.8539053.48050
Chāh-e Ţāqestān31.4350053.40520
Chāh-e Taqī30.2711051.08390
Chāh-e Tarīkhī33.2458058.62650
Chāh-e Tarkhī36.2138055.61400
Chāh-e Tarsakī34.0068059.33520
Chāh-e Tavakkolī33.8605060.03200
Chāh-e Tāveh28.1056055.00530
Chāh-e Ţayyārī28.0742057.98000
Chāh-e Tazekī27.3004061.60220
Chāh-e Tey27.9009059.76900
Chāh-e Tīz34.3347059.14470
Chāh-e Tond34.8000056.73330
Chāh-e Tork31.4333059.70000
Chāh-e Torkī28.0991055.03200
Chāh-e Torsh27.9351059.66600
Chāh-e Torsh Beyd31.9428053.34720
Chāh-e Tosbīn35.7333055.53330
Chāh-e Towkalī29.0595054.99310
Chāh-e Towtangī30.0276053.57450
Chāh-e Tūleh32.0000059.66670
Chāh-e Tūm34.7903056.90710
Chāh-e Tūnī32.5424058.38290
Chāh-e Tūt29.5420054.26930
Chāh-e Tūzak30.3167054.46670
Chāh-e Vabā32.0500058.60000
Chāh-e Vaḩdat28.2243060.72740
Chāh-e Valī29.5632054.33980
Chāh-e Varband33.0856052.52480
Chāh-e Vazārīn31.8657053.44390
Chāh-e Vaẕ Haft32.7933055.42590
Chāh-e Yekkeh Qū’ī29.7145054.12280
Chāh-e Yūsef33.5318060.52990
Chāh-e Yūsof26.9500060.05000
Chāh-e Zabt29.6500060.26670
Chāh-e Zadak33.1456057.14860
Chāh-e Zāghdeh35.8333056.45000
Chāh-e Zagīl29.6562053.50900
Chāh-e Zāhz̄īd32.3333058.66670
Chāh-e Zāledī34.7901058.87950
Chāh-e Ẕāmen33.2420060.51770
Chāh-e Zamzam35.9407058.55460
Chāh-e Zam Zam33.3754046.98450
Chāh-e Zanbūr29.2238055.28620
Chāh-e Zandī32.7167059.65000
Chāh-e Zangār29.7454055.23040
Chāh-e Zangī Shākī28.4075055.53620
Chāh-e Zanjebīlī33.2833058.76670
Chāh-e Zard28.6605055.74250
Chāh-e Zardū28.7604055.83530
Chāh-e Zard Kūh33.3853051.69840
Chāh-e Zarrū30.8500060.41670
Chāh-e Zar Naghūn31.9037055.48250
Chāh-e Zavārūyeh29.0512055.47780
Chāh-e Zegī33.8667060.23330
Chāh-e Zeyn ol ‘Ābedīn32.9871052.09730
Chāh-e Zīārat29.2660055.16490
Chāh-e Zīārat-e Chāh-e Hāshem27.2333058.86670
Chāh-e Zīneh34.2764058.97350
Chāh-e Zīr Āb33.2748054.91440
Chāh-e Zovīyeh31.7806053.45500
Chāh-e Zovvīd32.1901048.01620
Chāh-e Zūr Āvar33.6667054.33330
Chāh-e ‘Abbās33.2786058.43360
Chāh-e ‘Abbāsī32.7923050.68180
Chāh-e ‘Abbās‘alī32.9953050.59260
Chāh-e ‘Abdol32.9448057.19020
Chāh-e ‘Abdollāh36.1984056.23170
Chāh-e ‘Abdollāhī32.1566060.82030
Chāh-e ‘Abdol Rahbarī31.1502054.39610
Chāh-e ‘Abd ol Ḩoseyn27.7809057.62180
Chāh-e ‘Abd or Rasūl34.5038059.74820
Chāh-e ‘Alam29.6667054.85000
Chāh-e ‘Alā’ od Dīn36.0607056.10610
Chāh-e ‘Alī31.1660052.44300
Chāh-e ‘Alīān33.8656058.16800
Chāh-e ‘Alīdād34.4274060.01530
Chāh-e ‘Alīnaqī-ye Pā’īn34.5420059.29080
Chāh-e ‘Alī Akbar34.3340056.84450
Chāh-e ‘Alī Ḥājjī32.8680060.10930
Chāh-e ‘Alī Khān33.7093052.97420
Chāh-e ‘Alī Khānī28.7300056.03130
Chāh-e ‘Alī Matgī32.2879053.23350
Chāh-e ‘Alī Mīrzā33.8667052.95000
Chāh-e ‘Alī Naj33.6700056.23860
Chāh-e ‘Alī Qorbān32.4886058.29470
Chāh-e ‘Alī Sūrī32.3083053.16120
Chāh-e ‘Amīq-e Kohneh Khalīl27.7842053.85610
Chāh-e ‘Amīq-e Tall-e Evaz27.7834053.86160
Chāh-e ‘Amīq-e Zīnband27.7813053.88990
Chāh-e ‘Arab36.9931059.43390
Chāh-e ‘Arabān33.9667054.28330
Chāh-e ‘Ārefī33.7852058.21110
Chāh-e ‘Arūs36.0255055.39200
Chāh-e ‘Asalū30.9667054.05000
Chāh-e ‘Aţā34.1889059.53850
Chāh-e ‘Azīz29.3126055.05780
Chāh-e ‘Omar30.7274060.55200
Chāhak33.4500059.10000
Chahārrān37.9138048.71610
Chahār Cheshmeh29.7121052.66230
Chahār Qomīsh36.7167060.23330
Chahār Rāh30.2204051.61080
Chahār Takhteh31.6645050.45420
Chāhshīr31.1690054.70820
Chāh Abrākheh31.9333059.13330
Chāh Baneh28.8167054.65000
Chāh Bekasī32.0417059.69060
Chāh Bī Rīsh29.6000060.21670
Chāh Būzau32.3833059.55000
Chāh Chākan31.7500058.91670
Chāh Chang33.3167058.48330
Chāh Chaudān31.9167059.10000
Chāh Chengū33.6000059.26670
Chāh Da‘awāl31.8667059.58330
Chāh Dīdeh31.4500059.40000
Chāh Durag27.7833058.40000
Chāh Ghāsīn32.2500059.51670
Chāh Gurikh33.1000058.26670
Chāh Guru33.5333058.65000
Chāh Gūsh-e Bālā31.7333059.35000
Chāh Gut32.0000059.91670
Chāh Hashlīūn31.5167053.56670
Chāh Hāvithu33.1500058.15000
Chāh Ḩoseynī27.2000060.16670
Chāh Ḩowz33.9267058.00750
Chāh Hū33.3833054.95000
Chāh Ish33.8500057.80000
