Tourist Destinations of Iran[-] Tourist Destinations of Iran


6.046 records available
PlaceLatitudeLongitude
Āb-e Bād27.2810057.48070
Āb-e Bālā35.3940056.89400
Āb-e Garm33.5000059.60000
Āb-e Garm-e Mīr Aḩmad28.7800051.30260
Āb-e Kharzaleh32.7856048.93130
Āb-e Ma‘danī-ye Āmowlū36.2251052.36050
Āb-e Meshgīn35.6151048.27920
Āb-e Nahrīz28.6115052.92010
Āb-e Sarvak31.1132050.48180
Ābādeh30.1865049.63090
Ābādī-ye Morād32.3815048.89060
Ābād Khoreh29.7219052.89300
Abdālān28.5723053.72180
Abdāl Şamadī35.6723046.59990
Ābenbak32.5277049.17680
Ābgarm-e Khowrgū27.5259056.46970
Ābgarmak-e Soflá31.8625049.17120
Ābgarmak-e ‘Olyā31.8736049.17020
Ābī-ye ‘Olyā36.0490048.59650
Ābī Dasht32.0570049.27620
Ābkhīzeh35.0615060.19040
Ābkot33.5520048.91660
Abol33.0010049.82170
Ābpūtī31.1074050.70420
Ābravān36.6121058.18120
Ābrū Morvārīd28.7975054.72180
Ābshīr32.7065059.35360
Ābshūr27.8384056.63270
Abū Ghoveyr32.2626047.71770
Abū Ḩardān-e Soflá30.6677049.14350
Abū Hīnvar30.6713049.22940
Abū ol Fatḩābād34.0568048.50930
Abū ol Ḩasan32.5935048.83290
Abū Qarīb32.3501047.73160
Abū Salījeh30.9991048.47700
Abū Shenān-e ‘Olyā30.9267049.45520
Abū Ţarfā’īyeh30.6309049.49890
Abū Yūrū30.9790049.15380
Abū ‘Alī30.4902050.21560
Abū ‘Az̧īm30.9445049.06860
Ābzār31.1043050.70500
Āb Anār30.8454050.07050
Āb Anār-e Asīkī30.8072050.89070
Āb Bād-e Chāhū27.7629054.68620
Āb Bād-e Chehel Tan28.5193058.55100
Āb Bārān30.8042050.03440
Āb Bārīk33.2006049.54010
Āb Bīd30.6409050.32520
Āb Bīdī31.9145049.52040
Āb Boneh31.3292052.20390
Āb Deh Vīs31.3667049.38330
Āb Dīnābād34.1913051.47930
Āb Garm27.2566057.38070
Āb Garmak31.2394051.22100
Āb Gerdū30.5693051.23230
Āb Ḩazar Ḩelleh32.4785048.89500
Āb Kāseh32.9187049.47740
Āb Konārū29.4552051.79200
Āb Korī30.7762050.36350
Āb Māhī30.8956050.78530
Āb Maḩmak26.8645057.46280
Āb Mārūn32.4760048.90810
Āb Mūsá30.9207050.34540
Āb Nār29.8415051.98570
Āb Pāpā32.3636048.92570
Āb Parīn27.1179057.66390
Āb Qal‘eh32.0447049.48040
Āb Rīz31.0305050.67060
Āb Rūdak26.8779057.29000
Āb Sabz28.4189051.43660
Āb Sard34.9097046.07860
Āb Talkh36.4485060.44610
Āb Tāsūleh32.3281048.75190
Āb Yekī31.3046050.69510
Āb Zahleh33.1318048.02350
Āb Zahreh32.8414048.68070
Āb Zamīnū27.5996056.32230
Ādarbā33.5950050.51030
Adlū38.7567047.83910
Adreh36.2590053.77520
Ādūrī30.5111055.28610
Āfarīān-e Bālā34.9087046.86390
Āfarīān-e Pā’īn34.9001046.84310
Afşaḩīyeh33.6911052.07380
Āghāmīrlū39.0497047.24910
Āghbolāgh37.8999047.83120
Āghbolāgh-e Meydān38.7601044.79400
Āghcheh Lūcheh35.7242048.78180
Āghcheh Qeshlāq-e Pā’īn38.6608047.19130
Āghdaraq38.4373046.75210
Āghjeh Ūghlān37.3532046.96540
Āgh Kand-e Soflá35.7251047.65280
Āhangarān35.0238060.53580
Āhangarān-e Vosţá34.2016047.85780
Āhangarī32.1631049.14950
Aḩaymer-e Bālā30.8153049.46490
Aḩaymer-e Pā’īn30.8105049.48220
Aḩmad-e Jāmī36.3797058.52670
Aḩmadābād34.3321046.28110
Aḩmadābād-e Pā’īn34.5431046.94280
Aḩmadī28.8954051.58690
Aḩmad Fedāleh32.7253049.16000
Ahraq37.5667047.95000
Aḩshām-e Ḩājj Ḩoseyn28.9363051.13410
Aḩshām-e Manū Aḩmadī28.1468051.49660
Aḩshām-e Moḩammad Ḩeydar28.9405051.14490
Aḩshām-e Now28.0448051.74860
Ājī Chāy35.7197048.18620
Ajveh Zār35.8955058.90170
Akbarābād29.3813054.18330
Ākharlū38.9812047.60530
Akhjī37.7151055.35570
Ākhtāj35.4645049.68980
Āl-e Ādamī26.4320060.85000
Āl-e Bonīs31.6368048.72510
Āl-e Yūsefī-ye Soflá29.3815051.15380
Ālābād29.2455060.37620
Ālādāneh34.5505048.00510
Alafdān26.9055053.65030
Alag37.3376048.10250
Alāmol36.2035051.27890
Darbandak36.1662050.68210
Mehdīābād35.7330050.53350
Qal‘eh-ye Ḩasan Khān35.8237050.69370
Qal‘eh-ye Sheykh35.9787050.47070
Qal‘eh Dokhtar36.1465051.08380
Shahrābād35.7320050.51360
Valīābād35.6796050.29310
‘Azīzābād35.8651050.55710
Ālchāl-e Zamīn-e Lāt36.0742050.92570
Alīn Kamar-e Soflá34.1433048.49740
Alīn Kamar-e ‘Olyā34.1502048.49890
Ālīr33.1861048.68320
Ali Abad Beirom27.4257053.48280
Ali Abad Hesan30.8347056.08250
Alkeh36.5013049.50430
Allāhābād29.3862054.47210
Allāh Deh37.5798048.73360
Allāh Dīnī28.5240057.76520
Allāh Karam34.0840048.03170
Allāh Qolī31.1779050.89610
Ālmān-e Jadīd38.4058047.18560
Almejūq-e ‘Olyā35.5275060.51640
Ālshūn Chāy37.1955049.09470
Ālūn32.8239049.45620
Ālūs31.5140047.96290
Ālūsān37.6658044.59330
Alvandī36.4621049.51750
Alvān Kamar34.1504048.50890
Alzīn36.8167048.97990
Alī Qāpū32.6572051.67660
Amān Kalāteh37.8004056.65940
Ambā26.8289057.56660
Amghān35.3343060.57090
Amīnābād34.2248051.30710
Amīrābād36.9062045.94130
Amīrābād-e Sar Gach32.0969049.30440
Amīrānlū37.1463057.88920
Amīrīyeh35.3201048.97840
Amīr Chāk36.7827049.98370
Amīr Ne‘mān30.0894049.62120
Amīr Sālārī28.8713053.08030
Amjadīyeh-ye Bālā28.4172058.05890
Anāg27.7308054.26610
Anārak36.7735049.35450
Anārakī32.9294048.38360
Ānbār Sefīd32.4467049.20140
Andīmeshk32.5333048.38330
Angūrān27.2458055.80180
Anīsābād35.2933051.41540
Anjalās34.7055048.59250
Anjelīn36.4620049.60480
Anjīlū35.4584053.93490
Anjīr-e Sīāh31.1193050.45930
Anjīrak28.6483058.39610
Anjīrāvand32.1576054.48120
Anjīreh29.9929050.87960
Anjīreh-ye Bālā34.8256057.51990
Anjīreh-ye Kohneh32.1603054.49110
Anjīreh-ye Now32.1539054.47720
Anjīrlū37.9280055.86380
Anjoman35.8500057.78330
Anzar37.0054048.74610
Āqā Bolāgh35.7105049.27130
Āqā Raḩīm32.0922050.70800
Āqā Valī33.2082048.91710
Āqbolāgh33.8688048.93290
Āqbolāq34.6958047.83260
Āqcheh Qal‘eh-ye Kharābeh38.7500046.65000
Āqcheh Qayah35.7689049.47240
Āqdāsh33.5432049.84270
Aqweh35.5301049.87900
Āq Bolāgh37.9347047.54900
Āq Bolāgh-e Faraj Bek33.6094049.27140
Āq Darreh38.6778047.40460
Āq Mazār38.9867044.68130
Āq Qal‘eh36.3373047.52660
Āq Sangām36.3771060.59340
Āq Toqeh-ye Qadīm37.9286055.66980
Ārdābīn29.2508056.43350
Ardakān32.6642052.78830
Ardeh Kūshan37.5524048.81410
Ardesī33.1705049.00010
Ardūkīn38.8150046.44460
Arg-e Bam29.1153058.36850
Arg-e Karimkhan-e Zand29.6176052.54470
Arg-e Moḩammadābād35.1948058.75400
Arg-e Qadīm-e Bam29.1157058.36790
Arg-e Shāh Qolī36.5667057.05000
Arghavān35.2205059.77320
Ārīshkī26.8755057.56940
Ārmatlū38.6831047.41290
Arnabāb-e Bālā36.8844049.72570
Arshadābād37.5729046.55150
Arzenī27.2002056.65880
As30.9329061.34010
Asadābād32.1617050.62970
Asadābād-e Būqīn35.5891050.62590
Asadī36.4042049.53200
Āsadollāhābād32.4776049.18260
Asad Kandī36.4854047.17990
Āsān34.3555059.08000
Āsanjarān34.3208049.68100
Āsārī31.4746053.75710
Asb-e Mordeh33.7253046.13610
Asbavīn36.4318049.55670
Asbeh Būnī37.6289048.78960
Asbeh Sar37.7253048.72090