Chāh Jandaq33.8667055.03330
Chāh Kalap31.9167059.60000
Chāh Kalū29.7833054.83330
Chāh Khāneh33.7833058.40000
Chāh Khoshk30.4510061.05860
Chāh Khushkash33.0500058.25000
Chāh Kurau33.5833058.58330
Chāh Kūru32.0667059.08330
Chāh Lakatu31.9000059.18330
Chāh Mahlāwāh32.0167059.55000
Chāh Majūai31.3833059.46670
Chāh Mīrakhāsh33.1333058.31670
Chāh Pahn30.7508052.27420
Chāh Pahn28.7514054.83060
Chāh Pās33.0000053.30000
Chāh Qandeh33.8333059.76670
Chāh Ride31.4500059.38330
Chāh Sar34.4317059.60190
Chāh Sartag32.3500059.85000
Chāh Serī31.3794053.14420
Chāh Shāhgunj33.0000058.36670
Chāh Shan30.0500059.98330
Chāh Shand32.7667058.48330
Chāh Shaţţ33.8500060.03330
Chāh Shūr35.4000054.95000
Chāh Takhairk33.7500058.03330
Chāh Tambeh33.5581058.49390
Chāh Zūk31.3833059.98330
Chāh ‘Alīmak33.6667056.18330
Chakūdar36.2333060.66670
Chalam31.5758050.39380
Chālā Jūlī37.9342048.55140
Chāleh Āb-e Do Chā’ī33.9942051.81250
Chāleh Āb-e Sīāz Gah33.9585051.77370
Chāleh Bolāgh37.0049046.97310
Chāleh Pareh32.8848049.63680
Chāleh Shīr32.8962049.52870
Chāleh Sībak33.1416049.47680
Chalīāsar36.1301052.60940
Chalkā Sar36.7246049.65520
Chāl Darsī35.5051048.04220
Chāl Sarākī36.7407049.65960
Cham-e Āgh Doran36.6167047.11670
Cham-e Āqā Veysī36.0667047.10000
Cham-e Bālādeh34.2886049.07650
Cham-e Bālā Jūbeh36.5000047.03330
Cham-e Bozorg34.2654049.09710
Cham-e Gankāb Kūch33.9807045.41060
Cham-e Pahneh34.3168049.01150
Cham-e Qareh Qayeh36.4667047.03330
Cham-e Soleymān36.0333046.66670
Chaman Cheshmeh38.3569046.38160
Chaman Darvīsh35.0391047.52550
Chamaq29.4500060.48330
Cham Mowlā31.5683050.34040
Chandār32.3152050.22530
Chaneh Band36.4755049.47300
Chānqol Cheshmeh38.5159045.98620
Chap Darreh33.9941049.07610
Chārak32.7974049.59420
Charandeh37.2854048.53810
Charchau29.8500060.16670
Chārof Cheshmeh33.5725056.57830
Chārogh Cheshmehsī38.7446045.87630
Chāshen36.4778056.29760
Chashmeh-ye Āb-e Garm31.7000049.56670
Chashmeh-ye Akbarī32.7333059.85000
Chashmeh-ye Anjīr31.8036053.38330
Chashmeh-ye Anz̄ardūn32.5000058.90000
Chashmeh-ye Az̄ūrī29.6500057.66670
Chashmeh-ye Badak33.8833059.70000
Chashmeh-ye Bāleshteh28.8500051.61670
Chashmeh-ye Balūch Āb29.4667059.06670
Chashmeh-ye Būzau32.1500059.50000
Chashmeh-ye Chāquki32.9500059.28330
Chashmeh-ye Chenār29.2033053.33780
Chashmeh-ye Dahāneh-ye Rūdbīdū32.5000058.58330
Chashmeh-ye Dālkūh31.4333055.83330
Chashmeh-ye Derāzū32.7167059.91670
Chashmeh-ye Feyẕābād32.2167059.93330
Chashmeh-ye Gāvān33.7500059.43330
Chashmeh-ye Gerdū28.7333055.71670
Chashmeh-ye Gholām31.9833060.13330
Chashmeh-ye Gol-e Nāy32.3167058.68330
Chashmeh-ye Gol-e Sorkh33.8000059.00000
Chashmeh-ye Havīch32.3833058.88330
Chashmeh-ye Ja‘far33.4333059.10000
Chashmeh-ye Kāifi33.6333059.25000
Chashmeh-ye Kalūtak31.9667060.20000
Chashmeh-ye Khabīşī32.3833059.96670
Chashmeh-ye Khang33.5667059.43330
Chashmeh-ye Khorāsānī31.6000056.70000
Chashmeh-ye Khormā31.6000056.98330
Chashmeh-ye Khorūsī32.3500059.98330
Chashmeh-ye Khoshk31.6500053.81670
Chashmeh-ye Khvosh Āb31.4833055.15000
Chashmeh-ye Kows̄ar31.9000060.61670
Chashmeh-ye Kūqūnak31.8333060.18330
Chashmeh-ye Leylī32.4500047.20000
Chashmeh-ye Lūlak31.8500060.68330
Chashmeh-ye Mādeh Āhū31.5167060.81670
Chashmeh-ye Mīrzā Nagal33.0833058.63330
Chashmeh-ye Mūkīk32.2667057.51670
Chashmeh-ye Nakh33.5333059.65000
Chashmeh-ye Nakhīlā30.2833059.85000
Chashmeh-ye Naqī33.8000059.68330
Chashmeh-ye Nāşer32.9167058.40000
Chashmeh-ye Naşfandeh31.6000060.21670
Chashmeh-ye Nāzī Āb29.4833058.55000
Chashmeh-ye Palāsī34.3500052.75000
Chashmeh-ye Panistu32.7000059.95000
Chashmeh-ye Pā’īn32.3667058.91670
Chashmeh-ye Peyghambar33.8500059.01670
Chashmeh-ye Qorbān33.0333057.01670
Chashmeh-ye Qūsh31.8000060.70000
Chashmeh-ye Razāq33.5167059.40000
Chashmeh-ye Rūd-e Rakhsh32.1333059.28330
Chashmeh-ye Safīd33.0500056.51670
Chashmeh-ye Salātīn30.6167052.43330
Chashmeh-ye Şāleḩ32.0000059.58330
Chashmeh-ye Sang31.6500060.16670
Chashmeh-ye Sarau32.3667059.56670
Chashmeh-ye Sar Godār-e Khāfī33.5667059.40000
Chashmeh-ye Shānd Balūch32.7500057.95000
Chashmeh-ye Shīrīn32.7083059.80000
Chashmeh-ye Shīrūk26.9833061.53330
Chashmeh-ye Shīr Kūhak31.6500060.23330
Chashmeh-ye Shotorān33.2500055.95000
Chashmeh-ye Sīāh Gūn31.8167060.68330
Chashmeh-ye Sīgū33.6167059.23330
Chashmeh-ye Sorkh31.1833060.83330
Chashmeh-ye Şūrateh31.1500060.55000
Chashmeh-ye Taftāb27.6667059.81670
Chashmeh-ye Tālārī31.8167060.60000
Chashmeh-ye Taqī31.6167060.70000
Chashmeh-ye Tāsh33.3167059.23330
Chashmeh-ye Zāghak31.9833060.15000
Chashmeh-ye Zāmeh33.7333053.50000
Chashmeh-ye Zard31.2000060.66670
Chashmeh Husaini35.6667054.15000
Chashmeh Ney32.7444051.53560
Chashmeh Saglak31.6500053.83330
Chashmeh Talkhak31.8167053.60000
Chāy-e Dāgh38.8722044.55530
Chāy Khar Rūd36.0500048.71670
Chāy Zamīn36.4468049.44190
Chedīr Asb34.4333051.38330
Chef Darreh36.4578047.69870
Chegāleh32.3278050.18970
Chehchenār29.2569052.87610
Chehel Cheshmeh29.6377053.34400
Chehel Kamān36.4860060.48480
Chehel Khāl36.5733053.11020
Chehel Mard32.9211050.41880
Chehel o Chahār Āb36.9219054.44060
Chehel Yārān34.9416047.81550
Cheh Kūl Chāh28.5592055.66630
Chekeh Bedeh34.3124047.80570
Chekū35.8943061.03120
Chelāz36.8805057.57240
Cherkīn-e Pā’īn31.6079050.47750
Cheshemeh-ye Radeh29.5124054.23370
Cheshemeh-ye ‘Ālīyeh35.7343052.13950
Cheshme-ye Jomjomeh30.3671057.32010
Cheshmeh-e Godār-e Sorkh33.3000054.98330
Cheshmeh-ye Āb-e Anjīrak31.6057050.71950
Cheshmeh-ye Āb-e Āsemānī31.8779052.05330
Cheshmeh-ye Āb-e Bād29.6371057.90740
Cheshmeh-ye Āb-e Bādī31.7573052.09830
Cheshmeh-ye Āb-e Barband32.1909054.67980
Cheshmeh-ye Āb-e Bashtīr28.1168056.38190
Cheshmeh-ye Āb-e Bīd32.0933054.66850
Cheshmeh-ye Āb-e Bīkheyr32.0692054.62390
Cheshmeh-ye Āb-e Chek Chek29.8173053.98530
Cheshmeh-ye Āb-e Chenārū29.0458052.52700
Cheshmeh-ye Āb-e Derāz34.3270052.19950
Cheshmeh-ye Āb-e Garm29.4712052.86470
Cheshmeh-ye Āb-e Garm-e Gampor28.1098055.88100
Cheshmeh-ye Āb-e Garm-e Tarbū27.7327055.73250
Cheshmeh-ye Āb-e Gaz28.3636055.63560
Cheshmeh-ye Āb-e Gorāzī29.3740053.28500
Cheshmeh-ye Āb-e Gowd31.8267054.02960
Cheshmeh-ye Āb-e Gūchū28.1061056.17920
Cheshmeh-ye Āb-e Hangū27.6632055.57490
Cheshmeh-ye Āb-e Jamāmū30.4021057.35850
Cheshmeh-ye Āb-e Jendār31.7139050.26600
Cheshmeh-ye Āb-e Khīgūnak31.7626050.78690
Cheshmeh-ye Āb-e Khodād30.8841052.73860
Cheshmeh-ye Āb-e Kūseh32.7915051.46760
Cheshmeh-ye Āb-e Mandalī32.3992054.63640
Cheshmeh-ye Āb-e Ma‘danī37.8137046.22630
Cheshmeh-ye Āb-e Ma‘danī-ye Kandūjān37.7943046.24880
Cheshmeh-ye Āb-e Nārū28.0388056.11230
Cheshmeh-ye Āb-e Pashū28.2322056.42310
Cheshmeh-ye Āb-e Qamīsh28.8606056.15240
Cheshmeh-ye Āb-e Qandī34.3490052.16700
Cheshmeh-ye Āb-e Rostam30.3898053.64050
Cheshmeh-ye Āb-e Sard32.8340057.49290
Cheshmeh-ye Āb-e Sarkhū28.2070056.23800
Cheshmeh-ye Āb-e Sen32.4394054.58140
Cheshmeh-ye Āb-e Shāţer31.6900054.20920
Cheshmeh-ye Āb-e Shīr-e Benū27.9396055.50450
Cheshmeh-ye Āb-e Shīrāzeh32.0333060.70000
Cheshmeh-ye Āb-e Shīrīnū28.2353056.41750
Cheshmeh-ye Āb-e Shūr28.1158056.38310
Cheshmeh-ye Āb-e Shūrak32.0715054.75700
Cheshmeh-ye Āb-e Sīāh34.0177051.27490
Cheshmeh-ye Āb-e Tahlū28.3246051.93690
Cheshmeh-ye Āb-e Tangūleh33.0174049.86050
Cheshmeh-ye Āb-e Taqvī32.9961052.07330
Cheshmeh-ye Āb-e Tatreh29.0860052.51160
Cheshmeh-ye Āb-e Tūr29.5554056.56590
Cheshmeh-ye Āb-e Tūt31.8135052.03980
Cheshmeh-ye Āb-e Zerdeh32.0655054.71810
Cheshmeh-ye Āb-e Zīr-e Kūh28.3984055.56110
Cheshmeh-ye Ābād28.8858058.14970
Cheshmeh-ye Ābashk30.9321052.44930
Cheshmeh-ye Ābcheh31.4394051.43360
Cheshmeh-ye Ābdar36.3702050.53330
Cheshmeh-ye Ābdarreh35.9971051.65750
Cheshmeh-ye Ābegarm27.8584059.40540
Cheshmeh-ye Ābegarm Owbād27.7726059.32090
Cheshmeh-ye Ābesard33.9470050.51280
Cheshmeh-ye Ābgāh-e Bābā34.4235057.89240
Cheshmeh-ye Ābgarm28.6490053.51970
Cheshmeh-ye Ābgarm-e Būjān29.4389055.99000
Cheshmeh-ye Ābgarm-e Deh-e Sheykh28.2724056.20180
Cheshmeh-ye Ābgarm-e Genow27.4481056.30430