Āşefābād29.8509052.58830
Āseh36.0517053.13450
Āsemābād34.7085049.13270
Āsemān Dūl33.2555047.95900
Aşgharābād36.6259055.83160
Aşḩāb36.2500046.77270
Ashgoft Mūrd30.9789050.21320
Ashkān-e Bālā36.0211045.36510
Ashkdar35.9912050.90720
Ashmaq37.4910046.55300
Ashnī35.6664052.72520
Ashrafābād34.2654047.15090
Āsīāb32.9731052.77360
Āsīāb-e Bālā34.4146049.77230
Āsīābābād32.3592051.45010
Āsīāb Gabrī33.4700048.28800
Āsīā Gol36.2730059.79130
Askāndar26.2291061.37130
Aspar34.8386045.87720
Asper Khān38.5223047.49120
Astal Poshteh36.0055053.33890
Astarbahā33.2258048.77980
Āsyān35.7324049.28660
Ās̄ār-e Bāstānī-ye Rey35.6142051.47070
Ās̄ār-e Bāstānī-ye Yazdgerd35.5886051.46910
Ās̄ār-e Tārīkhī27.3532058.05880
Ātashgāh32.6486051.57060
Ātashgāh-e ‘Olyā30.9884050.36420
Āteshgāh32.2021054.13120
Āteshkadeh28.8980052.53920
Āteshkadeh-ye Zartoshtīhā32.0214054.52690
Ātmeyān-e Bālā38.1706047.28760
Āt Darrehsī37.5305047.40010
Āt Meyān38.4852047.45930
Āvāchāk36.5005049.85930
Āvārehhā-ye Balvān34.3978046.05110
Āvārlū38.3556047.48950
Āv Jadān32.3941048.88450
Āzādī37.5727045.06160
Āzādshahr34.7905048.57010
Azalī27.9082057.71190
Āzārkhān36.4275049.71800
Aznū36.5693049.44200
Āz̄arābād27.0781059.42880
Āz̄armakān30.5404054.23060
A‘lāta‘āl36.4196050.04800
Bābaklū34.9567049.54980
Bābā Aḩmad33.2751052.51800
Bābā Aḩmadlū35.7467053.43430
Bābā Bohlūl36.6905058.40720
Bābā Faqīh35.8130047.86210
Bābā Hādī34.5362045.71860
Bābā Ḩasan-e Shomālī29.9809050.30570
Bābā Ḩoseyn36.1392045.92340
Bābā Jānī34.4277046.52730
Bābā Jānī-ye Bālā34.4742046.01230
Bābā Kamāl30.3654057.11830
Bābā Lang32.7370048.53480
Bābā Moḩammad30.2047050.78940
Bābā Nūr38.8153044.34660
Bābā Qolleh33.5555049.90150
Bābā Shamalek37.7709055.88210
Bābā ‘Alī34.0167049.53330
Bābdū39.1398047.07550
Bādakī30.9091052.35780
Bādām29.1799060.39930
Bādāmak34.1596049.25290
Bādām Tak34.3206056.95570
Badarbekr33.1025047.83720
Bādbūr-e Bālā37.4167056.11670
Bādenshkī34.4766057.29240
Bādgheyn35.6898049.40580
Badī Shūk33.0651059.23760
Badkh27.3867054.69470
Badrābād32.1332059.80370
Badrānī30.1615049.63690
Bādū36.1274054.46300
Bādūnī28.7776054.93140
Bafreh36.1905057.28450
Bāgh32.8969048.81240
Bāgh-e Anār30.4045050.82010
Bāgh-e Fīrūzābād32.1488059.81670
Bāgh-e Keshmīr-e Soflá35.8128060.66950
Bāgh-e Khalvābel28.3700051.36470
Bāgh-e Kharreh28.2757051.56580
Bāgh-e Komesh-e Qadīm35.6889051.78690
Bāgh-e Mow32.4789048.81450
Bāgh-e Now28.3893052.97970
Bāgh-e Zūl32.7114048.82470
Bāgh-e ‘Abdīshāh31.9840049.31610
Bāgh-e ‘Ālek28.2572051.49960
Bāgh-e ‘Alī Bāqerī28.3652051.37940
Bāghak27.0054057.31770
Bāghbānān-e Pā’īn37.4338048.14420
Bāghelah-ye ‘Olyā33.6591047.10730
Baghlānīyeh30.3231048.21140
Bāghlān Tappeh37.0086046.03060
Bāghūcheh36.4014059.57630
Bāgh Maḩalleh-ye Pā’īn35.2105052.37570
Bāgh Shāhū32.2203049.28150
Bahārā29.3728052.18930
Bahārestān32.5006051.79250
Bahārkār33.1709049.25280
Bahār Āqā31.8787049.17660
Bahār Mashk35.3069059.17050
Bahmanābād34.2639048.66940
Bahman Dasht33.6607054.95840
Baḩr31.5439047.90070
Bahrām34.7285045.96120
Bahrāmābād31.0163061.51350
Bahrāmī29.0091057.68180
Bahrām Ḩasan28.1473051.46430
Baḩrīyeh-ye Şādeq30.3420048.19630
Bakhshābād35.3866053.08700
Bakhsh‘alī39.3354048.09750
Bakhtābād35.9955050.40680
Bāklūr36.9915049.03920
Bakrī28.7784055.00010
Bakr Mollāh31.5273047.92510
Bakūnī31.3883050.02060
Bakū Kandī38.9664044.29220
Bālābān35.8386048.90160
Balastān36.6110049.55970
Bālā Qolī32.0799050.72360
Bālā ‘Alī34.2103059.84530
Baldūgh35.7974048.54250
Baleh Bazān35.1002046.21480
Balīn34.4347047.18520
Balleh Sū25.2640060.80890
Bāllūjeh38.7545046.62840
Balū30.5667054.25000
Balūchābād28.3490061.44490
Bāl Tang31.0538050.66450
Bambeh37.5552048.92350
Bamrūd33.6500060.15000
Bamū29.2022051.39430
Bamū-ye Kohneh31.8702056.01290
Bam Pū32.8059048.75490
Banāābād-e Pā’īn29.3295056.37020
Bānavāz-e Zangīnī33.5801046.80550
Bānbūrān33.0664047.77750
Band-e Pā’īn29.9251054.08790
Bandān26.1960060.05870
Bandān-e Bālā34.3145057.36980
Bandaneh27.4866058.54980
Bandar-e Jazeh26.8262053.53180
Bandesābād35.2842047.61890
Bāndvalam38.7867047.57320
Band Bārīk30.2549051.49680
Band Chāpī26.7155055.91910
Band Sarī36.9118049.79990
Bāneh-ye Bālā33.7341047.53240
Bāneh-ye Pā’īn33.7263047.52820
Bāneh Kalā36.4629055.08440
Banek30.6365053.07270
Banestān30.8590056.66130
Bang33.0296049.23280
Banīrān36.4026047.49060
Bānīyeh35.0366046.14360
Bānī Hū34.8753046.01750
Bānī Lavān-e Tāyjūz34.9803046.05660
Bānī Mīrān34.7730046.35710
Bānī Nār35.0122045.92810
Banjī32.8823048.84080
Banjū-ye ‘Olyā34.9659046.13480
Bānk-e Ḩeşār27.6653052.31960
Bānqārān37.3441047.17400
Bānū Gashb30.3335051.15210
Bān Raḩmān33.1668046.34900
Bāqerābād27.1049059.02100
Bāqerī34.0568046.40530
Barāftāb32.8879048.91520
Barāftāb-e Tangeh Panj32.9418048.75440
Bārajk25.9315059.08050
Barak Māhī27.7925057.84060
Baran27.1011053.49800
Barand36.6768049.54680
Barārleh33.8371047.47500
Barār ‘Azīz34.5521045.66860
Barāzānlū37.5549057.07140
Bard-e Chehel Pā33.0255049.23440
Bard-e Ḩalvā32.3743049.37780
Bardameh35.8658046.33400
Bardbūd33.7040048.68910
Bardchū31.0744050.14760
Bardeh-ye Fāteḩ33.1655049.03990
Bardeh Gar33.2162048.55180
Bardeh Kar33.1699048.67040
Bardestān27.4990053.75770
Bardīālū27.9140057.71870
Bardīneh34.4887047.79940
Bard Kaleh32.8081048.73980
Bard Kandī31.0607050.03910
Bard Kheymeh31.0566049.81200
Bard Mīzeh32.6017048.57990
Bard Shīr27.0921057.73910
Bareh Asbī33.5715047.33620
Bareh Kāz̧em33.5304047.40570
Barfī32.2115049.47610
Bargar29.8608060.76140
Bargaz34.7189058.91650
Barghanābād34.8455060.04680
Barīd28.2650051.42550
Bārīkī32.3607048.90070
Barīn37.5661048.85330
Barī Kolā36.4936052.22090
Barkan28.8407054.47650
Barkh33.4078051.07940
Barkhowrdār30.9207061.56170
Barmakān31.5082049.44170
Barmīl33.0148047.90720
Barm Şād28.1937051.49460
Barreh30.2150051.24690
Baryeh35.3396049.82010
Barzeh33.1519049.03250
Barzeh Kūh37.5462048.77820
Bārzqobād32.3058052.11580
Bar Āftāb32.5873050.30820
Bar Āftāb-e Halākdar33.1714048.81880
Bar Āftāb-e Ḩūmeh33.1364048.83650
Bar Āftāb-e Rīrveh33.1405048.76930
Bar Āftāb-e Ţalāyeh33.1581048.78880
Bar Āftāb-e ‘Olyā31.0883050.73680
Bar Bast26.8507054.91860
Bar Saneh31.2943050.71800
Bāsākeh35.6184046.72750
Bāshār Gālī36.6658048.14230
Basţ-e Balekī28.9721054.00810
Bāstām36.7916046.01730
Bāveleh-ye Bālā36.5150045.30050
Bāveleh-ye Pā’īn36.5175045.29460
Bāveysī-ye Godār34.8136045.72330
Bāveysī-ye Sālār Karam34.8292045.73390