Cheshmeh-ye Ābgarm-e Lārījān35.9048052.19580
Cheshmeh-ye Ābgarmak31.1767051.26420
Cheshmeh-ye Ābhūn30.9009050.01360
Cheshmeh-ye Ābī-ye Āsemānī29.1036053.35170
Cheshmeh-ye Ābjahān28.8201054.54740
Cheshmeh-ye Ābqowz̄33.5907051.50730
Cheshmeh-ye Ābshār31.1937051.45460
Cheshmeh-ye Ābshīrīn35.4709060.60410
Cheshmeh-ye Ābshūr28.3373054.42340
Cheshmeh-ye Ābsīn30.4182053.80620
Cheshmeh-ye Ābūshūr32.7337056.55710
Cheshmeh-ye Abūz̄ar38.6287045.53800
Cheshmeh-ye Abū ol Fatḩ29.9152053.88930
Cheshmeh-ye Abū ol Ḩayyeh35.6500056.35000
Cheshmeh-ye Abū ol Mehdī30.0993052.97870
Cheshmeh-ye Abū Sārī38.0973055.66460
Cheshmeh-ye Abū Zohreh-ye Soflá30.1300053.87250
Cheshmeh-ye Abū Zohreh-ye ‘Olyā30.1235053.86910
Cheshmeh-ye Ābzān27.9113059.38550
Cheshmeh-ye Abzol35.1849050.16680
Cheshmeh-ye Āb Āhan35.9075052.17720
Cheshmeh-ye Āb Anārak28.9428054.30560
Cheshmeh-ye Āb Anjīr28.3118056.15500
Cheshmeh-ye Āb Ardeh’ī29.1420053.08380
Cheshmeh-ye Āb Bād28.0078053.73560
Cheshmeh-ye Āb Bādgazmak29.3351056.47560
Cheshmeh-ye Āb Bar36.4093054.65860
Cheshmeh-ye Āb Bārīk30.6950052.42190
Cheshmeh-ye Āb Bārīk-e Bālā34.3190052.16110
Cheshmeh-ye Āb Bārīk-e Pā’īn34.3156052.15260
Cheshmeh-ye Āb Bīd28.0828056.74920
Cheshmeh-ye Āb Bīdak28.0019056.14070
Cheshmeh-ye Āb Bīdū28.4696055.03180
Cheshmeh-ye Āb Chaghūk28.2737056.08590
Cheshmeh-ye Āb Chāleh Jeh34.1014051.18500
Cheshmeh-ye Āb Chāsht29.7888053.06470
Cheshmeh-ye Āb Chek30.4553053.69910
Cheshmeh-ye Āb Chenār29.4470052.51810
Cheshmeh-ye Āb Cherang28.8675053.09070
Cheshmeh-ye Āb Delī31.2973050.97660
Cheshmeh-ye Āb Garm29.0830051.96700
Cheshmeh-ye Āb Geleh34.7064052.32100
Cheshmeh-ye Āb Gerdū29.1980054.53370
Cheshmeh-ye Āb Gerdūhā31.5233054.26970
Cheshmeh-ye Āb Gowd-e Gowsū29.5123056.45600
Cheshmeh-ye Āb Kahūrī28.1036056.16320
Cheshmeh-ye Āb Kam33.3437054.40330
Cheshmeh-ye Āb Kheshrak27.1218055.37500
Cheshmeh-ye Āb Konār32.1456056.03670
Cheshmeh-ye Āb Līshū30.8152056.88960
Cheshmeh-ye Āb Mareh33.7141047.81630
Cheshmeh-ye Āb Ma‘danī28.3509056.83980
Cheshmeh-ye Āb Ma‘danī Sajīrān36.8802050.25490
Cheshmeh-ye Āb Mīān32.0744056.23920
Cheshmeh-ye Āb Moḩammad Ḩoseyn29.4102057.37930
Cheshmeh-ye Āb Morgh32.5479055.09500
Cheshmeh-ye Āb Nārak-e Pā’īn28.7652056.28300
Cheshmeh-ye Āb Ney33.0367051.95270
Cheshmeh-ye Āb Nīk28.3647056.04750
Cheshmeh-ye Āb Pelkān31.0801051.67160
Cheshmeh-ye Āb Pellehkān31.0433051.76710
Cheshmeh-ye Āb Pīneh33.7276047.96900
Cheshmeh-ye Āb Posht-e Sar33.4283051.84610
Cheshmeh-ye Āb Senjedū30.4277053.61640
Cheshmeh-ye Āb Shāh Ḩassan27.1887054.19710
Cheshmeh-ye Āb Shīrīn32.0881056.13220
Cheshmeh-ye Āb Tāf33.5160047.86510
Cheshmeh-ye Āb Talkh29.6419052.62860
Cheshmeh-ye Āb Tīnū28.7531056.32040
Cheshmeh-ye Āb Var29.7378052.78490
Cheshmeh-ye Āb Zendegānī36.1006050.66650
Cheshmeh-ye Ādam36.7854055.27830
Cheshmeh-ye Ādamū28.9089054.44220
Cheshmeh-ye Ādar28.6847058.07420
Cheshmeh-ye Ādbolāghī33.0079050.34620
Cheshmeh-ye Ādīgowzal38.6970045.39390
Cheshmeh-ye Ādowrī30.3349054.83290
Cheshmeh-ye Afleh Bolāgh38.5099046.48170
Cheshmeh-ye Afrāband36.4029053.36360
Cheshmeh-ye Afrā Chāl36.3679053.33060
Cheshmeh-ye Afẕal36.9629059.35490
Cheshmeh-ye Āghāj Āghol Kolī38.2975046.41770
Cheshmeh-ye Āghel-e Rīsh Kūh34.1231056.60940
Cheshmeh-ye Āghol-e Sangī29.6581056.94060
Cheshmeh-ye Āghosh33.2390060.27610
Cheshmeh-ye Āgh Būlākh38.5148045.29280
Cheshmeh-ye Āgh Cheshmeh38.3993046.45370
Cheshmeh-ye Āgh Dāsh Bolāgh38.3446046.49810
Cheshmeh-ye Āgh Sū38.3880045.14400
Cheshmeh-ye Aḩmad33.1615057.24620
Cheshmeh-ye Aḩmad-e Bek Chamanī Bolāgh38.3591046.75930
Cheshmeh-ye Aḩmadābād28.0214059.56850
Cheshmeh-ye Aḩmadī30.5837051.77060
Cheshmeh-ye Aḩmad Bolāghī38.5078046.49220
Cheshmeh-ye Aḩmad Cheshmehsī38.4185046.16320
Cheshmeh-ye Aḩmad Kowr35.8697046.88530
Cheshmeh-ye Aḩmad Sarā36.2167060.26670
Cheshmeh-ye Ājī37.0128047.72870
Cheshmeh-ye Ājī Sū38.0487055.85270
Cheshmeh-ye Ajūq28.8333054.86670
Cheshmeh-ye Akbar34.2464060.35410
Cheshmeh-ye Akbar Ḩayāt31.4312056.37500