Bāveysī-ye Seyyed Moḩammad34.8249045.72520
Bāvīz33.0832048.63350
Bayān28.4344053.12560
Bayānlū35.5022049.94900
Bayāt-e Bālā37.4574047.38330
Bāyazīd37.3663047.17600
Bāyneh Shāh36.1370049.43840
Bāynūj28.4496055.67020
Bāzdīdī32.6889052.82530
Bāzeh35.5470060.11150
Bāzgīr27.4123057.68260
Bazrūd34.6478047.24460
Bāz Āvarān36.0016045.91780
Bā Sardū27.4309053.18490
Ba‘īneh-ye Do31.5035047.99970
Bedkānlū37.3588057.91940
Beheshtābād26.6986060.28530
Behīn-e Behrūzān33.1004046.17560
Behjān27.0757057.80490
Behrūzābād28.6612054.55580
Bejāb‘alī-ye Ḩabībī32.8305059.29210
Bejak30.9033050.19900
Bekāl-e Jūlān31.7294049.67190
Belād Moţaleb-e Pā’īn30.8913049.36510
Benār30.9951050.53280
Beneh Kān26.8769057.47340
Benūd26.8921053.57660
Benvār-e Vostá30.7697049.25340
Berīkhūn28.3817053.18420
Berkeh-ye Now27.3040055.30180
Beshkār29.0268053.50600
Beygābād36.6947047.69540
Beygī Jān36.7223059.08250
Beyk Teymūr36.9361058.81930
Beyt25.7295058.87060
Beyūẕ31.2341049.09390
Bezan30.5242052.74890
Bīāsak25.5679058.97530
Bībī Shahrbānū28.5978053.84940
Bīd-e Garm31.2285056.59240
Bīdāk30.2667052.91670
Bīdak Āb30.9335050.68030
Bīdar32.7641059.72590
Bīdestān30.0336050.63330
Bīdlū35.5022050.34590
Bidoo29.3861050.72430
Bīdūn33.2690052.61390
Bīd Sīrūn-e Bālā29.8671055.67830
Bīgodār35.0054059.41240
Bījegerd35.2602049.92250
Bīkand Qarār30.1817057.30170
Bīkasū28.4266051.58700
Bīlgā Dūl37.2837048.91450
Bīl Kanī30.5475050.48700
Bīneh Kenār36.9721049.92690
Bīūzeh32.5308049.10730
Bīveh Rāgh38.6530046.07990
Bī Bī Dūst31.0690061.63550
Bī Bī Fāţemeh28.4439051.31180
Bī Bī Maryam35.4961051.43990
Bodāq33.5372047.96760
Bodāqābād35.4833053.38330
Bodeng26.0173057.93590
Bodok27.4229056.66550
Bog‘ān31.5345047.91170
Bohlūl37.2053046.51120
Bolāghī-ye Bozorg30.1576053.08620
Bolāgh Reẕā34.7709049.28680
Bolūl36.9438049.95150
Bonāb28.4939055.27520
Bonāb-e Şafī Khānī29.1135052.20910
Bonah-ye Moḩammadī32.0596048.87910
Bonah Zard29.4570052.16090
Boneh-ye Barneshāndeh32.5403048.83740
Boneh-ye Esḩāq32.5375048.84160
Boneh-ye Fārsī29.3796051.23410
Boneh-ye Gaz35.7986059.68590
Boneh-ye Gholāmḩoseyn32.5484048.80520
Boneh-ye Hazābeh34.1968049.46040
Boneh-ye Ḩeydar31.0459049.69110
Boneh-ye Jāz ‘Alī32.5473048.77710
Boneh-ye Kalū31.1967050.01160
Boneh-ye Kāsakīhā32.3937048.98030
Boneh-ye Lātāq32.1477049.08260
Boneh-ye Mālmīr32.5242048.82730
Boneh-ye Mandanī32.5415048.77700
Boneh-ye Moḩammad Kāz̧em32.3759048.92340
Boneh-ye Morteẕá32.1515048.88240
Boneh-ye Naqd ‘Alī32.5345048.82960
Boneh-ye Pāpar31.5481049.66290
Boneh-ye Qobād31.7527049.61140
Boneh-ye Raḩm-e Khodā32.3505048.91720
Boneh-ye Raḩmān32.5588048.77120
Boneh-ye Sang Bon36.4739054.41180
Boneh-ye Sarhang32.1037048.74740
Boneh-ye Shārī32.2577049.05630
Boneh-ye Sīdān36.4948054.38770
Boneh-ye Sīm Band32.0455049.44910
Boneh-ye Vāregeh Jān32.5427048.83410
Boneh-ye Ya‘qūb32.1438048.48230
Boneh-ye Zard32.9511048.26720
Boneh-ye ‘Abbās31.0262049.71470
Boneh-ye ‘Alīshāh32.3319049.13110
Boneh-ye ‘Alī Bandeh32.4151048.97120
Boneh-ye ‘Alī Ḩoseyn32.1470049.09350
Boneh Hendī31.4955050.02780
Boneh Sūkhteh30.9835049.18300
Bongāh-e Mānū28.9092056.60500
Bon Pareh32.3182048.94900
Bon Sangar30.1023051.35580
Bon Tang27.9517058.77920
Bon Zeh27.1960057.69900
Boq‘eh29.6653050.53740
Boq‘eh-ye Ākhūnd Khorāsānī36.2861059.60270
Borāq30.3162051.84090
Bordūl33.1672046.44410
Bord Bord32.8858049.43070
Bord Lūseh33.1396048.83120
Borghūnī37.8426057.40230
Borj30.7168061.32010
Borj-e A‘lā Khān35.5283047.72940
Borj-e Bā Havā30.4167050.16670
Borj-e Chahār Tāq29.4489051.67630
Borj-e Chamchī30.7500050.40000
Borj-e Gūrband27.3243056.98330
Borj-e Mīrzā Fūlād32.9539060.18970
Borj-e Moḩammad29.3807059.08630
Borj-e Sargīlū33.2833058.43330
Borj-e Solţānābād28.6174055.30950
Borj-e Yūsef31.2116061.67980
Borj-e ‘Alīkhān32.2260060.43240
Borjak30.8072061.76360
Bornābād-e Pā’īn33.4187049.54770
Borvāyeh-e ‘Omar31.6171048.59510
Borz-e Khūnī37.2963048.94070
Boshrūyeh35.0710059.17040
Bostān Rūd-e ‘Olyā33.4815048.17110
Bostān Sar37.7188048.76130
Boţāneh27.8519051.79210
Bovārak27.2511057.76470
Bozchālū35.1689049.22450
Boz Īdūn33.7140052.07840
Būdejān31.8334051.59120
Būdūn32.3917048.77280
Būdvajaq38.5859047.95110
Būg29.5879061.03510
Būjīkdān27.9671051.82970
Būkān27.4200057.77840
Būkeh Dar33.2085048.88840
Būkhāmeh-ye ‘Olyā30.8851049.35230
Būlā36.0870053.37250
Būn Bār33.2567048.96850
Būqīn-e Bālā35.5863050.62960
Būrbūrā34.1004047.56200
Būrgaz29.9000060.88330
Būrkī34.2093048.81110
Būtang32.3554048.96940
Būteh Gaz34.9814060.71060
Būz Sefīd30.1633049.63080
Bū ol Qeyţās35.2298051.49250
Cārvānsarā34.2649046.81160
Chādak27.6209060.86510
Chafteh33.8422046.21380
Chāh-e Anjīr28.9791054.55960
Chāh-e Āy Beyt27.3309061.89860
Chāh-e Bāb-e Bālā35.5269057.10290
Chāh-e Balūch27.0202059.38030
Chāh-e Band-e Now33.3503058.71140
Chāh-e Bīd27.1567061.91360
Chāh-e Bozkhvoshān31.5686059.42360
Chāh-e Dorāhī-ye Malekī33.2917060.55340
Chāh-e Faẕlollāh Aḩmadī33.6208060.28430
Chāh-e Gachchī34.6245058.02990
Chāh-e Gachchī-ye Bālā34.2456059.53740
Chāh-e Gachchī-ye Pā’īn34.2388059.54070
Chāh-e Gowzan35.9704058.43680
Chāh-e Ḩājjī Moḩammadī36.2301060.82900
Chāh-e Ḩājj Manşūr Moşţafá35.0145060.81120
Chāh-e Jalāl29.7913055.68230
Chāh-e Khvārī35.8866058.38780
Chāh-e Kond34.2694059.53960
Chāh-e Kondeh-ye Bālā34.2702059.53400
Chāh-e Kondeh-ye Pā’īn34.2845059.52030
Chāh-e Lashgarī27.1285059.84700
Chāh-e Mollā Zabīreh27.3159061.92420
Chāh-e Morīd27.3946061.85750
Chāh-e Mūsá35.9138058.32030
Chāh-e Naşrū’īyeh28.9968054.62440
Chāh-e Qāder Bakhsh27.3829061.85890
Chāh-e Qūrātī33.0300060.31820
Chāh-e Reẕā’ī27.3655061.88270
Chāh-e Sārak27.0322059.37090
Chāh-e Sherākat33.5333059.51670
Chāh-e Shomāreh-ye Dah35.0267060.82750
Chāh-e Shūr34.8057060.97340
Chāh-e Sīkh Khūneh33.3306060.57390
Chāh-e Zamīn35.8827058.41010
Chāh-e Zīqan34.0189059.41010
Chāh-e ‘Eyd27.4009057.98760
Chāhakī33.7550059.69530
Chahār Bāgh-e Bālā33.5733052.38860
Chahār Bāgh-e Pā’īn33.5754052.40030
Chahār Bīsheh29.8878051.14920
Chahār Borj-e Bālā37.6056057.53740
Chahār Borjī32.4938049.12220
Chahār Cheshmeh33.3126049.66020
Chahār Dahaneh27.4518057.32060
Chahār Deh32.0931054.09110
Chahār Dīvārī30.7838056.05080
Chahār Gardūn36.4167056.18330
Chahār Gonbad36.1193060.22430
Chahār Gowdūn30.9459050.38960
Chahār Langān32.3734048.82280
Chahār Şūfeh35.7095059.73500
Chahār Tang31.7573049.86660
Chahār Ţāq28.7545052.75580
Chāheshk-e Bālā36.3918059.43580
Chāhgol27.4675052.76800