Cheshmeh-ye Ākhchā32.2040051.10170
Cheshmeh-ye Ākhūrū34.1122055.16720
Cheshmeh-ye Ākhvor35.8677058.65070
Cheshmeh-ye Ālaj32.1428050.77260
Cheshmeh-ye Ālang-e Merach34.3087058.19470
Cheshmeh-ye Alangak36.2917060.16420
Cheshmeh-ye Alang Shāh36.9713059.39250
Cheshmeh-ye Ālā Khānī35.6949051.58070
Cheshmeh-ye Ālbālūnū36.2533050.45030
Cheshmeh-ye Alek30.9715052.53430
Cheshmeh-ye Ālīj29.4541056.38010
Cheshmeh-ye Ālīzan Chek36.2800050.89700
Cheshmeh-ye Allānī Cheshmeh38.3051045.03540
Cheshmeh-ye Ālmā30.6870051.79180
Cheshmeh-ye Almā Qājī35.2101050.17250
Cheshmeh-ye Alqomeh32.2260060.63340
Cheshmeh-ye Ālūcheh37.6264057.17590
Cheshmeh-ye Alūdar36.3678050.31700
Cheshmeh-ye Ālūshāhī29.4858056.47930
Cheshmeh-ye Alūyūrdī38.3741046.77190
Cheshmeh-ye Alū Īvardī36.6331049.70720
Cheshmeh-ye Ālū Qarah31.9009050.88160
Cheshmeh-ye Āl Chāl Bolāgh38.3823046.80560
Cheshmeh-ye Al Qāẕī35.9719051.14550
Cheshmeh-ye Amānqolī38.0988055.60930
Cheshmeh-ye Amīnābād35.0480059.76390
Cheshmeh-ye Amīrābād34.0460058.41620
Cheshmeh-ye Amīrtū38.4911046.80970
Cheshmeh-ye Amīr Ḩoseyn Khān30.4936052.76750
Cheshmeh-ye Amīr Khān37.1739047.65560
Cheshmeh-ye Amīr ‘Alī36.9644048.29210
Cheshmeh-ye Anārak32.9949055.38530
Cheshmeh-ye Anārī29.8175053.52710
Cheshmeh-ye Anārū’īyeh28.6401058.12870
Cheshmeh-ye Anbarak29.8215053.87640
Cheshmeh-ye Anbārī33.0383050.66960
Cheshmeh-ye Anchīchak31.9764050.84220
Cheshmeh-ye Andar28.8731054.44910
Cheshmeh-ye Andīkān31.5648051.47060
Cheshmeh-ye Angalī34.0668052.15410
Cheshmeh-ye Angar28.7698056.31600
Cheshmeh-ye Angūr Darakhtī28.0772058.95440
Cheshmeh-ye Anjīl35.5239056.99450
Cheshmeh-ye Anjīlī ‘Aman36.4806053.37400
Cheshmeh-ye Anjīr30.4278053.77640
Cheshmeh-ye Anjīrak28.0075059.56570
Cheshmeh-ye Anjīreh30.0113052.99450
Cheshmeh-ye Anjīrī29.9150054.10240
Cheshmeh-ye Anjīrlī38.0928055.63070
Cheshmeh-ye Anjīr Sabz29.2776054.53180
Cheshmeh-ye Anrākol36.3621053.45990
Cheshmeh-ye An Īkey Gūzlar38.4065045.26350
Cheshmeh-ye Aqar Laban36.5793053.95490
Cheshmeh-ye Āqāyārī29.7576054.14480
Cheshmeh-ye Āqā Bābā38.1875045.80420
Cheshmeh-ye Āqā Bolāgh38.2586045.37350
Cheshmeh-ye Āqā Cheshmeh30.2837053.54900
Cheshmeh-ye Āqā Jāgūr35.2199050.04530
Cheshmeh-ye Āqā Moḩammad Golī36.4827047.63760
Cheshmeh-ye Āqā Reẕā30.3926052.94030
Cheshmeh-ye Āqā Sangī30.7724057.05260
Cheshmeh-ye Āqā ‘Alī Beygī30.6973051.86230
Cheshmeh-ye Āqbolāgh38.4355046.75000
Cheshmeh-ye Āq Bolāgh33.2504050.21500
Cheshmeh-ye Āq Darreh-ye Bolāgh38.3647046.77220
Cheshmeh-ye Āq Dāsh35.6461050.13980
Cheshmeh-ye Āq Dūdī35.2389050.24480
Cheshmeh-ye Āq Ghobā Bolāghī38.3670046.82570
Cheshmeh-ye Āq Kahrīz33.0494050.25480
Cheshmeh-ye Āq Rīzū28.3754056.15250
Cheshmeh-ye Āq Valī36.6600047.61600
Cheshmeh-ye Ārā38.2890045.46900
Cheshmeh-ye Arān31.2650052.02020
Cheshmeh-ye Archandān29.7757056.25380
Cheshmeh-ye Ārdakī28.9244054.33370
Cheshmeh-ye Ārdereh35.8543052.19650
Cheshmeh-ye Arestāt38.1875056.70650
Cheshmeh-ye Ārezū30.5105051.84510
Cheshmeh-ye Argīlak35.7871051.14130
Cheshmeh-ye Ārgūnī Bolāgh38.3610046.91270
Cheshmeh-ye Arjanī31.7832051.74390
Cheshmeh-ye Armanī Bolāghī38.4198046.22390
Cheshmeh-ye Arowroqqī36.8959059.45760
Cheshmeh-ye Ārpāchakhūr38.3990046.88050
Cheshmeh-ye Arshaf33.7693049.33510
Cheshmeh-ye Ārtezeyn36.4932060.59580
Cheshmeh-ye Arzaneh29.8047053.03970
Cheshmeh-ye Arzanī32.0883051.45100
Cheshmeh-ye Asadollāh37.8583057.22510
Cheshmeh-ye Asadollāh-e Gūzehsī38.3599046.83340
Cheshmeh-ye Asal31.7841050.92940
Cheshmeh-ye Asb Avā35.1725050.18880
Cheshmeh-ye Asb Gīr30.3092054.91460
Cheshmeh-ye Āshāqī Cheshmeh38.6443046.48530
Cheshmeh-ye Ashdar35.9953051.64860
Cheshmeh-ye Ashk32.3981051.85210
Cheshmeh-ye Ashkaneh30.7778053.33830
Cheshmeh-ye Ashkestān33.3001052.12050
Cheshmeh-ye Ashkū30.3355053.74140
Cheshmeh-ye Ashnī35.6764052.73730
Cheshmeh-ye Āsh Bolāgh38.4135046.76020
Cheshmeh-ye Āsh Kar28.0193056.01330
Cheshmeh-ye Asī30.7805053.21460
Cheshmeh-ye Askateh36.2622050.95770