Chāhī29.7829056.23920
Chaḩmāqlū37.7060047.99540
Chāh Aḩmad26.9477055.47620
Chāh Akbar28.8170055.06890
Chāh Anjīr28.9200054.15460
Chāh Bozū31.2614056.08250
Chāh Chū Chū31.6815060.29880
Chāh Dabeh34.0494058.95490
Chāh Darreh-ye Now36.5301059.59590
Chāh Dav’ī28.2961056.90540
Chāh Derāz26.9682055.40850
Chāh Dīngeh34.3380060.55590
Chah Gah30.4695051.36660
Chāh Gaz28.8132053.22990
Chāh Gondeh32.4266051.21950
Chāh Gūran31.8451060.46510
Chāh Kāseh28.5920055.51680
Chāh Kenār28.6473055.89280
Chāh Kermak31.7669049.66670
Chāh Kheyr33.5424047.07510
Chāh Konār28.6393055.64570
Chāh Konār-e Pā’īn28.6632055.62110
Chāh Kūhī26.6237054.98080
Chāh Malek27.6381053.17510
Chāh Morteẕá31.7777060.68010
Chāh Moshkān26.9239060.17780
Chāh Mūsá35.6797060.56580
Chāh Nāşer27.5492057.55570
Chāh Navādān29.0701055.48960
Chāh Pakhū34.1886057.92060
Chāh Panīr33.4193053.40420
Chāh Rāsteh32.3500059.80000
Chāh Rīsmān28.1290056.69640
Chāh Sabz28.6761055.89120
Chāh Sālār-e Pā’īn35.8944058.34600
Chāh Sar‘35.9922059.57760
Chāh Sefīd33.7334050.56110
Chāh Shīrīn31.5154049.98460
Chāh Shūr34.2380060.53320
Chāh Sorkh33.2101051.32810
Chāh Taghārī29.8348057.47210
Chāh Taqī34.2388051.69320
Chāh Varzang26.8435054.39540
Chāh Zangūyeh28.7737053.46090
Chāh Zhāleh’ī31.7913060.72600
Chāh Zīm32.9658052.90250
Chāh Z̄obīḩollāh28.8227055.05520
Chāh ‘Alīkhānī28.8296055.07870
Chākhūzādeh28.9217056.55770
Chakūn27.3268057.75900
Chāk Chāl36.0369053.26660
Chāk Dīn36.1624050.63520
Chak Gol31.1649061.73570
Chak Moḩammad-e Āsū33.0860049.09830
Chālāb34.5665048.32990
Chālabgeh33.3594060.57260
Chālāghān39.2967047.22850
Chalak36.4434049.57570
Chālā Yārqolī34.4167046.15810
Chāldāl30.7682051.33090
Chāleh33.1246049.73450
Chāleh Bezhdar32.4634049.03350
Chāleh Bīl32.9622048.63360
Chāleh Gerd33.1163049.36260
Chāleh Gondabī32.2106048.99910
Chāleh Sīāh33.8895046.56010
Chāleh Sīāh-e Kohneh32.8383051.39690
Chālīān31.0266052.89980
Chālīkā35.7754053.00930
Chālī Bardar32.5123048.88390
Chālow35.3769054.58690
Chalqūrū33.1592048.95590
Chālsarākī36.7562049.64690
Chālū Karīm33.9839046.55390
Chāl Ābzār31.9767049.97950
Chāl Ashkū33.1678049.05170
Chāl Batān32.1507048.98780
Chāl Gach32.7847049.29440
Chāl Jangī32.4045048.88560
Chāl Kal-e Chūbtarāsh33.0543047.79370
Chāl Kūb30.7048051.26840
Chāl Mīsh35.8752053.04620
Chāl Morghī32.1521049.14650
Chāl Qefār30.6716050.01780
Chāl Qūch36.5423049.64320
Chāl Revegeh32.8679049.13200
Chāl Tāk-e Bālā32.7284049.10020
Chāl Tāk-e Pā’īn32.7242049.10450
Cham34.1021048.87620
Cham-e Bāstān30.3038050.32450
Cham-e Dehqān31.1573049.57490
Cham-e Pār Āvar35.8172045.78690
Cham-e Zangī33.0256046.94890
Chamakī37.7101045.14030
Chambareh32.4867048.75820
Chamchelkū36.4161047.35030
Chameh-ye Sabz28.4913053.36000
Chameh Ţāq32.9929046.94900
Chamlā30.8395049.85490
Chamū Cham32.9761046.97840
Cham Āqā Mordeh33.1409048.83140
Cham Bāgh33.4948047.97340
Cham Chīt32.4054048.91200
Cham Chūreh30.1503050.93210
Cham Gaz33.1765047.76500
Cham Gerdeleh33.1642047.66780
Cham Gholām‘alī33.1563047.67180
Cham Hendī32.3149047.59960
Cham Jīt32.4136048.92260
Cham Kāshī33.7549048.14810
Cham Khūn30.2491051.21550
Cham Kīdī30.2906051.91080
Cham Kūr28.3630051.41870
Cham Mahāvī-ye Soflá30.7640049.25390
Cham Moḩammad ‘Alī30.5171052.06660
Cham Namesht33.1739047.41870
Cham Qabrestān33.7988047.89180
Cham Rīg31.8769049.29680
Cham Sefīd28.3047053.64380
Cham Shāhī33.7944047.88610
Cham Sha‘bān30.2058049.69080
Cham Shekar33.1878048.82190
Cham Shīr30.1584050.91990
Cham Sīāh30.7936050.40190
Cham Sūkhteh33.8727047.56550
Cham Sūl-e Sorkheh Mehrī33.8815047.55570
Cham va Bīd28.1655052.28660
Cham Zarak31.5807050.31120
Cham Zol33.8774047.91060
Cham ‘Alī Zamān33.8701047.87070
Cham ‘Azīz31.8917049.63360
Chāneh Pol36.5929053.83080
Changarbān34.7890045.86230
Changūleh33.0288046.53850
Chāpān37.1818045.19150
Chāpārkhāneh36.5279049.51400
Chaqāgar33.0003050.14820
Chāqer34.8772047.85270
Chārān37.4603048.76510
Chārdeh31.4811059.69720
Chargat36.2837053.71160
Charīq38.9043046.89170
Charkhāb28.4974052.56640
Charkhvolī38.5095047.36200
Charmī36.4027053.58580
Chārţāq32.9114048.02570
Chārtāqī36.2248059.87110
Char Ḩājj Gholāmī29.9946051.44240
Chāţāq37.5340046.20920
Chatleh30.0570049.54280
Chāyān34.8591048.40140
Chāygān31.8887055.92070
Chāy Kat37.0569046.48240
Chāy Segherlū38.0923048.11430
Chazābeh31.7880047.93350
Chedrūyeh28.7637053.58090
Cheghāchaman33.9302048.01310
Chehel Cherāgh29.0667058.38330
Chehel Gazī35.0479049.94650
Chehel Sheykheh33.5069046.32690
Chehel Sotūn32.6575051.67200
Chehrāq38.5287045.00460
Chehvār32.0087049.72060
Cheh Ghāzāl33.4109049.44560
Chekūneh35.1075050.45970
Chelān32.9003049.45610
Chelāneh35.7141047.89110
Chellah-e Hasanābād34.1505045.98200
Chelleh37.5391048.79920
Chelleh-ye ‘Olyā34.1677046.97580
Chelleh Khūnī37.7273048.75410
Chenākh Bolāgh38.9751047.84410
Chenān33.7461046.17280
Chenār30.3126053.26140
Chenār-e Soflá33.4924047.79890
Chenār-e ‘Olyā35.6676049.72930
Chenārān36.0707058.98210
Chenāreh-ye Bālā34.6566045.89260
Chenāreh-ye Pā’īn34.6527045.88880
Chenāreh-ye ‘Alī Mūr34.6365045.91070
Chenārestān36.4190049.55730
Chenār Darreh37.4190056.86720
Chenār Pol30.6178056.95240
Chepseh-ye Kūchek31.5458048.58910
Cherāghī27.4792057.88770
Cherenchī35.7000048.16670
Chergezlīk35.0511049.19950
Cher Posht37.2844048.95860
Cheshmeh-ye Afsānū32.6253059.63280
Cheshmeh-ye Bahār38.1788056.85420
Cheshmeh-ye Kal Karīm30.4155056.82480
Cheshmeh-ye Khān Moḩammad35.9184061.02980
Cheshmeh-ye Khvājeh Ḩasan33.4299056.20490
Cheshmeh-ye Leylī33.4351048.87420
Cheshmeh-ye Māshā’allāh35.8833060.21670
Cheshmeh-ye Zāed-e Maḩmūd26.9737055.54140
Cheshmeh-ye Zāgh Āb33.1667053.48330
Cheshmeh-ye ‘Alī35.8500060.21670
Cheshmeh Ādīneh35.7170047.69290
Cheshmeh Anneh34.8166057.21300
Cheshmeh Bāz35.8366047.35620
Cheshmeh Bīd34.6288047.94380
Cheshmeh Bīd Rīmaleh33.6610048.38570
Cheshmeh Būyenāk35.5681057.82860
Cheshmeh Chenār36.3615060.34140
Cheshmeh Daqq-e Malekī33.2825060.51610
Cheshmeh Gard Kāneh33.7314047.71490
Cheshmeh Gol35.4842060.76360
Cheshmeh Golkan34.4150059.69170
Cheshmeh Heyvāneh27.5818052.53790
Cheshmeh Īlkhī35.5133059.82640
Cheshmeh Jalāl35.5814059.59930
Cheshmeh Kabūd34.1973047.07670
Cheshmeh Kamūr33.7640046.52440
Cheshmeh Khīz-e Zavāreh Kūh34.0311046.52520
Cheshmeh Malek35.2219052.59120
Cheshmeh Mīl34.0208045.72180
Cheshmeh Qajar36.0394057.94670
Cheshmeh Qīr32.8071047.07700
Cheshmeh Rameẕān33.7950045.94930
Cheshmeh Sar36.9778049.85310