Cheshmeh-ye Aşl-e Beyg Cheshmehsī38.2377045.56850
Cheshmeh-ye Aslak31.6722050.68490
Cheshmeh-ye Asl Āb34.0823049.45560
Cheshmeh-ye Aspīdān38.2358056.77630
Cheshmeh-ye Āstāneh30.5684056.97410
Cheshmeh-ye Āstāqā Chāy38.6511046.48010
Cheshmeh-ye Āstūn33.4870052.07120
Cheshmeh-ye Asūnī31.0885051.18780
Cheshmeh-ye As‘adī37.8811057.10050
Cheshmeh-ye As‘ad Pīsh36.6392053.88360
Cheshmeh-ye Ātlār Cheshmehsī38.2334045.73780
Cheshmeh-ye Ātūlan35.2315050.06810
Cheshmeh-ye Avīkhū30.3522053.66170
Cheshmeh-ye Āyat Bolāghī33.7813049.47890
Cheshmeh-ye Āydījeh30.3825052.91900
Cheshmeh-ye Ayūbī28.5340053.96420
Cheshmeh-ye Ayyūb30.0544052.65540
Cheshmeh-ye Ayyūbī34.2366060.50470
Cheshmeh-ye Āzāb35.8420052.24800
Cheshmeh-ye Azadārīn36.5911053.78170
Cheshmeh-ye Azgīl37.6058057.23750
Cheshmeh-ye Azhdar29.8669056.05500
Cheshmeh-ye A‘lam32.8601050.24560
Cheshmeh-ye Bābak Bolāghī38.3574046.49710
Cheshmeh-ye Bābām Vāy Bolāghī38.3482045.49240
Cheshmeh-ye Bābāsī35.9774046.78920
Cheshmeh-ye Bāba Ḩājjī35.6310046.94850
Cheshmeh-ye Bābā Kalān30.1040050.82370
Cheshmeh-ye Bābā Shamalek37.7731055.88660
Cheshmeh-ye Bābā ‘Abdollāh32.8439051.09670
Cheshmeh-ye Babrī34.0076047.15880
Cheshmeh-ye Babr Khān37.8814057.12920
Cheshmeh-ye Bāb Elá29.2467057.04510
Cheshmeh-ye Bāb Karafs29.3078057.24620
Cheshmeh-ye Bachehrū29.5457054.23710
Cheshmeh-ye Bādām33.4593050.11230
Cheshmeh-ye Bādāmak29.2833053.43760
Cheshmeh-ye Bādamesh27.9173059.38430
Cheshmeh-ye Bādāmī34.7263052.19990
Cheshmeh-ye Bādāmkān30.1364053.79780
Cheshmeh-ye Bādāmū28.6979056.38370
Cheshmeh-ye Bādgīr29.0308053.48330
Cheshmeh-ye Bādīūnī29.5619053.96980
Cheshmeh-ye Bādmū32.0741054.65930
Cheshmeh-ye Badnām29.0706052.84770
Cheshmeh-ye Badreh30.4373053.59080
Cheshmeh-ye Bādūmī29.0096054.73890
Cheshmeh-ye Bād Darreh31.7158050.82740
Cheshmeh-ye Bag31.4461052.29140
Cheshmeh-ye Bāgh29.6501052.70430
Cheshmeh-ye Bāgh-e Bīdameshk31.5759054.94300
Cheshmeh-ye Bāgh-e Garm33.5260050.16700
Cheshmeh-ye Bāgh-e Gholām Ḩoseynī28.2833056.02500
Cheshmeh-ye Bāgh-e Gol35.2141059.57380
Cheshmeh-ye Bāgh-e Kapūnak30.4000053.50560
Cheshmeh-ye Bāgh-e Morād28.8451054.26710
Cheshmeh-ye Bāgh-e Pūlād28.1026056.01210
Cheshmeh-ye Bāgh-e Roz29.3033057.20950
Cheshmeh-ye Bāgh-e Sarhang38.1027055.61340
Cheshmeh-ye Bāgh-e Vaḩsh30.0882052.52890
Cheshmeh-ye Baghal28.8279055.26470
Cheshmeh-ye Baghal-e Bīd34.4330060.44280
Cheshmeh-ye Baghal Sīāh33.4751051.51160
Cheshmeh-ye Bāghān29.2284052.91020
Cheshmeh-ye Bāghestān-e Vazdar36.2719050.50420
Cheshmeh-ye Bāghhā31.8770051.07920
Cheshmeh-ye Bāghī30.0340052.74650
Cheshmeh-ye Bāghlacheh29.0199053.04680
Cheshmeh-ye Bāghū29.6436053.90300
Cheshmeh-ye Bāghūk30.7514052.86100
Cheshmeh-ye Bāgh Banī34.6493050.76920
Cheshmeh-ye Bāgh Malek27.1296055.38210
Cheshmeh-ye Bāgh Mīrī29.8447053.90820
Cheshmeh-ye Bāgh ‘Alī Gol38.4233046.90490
Cheshmeh-ye Bahāreh29.0861052.67900
Cheshmeh-ye Bahār Koneh29.0654054.59860
Cheshmeh-ye Bakān30.3981052.42770
Cheshmeh-ye Bākār35.9471050.96820
Cheshmeh-ye Bālā36.2918047.32810
Cheshmeh-ye Bāladar Qānlakh Cheshmehsī38.5409045.96100
Cheshmeh-ye Balālī29.3367057.03870
Cheshmeh-ye Bālāzūn33.9554052.90740
Cheshmeh-ye Bālā Maḩal36.5809053.75890
Cheshmeh-ye Bālā Maḩalleh36.5484053.83900
Cheshmeh-ye Baleh Qān31.3482051.48810
Cheshmeh-ye Bālengān30.6703052.29430
Cheshmeh-ye Bālestān38.2692046.40880
Cheshmeh-ye Bālī Bolāgh38.3876046.77910
Cheshmeh-ye Balūch35.6833055.81670
Cheshmeh-ye Balūchī29.3994054.36950
Cheshmeh-ye Bālūk30.7474052.72540
Cheshmeh-ye Balūyeh30.1398053.96810
Cheshmeh-ye Bamīram30.3090053.78160
Cheshmeh-ye Ban-e Bīd30.7394056.86740
Cheshmeh-ye Band28.9363052.04610
Cheshmeh-ye Bandar30.6174057.04960
Cheshmeh-ye Bandar Raẕī33.4861050.00190
Cheshmeh-ye Bāneh31.3735051.67970
Cheshmeh-ye Baneh Sūkhteh29.5742054.22120
Cheshmeh-ye Bāngor30.4279052.41030
Cheshmeh-ye Banū29.7590054.01580
Cheshmeh-ye Banūqūn29.1439054.54840
Cheshmeh-ye Bān Govān33.8480047.08860
Cheshmeh-ye Ban Kūhī30.7882056.88240