Cheshmeh Sardeh33.9616047.92290
Cheshmeh Sefīd31.8959051.32080
Cheshmeh Shaddād31.9029049.28830
Cheshmeh Shāh28.3850057.73450
Cheshmeh Shīrīn32.1650049.13450
Cheshmeh Sorkh36.2199059.46430
Cheshmeh Yāser36.5301050.12230
Cheshmeh Zādlū30.6431052.11820
Cheshmeh Zard35.8979060.92990
Cheshmeqān38.7451046.41320
Chetū-ye Sharqī30.8481061.79710
Chīānām33.7405048.03760
Chīāpīkeh33.4963047.61780
Chīā Sabz33.3437047.13860
Chīchaklū34.4044049.10050
Chīdāk31.9419050.18440
Chīden31.5503049.99860
Chīgūnī35.5859047.93680
Chītak-e Bozorg32.1720049.33850
Chītak-e Kūchak32.1825049.32370
Chītok-e Kūchak32.1825049.32370
Chogā Sorkh32.3139048.93900
Choghāy-e Chellū32.8350048.93700
Choghā Pūr28.4335051.45560
Choghū Kol36.2591059.82370
Cholbār32.3814049.37530
Cholcholī32.3314049.75850
Chopoqlū36.3556049.81080
Choqākū Chakaneh34.2119046.29520
Choqāy Zanbīl32.0167048.51670
Choqā Mīrgeh34.3564046.24130
Chowkhbolāgh36.3622047.83540
Chowkūh32.8939048.88200
Chūbdār36.4960049.69770
Chūblī37.6599057.13480
Chūkhvor Yūrd36.1249048.37800
Chūl33.1358048.62060
Chūqūr36.5412049.51600
Chūrak-e Bālā30.9430050.70400
Chūrak-e Pā’īn30.9381050.69810
Chūrchūrī37.8228057.60290
Chūrī Dar28.9712056.56740
Chūtū30.8289061.78360
Dabar30.8451050.17530
Dabīyeh31.7412047.92200
Dādanj33.3547059.17230
Dadeh Kohel37.7925046.07540
Dāf35.1121059.18360
Dafār-e Soflā31.6691047.95440
Dāf‘alī27.3500062.76670
Dagāgāh35.0687045.98040
Dāgh Kandī35.3469049.49620
Dāgh Qū’ī35.6557050.48270
Dahan-e Dabālī26.4512057.82210
Dahandar Mīg27.1487057.59410
Dahaneh-ye Bālā28.2659056.30620
Dahaneh-ye Dehū27.9525056.37460
Dahaneh-ye Nā’īz27.5005057.46470
Dahaneh-ye Now32.0640059.84980
Dahaneh-ye Zehān33.7272059.54750
Dahaneh Dam28.6387054.76450
Dahaneh Dar Bar30.0895057.43920
Dahūr32.8859048.90750
Dak29.9225056.61920
Dakal Dāghī31.2815051.92900
Dakeh-ye Deh-e Mard30.8792061.50910
Dallāk Qabrī37.3366046.98680
Dalleh Kon31.0739050.47960
Dalmeh37.3799047.19380
Dam-e Chenār30.8229051.27070
Damāk26.9345057.84130
Dāman Kūh29.8491057.74630
Dambīrchī Kandī38.3001047.47760
Dāmdārī-ye Sālār Kīā35.6052051.23400
Damgah32.7115048.62880
Damūrchī-ye Bālā35.3965049.29250
Dam Gach-e Ḩoseynābād29.1495051.88790
Dam Gerow Band27.6370056.58340
Dam Tang31.3507050.14400
Dam Tang-e Kūchekī27.8034056.12760
Dam Tangāh27.6544056.70270
Dānyāl Nabī32.1833048.25000
Daqq ‘Alī Jān28.6027056.14600
Dar-e Hāsh27.1791055.57050
Darangbūn26.0659059.30760
Dārān Bārī36.9795049.93700
Darāshgoft32.3874048.86550
Darband33.7079048.74990
Darband-e Soflá35.9833060.85000
Darband-e Zard34.7063045.74900
Darbandak26.8566059.22120
Darbandekān26.9070057.55600
Darband Jūq34.4430045.45330
Dārbīd34.0978046.98960
Dārbū26.4725057.79520
Darb Āhang35.8357056.63260
Dārcheh Kīsht37.4685048.79070
Dārcheh Reẕā36.1362050.58150
Dārdar33.0787048.81570
Dardarī32.8349048.78110
Dardāz27.3291057.72780
Dārestān29.1403058.70120
Dargān33.0784060.31160
Dargaz Kūlak27.1017057.55760
Dargerow29.9517057.46130
Dargī31.1157061.54460
Dargū-ye Jonūbī28.3956051.66110
Darhūneh32.8576048.90010
Darī33.1774046.46390
Dārīn33.5711056.14770
Dārīneh-ye Pā’īn36.0769045.67340
Darīshdār33.7819048.03560
Dārjīn39.1137047.46560
Darkeh-ye Ḩasankhān34.3287046.94130
Darkhān27.2897061.87520
Darkhīārān26.4899058.42610
Darkomā31.9467053.74080
Darlūeh35.0592045.96610
Dārmūdī32.8767049.11180
Darneh35.9700052.51520
Darpeleh34.8262045.74070
Darqaz36.5490060.18830
Darreh-ye Ḩoseyn33.6945048.70700
Darreh-ye Karūg27.0791057.34010
Darreh Arzanī32.1103050.75830
Darreh Āshūrbāy38.1522056.38790
Darreh Bādām-e Soflá33.9363047.08460
Darreh Bāgh33.0710048.03210
Darreh Bāgh-e Bālā33.7790048.15860
Darreh Bāsh Bolāgh36.6447048.11170
Darreh Bīd31.0892050.66470
Darreh Bīdād33.7007048.69410
Darreh Chāh33.1716049.07070
Darreh Cheh33.2345049.05200
Darreh Chītū29.1878051.16040
Darreh Dasht29.9742051.93430
Darreh Derāz34.3323047.01330
Darreh Dīvak31.3523050.07610
Darreh Dozdān35.8536046.73110
Darreh Gap32.8019048.96730
Darreh Garm-e Bālā32.5090050.36480
Darreh Gaz36.6309055.11640
Darreh Gerū31.0120050.49520
Darreh Gerū-ye Bālā31.2335050.40170
Darreh Gorg29.9791051.83700
Darreh Gūdarzī30.7400051.33570
Darreh Hendīān33.1404048.81660
Darreh Ḩowẕ36.9971056.25930
Darreh Kalak32.0393050.28680
Darreh Kareh Ney33.7749047.22180
Darreh Khoshk32.6542049.14800
Darreh Khowrdeh Halākdar33.1754048.81420
Darreh Kūl33.0445048.87950
Darreh Kūl Rāt33.0370048.69640
Darreh Kūrān25.9955057.30230
Darreh Maḩak31.5745049.34660
Darreh Māhīnī30.4163051.75970
Darreh Nār31.2692050.00030
Darreh Nem Nemī31.1632049.92480
Darreh Ney-e Vostá30.7527050.00420
Darreh Pahn30.5935050.38250
Darreh Palangī37.3051055.54360
Darreh Rālī34.0030049.01050
Darreh Şāleḩān33.9876049.32680
Darreh Sefīd35.5526046.35180
Darreh Shāh Valī36.5482049.61980
Darreh Shāh Valī-ye Soflá36.5336049.62580
Darreh Shāh Valī-ye ‘Olyā36.5321049.63490
Darreh Shūr29.3268060.31200
Darreh Soleymānī36.4583049.69910
Darreh Sūn33.2137048.91470
Darreh Tanhā31.0608050.22130
Darreh Vazān35.9743046.32080
Darreh Vīleh33.8570048.84630
Darreh Zarī33.5640048.63860
Darreh Zhāleh-ye Bālā34.8214045.81740
Darshī Nāder34.7554045.75230
Dārūneh33.7386048.21100
Dārūshīyeh34.9657046.11580
Darvaleh-ye Soflá35.0733045.94720
Darvāzeh34.7582047.42940
Darvāzeh-ye Qorān29.6356052.56190
Darvazī31.5825050.24000
Darvīshābād37.0333045.25000
Darvīsh Moḩammad28.3381052.97230
Daryān38.2334045.63650
Dāryūn30.2884051.91190
Darzankān26.8635057.83650
Dar Anār27.2731057.73210
Dar Ashūb27.6399057.82720
Dar Bāgh27.6703057.82300
Dār Balūţ33.8061047.15780
Dar Bar30.0911057.44000
Dar Chenārū30.9297056.69110
Dār Ganjī31.2286050.49790
Dar Kahūr27.1173057.21480
Dār Khānī33.2265048.51090
Dār Khowr34.5483045.70290
Dār ol Vaj32.5949050.29320
Dar Por Āb27.0797057.71350
Dār Rash34.9664046.11770
Dār Tūt33.7110046.01610
Dāshbolāgh38.6353047.42780
Dashneh Mīāneh37.2958048.96140
Dasht26.5631057.45930
Dasht-e Armand31.6829050.81380
Dasht-e Āsmān32.3169052.17440
Dasht-e Chahār Pāreh32.0582049.30090
Dasht-e Kabūtarān30.7355061.33340
Dasht-e Khānī33.0686049.22110
Dasht-e Qīr29.9651050.87730
Dasht-e Zāl28.3890051.71610
Dashtak31.0618061.22030
Dashtīābād33.5513052.52070
Dashtūk27.2299062.10030
Dasht Bīkhvoy27.9705053.46960
Dasht Dāman37.4681048.78330
Dāsh Bolāgh37.9686048.54970
Dāsh Qāpū38.5631047.51950
Dastgerd27.1489057.25380
Dastgerd Dargāz26.8573057.81570
Dastjerd35.3361050.53760
Dastjerd-e Bālā27.5260057.80480