Cheshmeh-ye Bān Yūrd Bolāghī38.3670046.79540
Cheshmeh-ye Bāqī30.5214053.38820
Cheshmeh-ye Bāqleh Chāl29.1187057.49680
Cheshmeh-ye Bāq Shīr35.1178059.74730
Cheshmeh-ye Barak35.7106051.57610
Cheshmeh-ye Bārān27.9136059.44490
Cheshmeh-ye Bārānbar36.9257050.01960
Cheshmeh-ye Bārān Cheshmeh36.1452050.83920
Cheshmeh-ye Baravī33.4804049.43950
Cheshmeh-ye Bardbak33.6172048.43060
Cheshmeh-ye Bardemūr31.7960050.75770
Cheshmeh-ye Bardtūh30.8261053.26030
Cheshmeh-ye Bard Kowlī-ye Avval30.5439052.32830
Cheshmeh-ye Bard Kowlī-ye Dovvom30.5396052.32930
Cheshmeh-ye Bard ‘Alī30.4488052.36950
Cheshmeh-ye Bareh Mīān36.5760049.79920
Cheshmeh-ye Barfeh Dark31.6354054.23340
Cheshmeh-ye Bārgūn30.7549053.10370
Cheshmeh-ye Barhalū27.2823053.76040
Cheshmeh-ye Barī Shol28.0994056.47000
Cheshmeh-ye Barkan28.8371054.46970
Cheshmeh-ye Barkashteh29.8128056.30590
Cheshmeh-ye Bārkū30.3078055.34670
Cheshmeh-ye Barm31.5048050.81600
Cheshmeh-ye Barmīneh’ī38.6988046.48230
Cheshmeh-ye Barm Shūr29.4693052.69640
Cheshmeh-ye Barrāq29.0644054.29860
Cheshmeh-ye Barū29.0024054.77110
Cheshmeh-ye Barūk28.0815058.94790
Cheshmeh-ye Bar Āftābī31.0767051.23740
Cheshmeh-ye Bar Rā33.6880046.74230
Cheshmeh-ye Bar Rūz29.8607054.03070
Cheshmeh-ye Bash29.3777054.32080
Cheshmeh-ye Bāshak27.2292054.31130
Cheshmeh-ye Bāsh Bolāgh38.3055045.08460
Cheshmeh-ye Bāsh Cheshmeh38.7147045.84170
Cheshmeh-ye Bāsh Yūrdī Bolāgh38.3566046.82090
Cheshmeh-ye Bastān31.4069056.39980
Cheshmeh-ye Bātlāq35.6216050.21360
Cheshmeh-ye Batū28.8721053.12830
Cheshmeh-ye Bāyerī37.9317055.98990
Cheshmeh-ye Bayyān37.7693057.92210
Cheshmeh-ye Bazak26.8999054.57410
Cheshmeh-ye Bāz Kam36.5373053.79600
Cheshmeh-ye Bāz Sefīd Bāl35.1067059.74020
Cheshmeh-ye Baz̄rāt29.4031057.15470
Cheshmeh-ye Begī Shīsh27.1216055.37040
Cheshmeh-ye Behesht29.8615053.93010
Cheshmeh-ye Behkar30.9216052.44040
Cheshmeh-ye Behrūn34.0542058.42180
Cheshmeh-ye Beh Gīr33.1086050.62900
Cheshmeh-ye Beh Pīrkhān35.9727046.87220
Cheshmeh-ye Bejeshk29.0618053.40150
Cheshmeh-ye Bekān32.1898050.72140
Cheshmeh-ye Bek Chīdeh29.4274058.22490
Cheshmeh-ye Belqeys33.8500057.83330
Cheshmeh-ye Benū’īyeh29.3349057.20300
Cheshmeh-ye Ben Kārīz33.0171050.28480
Cheshmeh-ye Beqū’29.3591057.24720
Cheshmeh-ye Berīzgān38.6033045.32820
Cheshmeh-ye Besheh Ovīr32.1209054.53410
Cheshmeh-ye Besh Bolāgh35.5668049.93560
Cheshmeh-ye Betāmbar29.6515059.92080
Cheshmeh-ye Beyk Aḩmad Cheshmehsī38.1579045.74580
Cheshmeh-ye Bey Jīk38.6498045.49860
Cheshmeh-ye Bezan30.4734052.78820
Cheshmeh-ye Bezhdāneh30.7648053.54250
Cheshmeh-ye Bezvānān36.2590050.45690
Cheshmeh-ye Bīābān-e Bālā32.0166050.94930
Cheshmeh-ye Bīābūnī29.5080053.98020
Cheshmeh-ye Bībī31.1817057.03250
Cheshmeh-ye Bībīyū31.1485057.08450
Cheshmeh-ye Bībī Gerāmī29.9690057.26480
Cheshmeh-ye Bīd29.1493061.03770
Cheshmeh-ye Bīd-e Sūkhteh29.2742057.22290
Cheshmeh-ye Bīdā31.6172054.09860
Cheshmeh-ye Bīdak31.7767051.09390
Cheshmeh-ye Bīdandar28.6382055.52210
Cheshmeh-ye Bīdbīdak30.9068052.93410
Cheshmeh-ye Bīdekān32.2054051.30350
Cheshmeh-ye Bīdestān30.7715052.81720
Cheshmeh-ye Bīdī29.6175053.40290
Cheshmeh-ye Bīdkhalū29.2017054.51250
Cheshmeh-ye Bīdmandelī35.2033059.60520
Cheshmeh-ye Bīdmeshk35.9159046.87680
Cheshmeh-ye Bīdnīk34.5102060.45250
Cheshmeh-ye Bīdsamī30.6220057.13810
Cheshmeh-ye Bīdsekān33.3748054.93700
Cheshmeh-ye Bīdū29.0934054.65820
Cheshmeh-ye Bīdūn28.1088058.86660
Cheshmeh-ye Bīdūneh28.7100055.76160
Cheshmeh-ye Bīd Ābrūn30.5267052.63640
Cheshmeh-ye Bīd Ḩeydar29.5325056.82890
Cheshmeh-ye Bīd Kheyrātī30.5362056.99810
Cheshmeh-ye Bīd Mazang29.2630057.28460
Cheshmeh-ye Bīd Meshk29.6460053.62000
Cheshmeh-ye Bīd Naşr29.8557053.92990
Cheshmeh-ye Bīd Naz̧arī29.5853056.57230
Cheshmeh-ye Bīd Qareh30.2233053.75060
Cheshmeh-ye Bīd Qaţārī29.5935056.56940
Cheshmeh-ye Bīd Sarā28.8384055.69620
Cheshmeh-ye Bīd Setān30.7316052.00930
Cheshmeh-ye Bīd Taqī36.3678060.29740
Cheshmeh-ye Bīd Zard29.3868051.90360
Cheshmeh-ye Bījdāneh31.4686052.22110
Cheshmeh-ye Bījeh’ī30.4014052.09730
Cheshmeh-ye Bīkheh32.9911050.50680
Cheshmeh-ye Bīkh Pey29.2512053.28340
Cheshmeh-ye Bīl Dastā31.9298050.77110
Cheshmeh-ye Bīrk33.2844058.32920
Cheshmeh-ye Bīsheh32.9960052.22590
Cheshmeh-ye Bīsheh Komak31.9730054.66730
Cheshmeh-ye Bīsheh Rūd27.9623052.26120
Cheshmeh-ye Bīshek34.0579058.40820
Cheshmeh-ye Bīyūk-e Chamanī38.4750046.75240
Cheshmeh-ye Bīz Bolāghī30.8513051.78780
Cheshmeh-ye Bī Bī Khūnī29.3368055.07510
Cheshmeh-ye Bī Bī Nāz33.0454049.20010
Cheshmeh-ye Bī Dars29.7808054.05440
Cheshmeh-ye Bī Jenān32.0857050.91640
Cheshmeh-ye Bī Khavār26.7981055.08350
Cheshmeh-ye Bī Nī-ye Pol33.6039047.00590
Cheshmeh-ye Bodāgh29.0976053.13940
Cheshmeh-ye Bogīn31.5413056.31780
Cheshmeh-ye Bohlūl28.8866054.48980
Cheshmeh-ye Bolāgh33.6799050.93540
Cheshmeh-ye Bolākhlār33.0453050.27830
Cheshmeh-ye Bolāq33.5833049.70890
Cheshmeh-ye Bolbolak36.7894049.78460
Cheshmeh-ye Bolbolū30.7892056.89870
Cheshmeh-ye Bolbol Āb29.6714059.91570
Cheshmeh-ye Bolbol Ādrū29.4702058.22300
Cheshmeh-ye Bolbol Shūr29.4551058.20510
Cheshmeh-ye Boldarreh36.2338050.50790
Cheshmeh-ye Bolūghī30.7760052.42990
Cheshmeh-ye Bonāb29.9735053.21930
Cheshmeh-ye Boneh28.4035058.48500
Cheshmeh-ye Bonjar33.9411047.94970
Cheshmeh-ye Bonleh35.4178052.11690
Cheshmeh-ye Bonūrak33.5635056.26200
Cheshmeh-ye Bon Āb35.4240054.78070
Cheshmeh-ye Bon Māleh33.2961054.97790
Cheshmeh-ye Bon Yakh29.5884056.55520
Cheshmeh-ye Bon Zārchū28.2020056.84450
Cheshmeh-ye Boz-e Sīāh34.2072058.17530
Cheshmeh-ye Bozan32.7556051.51760
Cheshmeh-ye Bozānī34.0353047.22080
Cheshmeh-ye Bozī34.7268052.19610
Cheshmeh-ye Bozkoshteh29.9568056.19350
Cheshmeh-ye Bozorg32.4861050.24970
Cheshmeh-ye Būdenān32.1582055.91000
Cheshmeh-ye Būgleh34.7985049.22050
Cheshmeh-ye Būjā Āqzeh33.9502050.23910
Cheshmeh-ye Būkan31.2352053.33130
Cheshmeh-ye Būkhīz27.2808053.77520
Cheshmeh-ye Būkī29.5403054.44970
Cheshmeh-ye Būlūn28.1988054.98810
Cheshmeh-ye Būneh Gaz32.0679054.68770
Cheshmeh-ye Būnū28.1378051.66110
Cheshmeh-ye Būqūsh Chakhan35.2411050.02930
Cheshmeh-ye Būrī33.9158047.07110
Cheshmeh-ye Būrlūy29.0002052.45660
Cheshmeh-ye Būr Sorkh29.9805054.06720
Cheshmeh-ye Būstānak35.2297050.11170
Cheshmeh-ye Būteh Gaz34.1756058.15070
Cheshmeh-ye Būteh Nūr29.3622053.15090
Cheshmeh-ye Būzī34.2045051.01810
Cheshmeh-ye Bū ol Ḩasanī33.5218049.38690
Cheshmeh-ye Chābok Cheshmeh36.6484050.66500
Cheshmeh-ye Chabūrchī36.2911050.43780
Cheshmeh-ye Chādar Naghūn31.9051055.49610
Cheshmeh-ye Chādrow31.1333056.17840
Cheshmeh-ye Chad Anjīr28.5859056.49450
Cheshmeh-ye Chāghol38.4772046.04530
Cheshmeh-ye Chāgh Shīrū28.1126061.59280
Cheshmeh-ye Chagūr Būrat30.8364051.53660
Cheshmeh-ye Chāh29.8152054.02240
Cheshmeh-ye Chāh-e Karachī32.9700052.21380
Cheshmeh-ye Chāh-e Nūr Rū33.1621055.97740
Cheshmeh-ye Chāh-e Padeh28.7322056.05410
Cheshmeh-ye Chāh-e Torsh32.3992054.54670
Cheshmeh-ye Chahārtā31.1375051.20600
Cheshmeh-ye Chahār Cheshmeh30.7359053.08790
Cheshmeh-ye Chahār Gazī36.3500060.35000
Cheshmeh-ye Chahār Mūrān32.0347050.33110
Cheshmeh-ye Chahār Nafar31.1333060.75000
Cheshmeh-ye Chahār Qalū Bolāgh38.3549046.83320
Cheshmeh-ye Chahār Qāsh30.1355051.86640
Cheshmeh-ye Chahār Ţān33.7349047.66610
Cheshmeh-ye Chāhū30.3573052.34690
Cheshmeh-ye Chah Chah34.3220059.70910
Cheshmeh-ye Chāh Gandeh29.1523054.51950
Cheshmeh-ye Chāh Gaz33.1201054.91960
Cheshmeh-ye Chāh Gerd32.5167058.55000
Cheshmeh-ye Chāh Gol32.3206051.91240
Cheshmeh-ye Chāh Gūndaboneh29.1504054.51100
1 2 3 4


Reviews


The post has not yet been commented. Be the first
Iran
Formal nameIslamic Republic of Iran
LanguageFarsi
Population71.208.000
Lifespan72 years
ISO Code, 2-letterIR
ISO Code, 3-letterIRN
ISO code, numerical364
Internet TLD.IR
GentilicioIranian
CurrencyIranian rial (IRR). Name of fraction: [dinar] (IR1)
Telephone prefix+98
ISO country name follows UN designation (common name: "Iran")
En.infodesti.com, 2014-2017© ()
Contact:
Designed by: En.infodesti.com | Policies | Admin