Davah Būyonī37.5006046.46330
Davān28.7070054.56100
Debarshā33.4211047.55150
Defkūndar33.1799048.61280
Degā33.2053048.60580
Deh-e Ājūk31.1489061.55730
Deh-e Akbar Ja‘farī30.9240061.33590
Deh-e Amīr31.1514061.78110
Deh-e Amīr Ḩoseyn Khān31.2384061.70840
Deh-e Ashkanān32.7202048.35660
Deh-e Bachcheh Dar30.9020061.75990
Deh-e Bālā33.2101052.29510
Deh-e Balūch31.0874061.81190
Deh-e Bāqer31.2848050.30700
Deh-e Deymeh32.1718049.02610
Deh-e Farāhī31.2346061.61280
Deh-e Farrokh34.0440048.15600
Deh-e Fāţemī31.1434061.63740
Deh-e Gah Pīrak32.4757049.05640
Deh-e Garat26.7885053.29820
Deh-e Gazmeh30.9371061.76860
Deh-e Gharīb-e Pīr Sabz30.8665061.33640
Deh-e Gholām31.2108061.53020
Deh-e Gholām Ḩeydar31.0995061.75030
Deh-e Ghoẕanfer31.1836056.50870
Deh-e Gol Zār31.2082061.47010
Deh-e Ḩājjī Āqā’ī31.0923061.59510
Deh-e Ḩājjī Ḩeydar31.0522061.75640
Deh-e Ḩājjī Khodāmorād30.9464061.49240
Deh-e Ḩājjī Mīrzā Khān31.0493061.77830
Deh-e Ḩājjī Nabī30.8149061.77140
Deh-e Ḩājj Malek31.1271061.53560
Deh-e Ḩājj Mīrzā Khān31.0545061.77820
Deh-e Ḩasan ‘Alī30.9417061.53340
Deh-e Ḩātam31.1032061.81340
Deh-e Ḩeydar30.9030061.78080
Deh-e Ḩoseyn-e Mosāfer30.9090061.77710
Deh-e Ḩoseyn Gholām‘alī30.9475061.77880
Deh-e Ḩoseyn ‘Alī Akbar30.9356061.43550
Deh-e Īraj Khān30.8449056.45520
Deh-e Ja‘far31.6784049.72110
Deh-e Ja‘far Shahbāz30.9329061.29970
Deh-e Kal32.0737049.79020
Deh-e Kanī35.6221050.92540
Deh-e Karbalā’ī Ḩoseyn30.8310061.44880
Deh-e Karbalā’ī Zeynal30.7333061.48560
Deh-e Karbalā’ī ‘Alī30.9570061.73440
Deh-e Karī31.2296061.65140
Deh-e Karīm35.6223051.84940
Deh-e Khānjān31.0612061.52440
Deh-e Khaţīb34.1101059.75390
Deh-e Kheyr28.6625054.63710
Deh-e Khodā Karam33.8002049.09770
Deh-e Khoshkū31.8088055.98890
Deh-e Khvājeh Ja‘far33.1378048.70280
Deh-e Kohneh33.0685049.62200
Deh-e Lālā31.2716056.61800
Deh-e Lārī36.1682058.70770
Deh-e Loţfī34.3798046.19550
Deh-e Maḩmūd30.9347061.35090
Deh-e Mālekī30.9293061.33820
Deh-e Mardeh31.0858061.73490
Deh-e Mīrzā Gholām31.1863061.67730
Deh-e Mīrzā Nabī31.0866061.73410
Deh-e Mohājerī30.8635061.79040
Deh-e Moḩammad Ḩasan Khān31.0220061.76920
Deh-e Moḩammad Mīrzā30.6139055.61820
Deh-e Moḩammad Shāh Karam30.9281061.74890
Deh-e Moḩammad ‘Alī30.9023061.58140
Deh-e Monīrkhān29.7203056.93960
Deh-e Mordāb30.9982061.34240
Deh-e Nabī36.0264057.13870
Deh-e Nārū’ī30.8711061.79210
Deh-e Nasḩ31.2617050.65970
Deh-e Naşīr33.6303049.27560
Deh-e Navvāb30.9701061.73030
Deh-e Nīk Moḩammad31.0753061.79010
Deh-e Noqlī37.2891046.98740
Deh-e Now32.9655048.14970
Deh-e Nūrī Moḩammad-e Nārū’ī30.8736061.77000
Deh-e Nūr Moḩammad Khān31.2115061.75260
Deh-e Parvīz31.2010061.76800
Deh-e Qāder31.0483061.69400
Deh-e Qāhāqāch35.4341051.09980
Deh-e Qanbar31.0376061.78280
Deh-e Qāẕī30.9446061.53520
Deh-e Rīg Kūshak30.9706061.60760
Deh-e Rostam Maḩmūd30.8660061.35370
Deh-e Rūz ‘Alī31.8077049.72810
Deh-e Şafar ‘Alī33.9239049.04430
Deh-e Şāḩeb Khān31.0927061.69000
Deh-e Sālār30.4753057.82160
Deh-e Salīm31.0636061.52520
Deh-e Salmān33.1853049.70230
Deh-e Şamad Nūrollāh31.1147061.78260
Deh-e Sanchūlī31.1962061.51600
Deh-e Şan‘at-e Gol31.1433061.58680
Deh-e Sarānī31.0691061.81860
Deh-e Seyyed Khān30.7583061.36160
Deh-e Seyyed Moḩammad30.9071061.76970
Deh-e Sezāvār31.0706061.68640
Deh-e Shāh31.0225050.47980
Deh-e Sharīfā35.3215051.67140
Deh-e Sheykh31.0145061.78410
Deh-e Sheykh Beyg31.2271061.68330
Deh-e Shīr32.9582048.26770
Deh-e Shīrīn30.9571061.80850
Deh-e Shīr‘alī32.1691049.01620
Deh-e Shūr32.2287058.90370
Deh-e Sīāh Sar30.9403061.41340
Deh-e Sorkh33.2507048.95860
Deh-e Sūkhteh30.8126061.55910
Deh-e Vosţá34.1994047.84230
Deh-e Zargar29.1554058.52570
Deh-e ‘Abbās34.4781045.53670
Deh-e ‘Abbāsī28.7975057.91680
Deh-e ‘Abbās‘alī31.0908061.74530
Deh-e ‘Abd-e Moḩammad30.7410050.31540
Deh-e ‘Abd oş Şamad31.1328061.76060
Deh-e ‘Abd oş Şamad Khān31.2219061.77250
Deh-e ‘Alīreẕā30.9160061.31880
Deh-e ‘Alī ‘Abbās30.3016056.66720
Dehak29.5227051.96830
Dehbar32.8031048.79240
Dehdāmcheh30.4004052.16500
Dehdasht31.0205050.49820
Deheh-ye Pā’īn36.3457049.69810
Dehgāh33.5101049.29110
Dehleḩ35.1195049.43190
Dehnow30.5939050.48230
Dehzanān32.8694048.99140
Deh Bābak29.8235056.64610
Deh Bālā29.8000053.70000
Deh Bāqālī30.1090051.48520
Deh Belū32.0614049.41250
Deh Bīābānī29.4684055.49500
Deh Bīsheh-ye Vasaţ30.3599050.14970
Deh Chākhū34.3039057.36800
Deh Ebrāhīm34.4098046.62850
Deh Gar33.0624048.83850
Deh Hūd31.0421050.73690
Deh Kamāl28.7417054.99120
Deh Khvājeh31.0452055.51750
Deh Kohneh31.2393049.60070
Deh Kohneh-ye Ḩājjī31.2269061.67160
Deh Kūlī-ye Eslām Naz̧ar30.9648061.44090
Deh Kūn36.0287045.87230
Deh Kūt26.8234053.29820
Deh Now33.5666052.26130
Deh Now-ye Kherreh Sīāh33.4145048.69350
Deh Rīz26.8140053.24970
Deh Solţān35.1837052.52190
Deh Sorkheh33.7826048.67770
Delāl33.0818049.75980
Delī32.3344049.42450
Delī-ye Ranjkak30.3437051.44790
Delītangū31.0973050.93820
Delīyak31.0380050.65620
Delī Banak30.3089051.64380
Delī Deh-e Now30.7768050.85970
Delī Gerdū31.1645050.91860
Delī Khomsīr30.7330051.32380
Delī Savār30.8992050.75690
Deljow26.9020060.77830
Delmīr36.0344045.43410
Delyāsar-e Vosţá30.8136050.78680
Delyāsar-e ‘Olyā30.8148050.78080
Denow25.4088061.42190
Derakht-e Bādām35.3278058.98520
Derk30.5646050.95740
Deylam-e Ḩenāchīyeh32.1167048.56670
Deylamzār34.3143049.51040
Deymehlū36.6692054.55760
Dezgarān28.6815054.51350
Dezh-e Jomhūrī30.7016048.08450
Dezh-e Mahtābī30.7163050.37080
Dezh-e Shāh ‘Abbāsī33.5170051.90620
Dezh Kūh30.8944050.38530
Dez Nard36.6833057.18330
Dīdgāh-e Ālamūn32.8417048.91790
Dīgeh-ye Pāftār33.0640048.95400
Dīgeh-ye Qādīān33.0660048.94060
Dīg Daraq38.7777047.54890
Dīnī Jūq37.3371047.21060
Dīvār34.9664060.20550
Dīvār-e Tārīkhī-ye Gorgān37.1257054.41370
Dīvshal Poshteh37.1715050.11630
Dīzaj Khalīl38.1486045.74710
Dīzgerān-e Bālā34.1809046.96080
Dīzgerān-e Pā’īn34.1866046.95530
Dokhtargīr36.4477055.87990
Dom-e Eshgaft30.8465050.35060
Domanālū28.4473051.52660
Dorāqānlū37.5988057.16470
Dordāneh29.4810051.98600
Doshmanlū37.4254046.86770
Dotā Sang33.1795048.71300
Dotow-ye Amīr Sālār28.8969052.67480
Dowgar-e Bālā33.4573048.03370
Dowgīn26.3967058.30470
Dowkanān34.4350046.54910
Dowkhāneh36.1075058.80670
Dowkūshkān-e Reẕā Khānī34.1786046.94070
Dowlahtū36.3202045.29680
Dowlangān33.6062047.19550
Dowlaq Sar38.2459048.14470
Dowlatābād29.8663052.96340
Dowlatābād-e Bālā30.2257051.49710
Dowlatābād-e Kohneh30.5184057.78070
Dowlatābād-e Pā’īn30.2294051.48940
Dowlat Owrlan37.9976056.12960
Dowlī Bahlūl35.5254061.26990
Downīs35.9457045.67150
Dowr Āb36.6800053.34060
Dowţāqcheh29.1841053.28060
Dowtūdar32.7988059.79450
Dozd-e Gabr30.3833053.95000
Dozdak-e Soflá30.3085051.39130
Dozdī Qal‘eh37.5854048.70720
Dozdū28.9211054.66790
Dozd va Medow’ī31.4584049.76000
Do Āb32.9189048.76550
Do Āb-e Pā’īn32.6779048.28370
Do Āb ‘Alīshāhī33.7579048.20360
Do Balūţān32.1243049.49100
Do Borjeh36.7003056.47420
Do Chāhī35.9319059.90620
Do Dehak33.3522049.50660
Do Gūsh31.4206050.05290
Do Jadhūk26.0731059.31120
Do Khāleh Kūh37.6022048.76830
Do Kūhāneh31.7902060.75500
Do Lengeh30.9702050.24620
Do Mār-e Kaj27.0659057.27000
Do Martabeh36.5358049.51450
Do Qal‘eh35.0801061.02920
Do Qānlū36.5925047.60770
Do Tomb27.6867056.53050
Dūb-e Soleymān31.2185048.39190
Dūgh Nadeh32.1917049.02930
Dūl37.9266048.71790
Dūl-e Monīrī32.7669047.10180
Dūl-e Sorkh33.2405048.06160
Dūlbī33.4151048.01390
Dūleh Dasht37.7028048.72700
Dūlū37.6251057.97550
Dūl Barfī30.8728050.31940
Dūl Derāz33.2593047.69990
Dūneh34.2257049.97960
Dūrāb31.1246050.15190
Dūrak32.5645049.28090
Dūrān37.2838047.69700
Dūraq32.9209048.30480
Dūreh Derāz33.7101047.41980
Dūrgī27.2325056.62930
Dūrgīn33.9292047.21470
Dūrmīān32.8849051.75500
Dūr Moḩammad31.2083061.57000
Dūsh33.1810048.55080
Dūskām36.1124061.16470
Ebrāhīmābād31.0423061.60690
Ebrāhīm Sūkhteh32.0962053.33590
Ebrigh38.8257046.03070
Ebrīq-e Jadīd38.9913046.90040
Elahābād33.6578052.09180
Elīū32.5842049.32970
Elyāsābād33.2046047.36690
Emāmābād26.2840060.80950
Emāmī28.1250061.31840
Emāmīyeh36.3560059.45910
Emāmzādeh Allāh Akbar35.3458050.67250
Emāmzādeh Mokhtār34.9330050.49820
Emāmzādeh Pīr Majnūn35.3243047.59380
Emāmzādeh Seyyed Moḩsen31.9642048.52750
Emāmzādeh ‘Abdollāh32.4301049.49570
Emām Dād32.3925048.91600
Emām Ḩasan34.5395045.83350
Emām Ḩāẕer37.6499057.90460
Emām Morshed37.2416058.29000
Emām Qolī32.6713048.69460
Emām ‘Abdollāh36.9947057.17970
Emārat30.3478051.39300
Esfād33.7297059.93350
Eshāqī37.3833055.91670
Eshgaft33.7528051.00120
Eshkafat Morād32.3344048.89480
Eshkaft-e Manā32.4752049.12190
Eshkaft-e Mollā Bāqerī30.7573050.77290
Eshkaft-e Salmān31.8176049.85070
Eshkaft Derāz30.4388051.41120
Eshkaft Zard30.4655051.43440
Eshkaft Zūn29.2308052.21660
Eshkam Gāv-e Anārān32.8081047.10850
Eshkerī30.2656051.92200
Eshkolī30.8439056.99390
Eshqālān Gūr36.1120045.46070
Esjīl36.4514059.15790
Eskālown31.3584052.11970
Eskandarī31.0874050.67350
Eslāmābād31.3018050.23610
Esmā‘īlābād28.6173060.42350
Esmā‘īl Kandī38.2206047.29980
Eşpahān37.3097059.16630
Espārāt-e Pā’īn32.4253059.09190
Esperī27.4983057.16870
Estārū28.6650060.54200
Estehrū27.2480057.32120
Eylar33.0525048.65330
Eyvand-e Soflá34.2201049.40470
Faflī26.8264053.20640
Fahālanj33.4129056.94260
Fakhrābād28.4329053.12420
Fakhrābād-e Bālā34.1790051.40650
Fakhrābād-e Pā’īn34.1971051.39610
Fakhrūd33.0680059.61840
Falakeh-e Āyatollāh Khātemī32.3095054.01860
Falakeh-ye Gāz30.8532051.46000
Falakeh-ye Jeyḩūn30.3004057.07380
Falakeh-ye Kārūn30.3382048.30430
Falakeh-ye Kows̄ar30.8488051.46740
Falakeh-ye Mīrzāābād35.7616051.33230
Falkhānjak-e Soflá34.5380045.78600
Fanasqān34.9328050.36820
Faqīh-e Şāleḩī28.4080051.42360
Faraḩābād34.1608047.67420
Farāshābād36.4288055.36060
Farātān-e Now32.2862059.36390
Farāvīz34.3901046.05420
Farhādābād35.7254046.97740
Fārīāb31.0065050.68300
Farrāshband28.9000052.20240
Farrokhābād33.6836050.12390
Farsemmeh34.8868049.69360
Farzaqeh33.7832046.34400
Farzeh26.1875059.86090
Fasīl32.8667047.76670
Fatanābād36.3348049.63750
Fatḩābād29.2663054.28840
Fatḩābād-e ‘Arab28.6856052.67170
Fāẕelmand34.8812059.36650
Ferdowsīyeh36.0846059.09200
Ferīch30.1335049.64420
Feshārshekan35.3069050.68700
Feylī30.4335049.69470
Feyẕābād35.8363053.88160
Fe‘līyeh30.4514048.12890
Fīkūr Sar36.8370049.89740
Fīk Cheshmeh36.2335053.72600
Fīk Gūleh36.1031053.72800
Fīlāb32.8677049.15980
Fīl Āb32.8747049.16170
Fīl Qal‘eh35.3306051.72350
Fīnkhī-ye Kūchak31.6867048.02120
Firooz Abad33.1752049.69840
Fīrūzābād34.0636047.23910
Fī Āb36.9604050.01160
Gabrchī27.0696057.72110
Gābrī36.4674049.51610
Gāchāl36.7113049.70490
Gachīlīk37.3488047.83140
Gachū27.2207055.63400
Gach Gorsā32.4232048.97680
Gach Naqqāshī29.7265052.11600
Gach Vār32.0976049.40300
Gadmeyeh32.9029048.87490
Gadpūk33.1754048.73770
Gadyār35.9732059.49160
Gagcheh37.7640055.35720
Gāhen30.7363048.81020
Gahlān26.2821059.86900
Gāl-e Bedeh27.4674053.90590
Galamābād35.9556059.56630
Galeh Bīleh32.4366048.96350
Galeh Sorkh33.0668049.02610
Galeh Yār33.0074049.17550
Galleh35.4375052.78930
Galleh Dār30.3692053.39700
Galleh Ḩowẕ33.7299060.54670
Galleh Varī32.4554049.01340
Galleh Zār31.3583049.96090
Galūband36.4277059.26280
Galūmak29.9710056.98700
Gamarī33.4682049.47270
Gameshk31.7327059.81460
Gāmīzaj-e Soflá34.1526047.00660
Gāmīzaj-e Vostá34.1464047.01930
Ganāsī30.3942050.07710
Gandāb35.6964053.05610
Gandāveh31.7977049.80780
Gandeh Bakhsh30.9462061.29070
Gandomābād37.1650048.85650
Gandomkār31.2181050.50500
Gand Āhū35.7409049.17360
Ganjābād31.3683049.77840
Ganjālī37.1885046.56980
Ganjānak31.7833049.81200
Ganjeh Khāneh36.5526049.51040
Ganj Golī34.4001049.29570
Ganj Nāmeh34.7632048.43760
Gāpīseh32.6049050.18200
Garāb36.4833054.75000
Garā’ī32.8860048.91750
Garchī Bīā36.0459050.82740
Gardaneh36.3242045.37420
Gardaneh-ye Mo‘allem Khānī36.4956049.83780
Gardan Gerd30.9388050.35970
Gardān Tūl30.9986050.56360
Gardārzakī Khān30.0613051.32260
Gārī Khāneh34.3395049.57730
Garjakeh34.1583047.67800
Garm-e Rūdbār36.2194051.30580
Garmāb-e Pā’īn36.0225045.37080
Garmāvar36.8625050.03000
Garmekhānī35.0375047.92930
Garm Owsār36.6242059.65650
Garrāveh-ye Do34.4450045.67000
Garzamī36.1097059.67320
Gar Chel Chel30.5317051.30370
Gar Ḩeşār37.1186057.10740
Gashkī34.8960046.75600
Gashnerūd36.5697049.92930
Gashqādī27.5179056.55410
Gasrag31.0213050.69200
Gatānī26.4748059.91630
Gatī27.2053061.59450
Gavah30.3232051.42700
Gavāhīn30.6120048.88140
Gavāhīn Dar Chāl30.6278048.85630
Gavājak Kohūr26.4054057.71840
Gavāleh Kalāsh34.9147046.22200
Gavālem Gorgī27.1265057.77140
Gavāmzānī25.7390059.38930
Gavār33.4137046.25840
Gāvarāneh30.9996050.23320
Gāvarzkār32.9401048.83290
Gāvār Chāl36.4111049.96220
Gāvrah33.2018048.56150
Gāvzardūl33.3796047.90720
Gāv Āghel36.1579057.57370
Gāv Bandeh34.3962047.05590
Gāv Karān36.1447046.69960
Gāv Sar33.0885049.19640
Gāv Sefīd-e Jonūbī29.6000050.70280
Gāv Shalū36.0559048.26720
Gazābād28.0895058.42160
Gazak28.3776051.45480
Gazak-e Kahūleh28.3718051.44300
Gazak-e Shomālī28.3865051.45350
Gazan26.6728062.61860
Gazanag27.8490051.75300
Gazan Gerū32.6578050.31840
Gazbān-e Bālā36.5573049.56230
Gazbān-e Pā‘īn36.5454049.55290
Gazband35.9083060.11910
Gazgī36.4919049.66080
Gazmāneh35.3250050.59560
Gazneh35.0235045.91710
Gaznow33.2844052.75500
Gazūgānī Zeh26.1850059.14280
Gaz Angūrī31.1591061.42750
Gaz Derāz-e Maqātelī28.3371051.39260
Gaz Gāvīān28.6453054.61790
Gaz Kanūk28.3197061.47670
Gedū-ye Bālā26.3197057.28540
Gelāldūn31.3029049.57550
Geleh Dār36.5644049.64120
Gelerd35.9758053.23560
Gel Espīd31.1290050.82750
Genāvkān29.4247051.14150
Gerān Segār26.8386062.30740
Gerdāb32.5885050.29720
Gerdāb-e Pīāzī29.9328051.09690
Gerdāb-e ‘Olyā30.6366053.27190
Gerdeh Kān36.5182049.67280
Gerd Bolāgh34.7671048.65270
Gerehn27.4760053.03890
Gesh Kendar27.8929057.69920
Gestūk Zarmalek27.0760057.77520
Getrow32.7410048.57800
Gezālī30.1997049.66920
Gezenak30.1091051.49620
Gezfī30.6589051.24640
Ghadīr31.4911048.20220
Ghadīr Kūhī26.8515053.97520
Ghalehe Ebrahim Khan32.2673051.56490
Ghalehe Kazemi32.2663051.56210
Ghalehe Yavar32.2677051.56340
Gham Ţowrqeh36.2770047.82170
Ghareybeh31.6169048.60830
Ghargāneh30.4798049.62710
Gharībābād28.5585060.66580
Gharībeh31.6181048.59220
Gharīzābād34.9665047.94830
Ghār Shāpūr29.8057051.61170
Ghaẕanfarī29.4318055.94120
Ghāzān Kandī36.5634047.12620
Ghīās̄ābād34.3726048.80620
Gholāmābād35.1102047.29440
Gholāmān36.1603058.17590
Gholāmḩoseynābād32.2093049.49710
Ghoveyleh31.2107049.10660
Ghūlābād Tappeh35.1994052.27510
Ghūleh-ye Pā’īn30.4602049.73480
Ghūzīānī37.8838048.72520
Gīl35.9686048.64880
Gīlāb Kharābeh34.5353059.90640
Gīlakī27.0643057.61530
Gīlūneh37.2858048.93560
Gīlvān35.1586046.34700
Gīmān27.8572060.16000
Gīrdī30.3636061.10080
Gīrdī Kalā30.3501061.16250
Gīr Ḩeşār34.4489051.19990
Gīsheh31.6973060.54620
Gīshū27.3862055.69670
Gīsk30.8989056.60100
Gīsūr-e Bālā34.2687059.26590
Gīv-e Kohneh32.5516059.24480
Gīvak-e Bālā32.8058059.13580
Gobeyr-e Yek31.4444048.77310
Godār-e Bābā Rostam34.0645050.48650
Godār-e Jaghān27.6017056.59170
Godār-e Landar32.0227049.38490
Godār-e Owshtān27.5790056.61230
Godār Gaz27.6087056.53940
Gohreh Gazeh30.4349057.20920
Gol-e Khāţū34.5281045.83890
Gol-e Qoflī35.4022060.17780
Gol-e Sīāh31.6226051.25510
Gol-e Sorkh32.2035050.28920
Golābād30.5367054.24220
Golābī32.2643059.29170
Golbahār-e ‘Olyā33.1781049.67760
Golbodāgh34.5570048.02260
Goldarreh33.9490047.41850
Golengū27.9668051.75550
Golestān30.3446056.71040
Golestānak35.3166051.96770
Golījeh37.2426047.58420
Golī Chāsh33.0088049.26950
Gollar38.6624047.42770
Golm28.9115054.66490
Golrū’īyeh28.1362055.74690
Golshanābād33.2816058.95500
Golūjeh37.1884046.83590
Golūjeh-ye Soflá37.1267047.10140
Golzār32.8425048.80950
Gol Banī33.5276046.95140
Gol Bolāgh-e ‘Olyā35.7844047.56240
Gol Būteh36.5188060.12000
Gol Chāh28.6560055.24430
Gol Espīd31.1808050.71340
Gol Gah-e Cham ‘Arab31.7721049.71980
Gol Kechar38.1796046.31060
Gol Meshā37.3811047.85990
Gol Moḩammad31.1712061.67440
Gol Tappeh36.0717047.61660
Gol Varzeh35.3079060.37440
Gol Zard33.4571047.63740
Gomlā36.0243053.51080
Gomrok-e Kohneh34.5619045.56680
Gom Sabz33.4600048.85510
Gonak28.8812052.85120
Gonak-e Bālā28.8874052.83290
Gonbad30.0810050.94940
Gonbad-e Jabalīyeh30.2923057.11680
Gonbadak35.8234049.27230
Gonbad Bardī31.4376049.63280
Gonbad ‘Ālī31.1155053.30570
Gondalestān32.2970048.90000
Gondeh Cheshmeh35.6503060.22310
Gonrān27.4697057.36510
Gonū29.5663061.08490
Gorāghān28.8994057.89610
Gorāzū’īyeh30.1685057.39280
Gordeh Bīsheh32.8500047.91670
Gorg29.4877059.72980
Gorgāb35.1257060.19430
Gorgān Shūr28.4270060.73870
Gorgīrān32.4271048.97950
Gorglū33.2776048.91780
Gorgor33.3125047.80450
Gorgū30.3738051.74640
Gorg Gīrān32.4193049.00390
Gorjī Kheyl35.8969053.01680
Gor Gor37.5874046.62960
Govāndarak26.0184061.06970
Govarnāg27.4062061.48020
Gowd32.6548048.53860
Gowd-e Gol30.1206050.66690
Gowdak26.4071057.77990
Gowd Aḩmar-e ‘Olyā30.0484055.90360
Gowjeh Gūz36.0054047.94160
Gowr25.7625060.01540
Gowrī28.5085051.44350
Gows30.8831048.58960
Gozaldarreh-ye Bālā36.4222048.66560
Gozāzā27.1157057.61450
Gozīdar35.3949059.36010
Gūchīn27.7455056.22100
Gūdāl28.2870061.48470
Gūdīn31.0173050.22980
Gūlāb-e Pā’īn33.6606048.52680
Gūnar27.0408057.73350
Gundishapur32.2833048.51670
Gūr-e Seyyed35.7804058.33870
Gūrāb30.5105051.44440
Gūrāb-e ‘Olyā33.1976046.97500
Gūrak34.2872060.04660
Gūrchān28.3366061.46450
Gūrdīm25.3606060.12250
Gūreh Shīr36.2937045.28590
Gūrī Gūr35.0337046.06450
Gūrjīlū35.7900053.60270
Gūrmālī34.0203049.01690
Gūr Kord31.4590049.65590
Gūr Mes27.2583055.62360
Gūshān28.5454060.79850
Gūsheh34.0258057.24110
Gūsheh Daraq38.4704045.95820
Gūshnām25.8760059.52410
Gūshtīn36.1204048.39620
Gūsh Pand30.2171051.60730
Gūzar25.7217060.13830
Gūzīl33.0788049.58820
Gūznān31.2921050.56370
Gū Āleh Poshteh37.2708048.88020
Ḩabībābād32.9805052.78720
Ḩaddādeh36.2503054.74320
Ḩaddām31.6828049.03410
Hadīdeh30.8750049.49470
Hafchekān27.2703060.95840
Ḩāfez̧ābād30.5601055.62950
Haftād Rūd32.5812060.52720
Haftān-e Pā’īn34.8254049.68540
Haft Cheshmeh30.8355050.00850
Haft Dasht-e Karīmlū30.0563051.09180
Haft Dasht-e Pā’īn30.0878051.06540
Haft Dīārān33.8415049.56550
Haft Khāl36.2849053.46130
Haft Kūsk29.6261057.16250
Hajeq-e Soflá38.9280046.91770
Hajeq-e ‘Olyā38.9196046.90440
Haji Abad Tambi31.8277049.42990
Ḩājjīābād29.5282053.45750
Ḩājjīābād-e Bāghāt28.6635055.79460
Ḩājjīābād-e Soflá34.1729046.89360
Ḩājjīābād-e ‘Olyā34.1517046.88420
Ḩājjī Aḩmadī27.9074052.38810
Ḩājjī Bābā Qeshlāq39.2961048.11140
Ḩājjī Būsh38.6972047.76580
Ḩājjī Dād30.4332053.25190
Ḩājjī Ebrāhīm36.4685060.77420
Ḩājjī Gald Ākhūnd37.9551056.70850
Ḩājjī Gol Khān31.1952061.71460
Ḩājjī Jalā’ī30.9171061.77290
Ḩājjī Kandī Rūd37.4074046.89610
Ḩājjī Khān ‘Alī39.3423047.51010
Ḩājjī Kūhī30.2609051.54460
Ḩājjī Moḩammad30.9139061.50250
Ḩājjī Mollā ‘Alī31.8340053.87500
Ḩājjī Qāder34.7594045.75160
Ḩājjī Reẕā34.7156058.94060
Ḩājjī Sardār39.0967047.75060
Ḩājjī Yūsef28.5968056.82230
Ḩājjī ‘Abdollāh30.8338061.77600
Ḩājj Moḩammad Ţāher27.8840055.50300
Ḩājj Moḩammad ‘Alī36.0667060.58330
Ḩājj Şāleḩ31.5463047.89380
Ḩājj ‘Alī35.1692058.65520
Ḩakīm31.1468061.71210
Ḩakīmābād36.0935058.96080
Ḩalab-e Soflá36.4759047.45680
Ḩalab-e ‘Olyā36.4768047.46070
Haladar35.6381049.31440
Halākadar33.1723048.65730
Halāleh-ye Manzel31.8378049.00010
Halālī-ye Ḩājjī Darvīsh28.2652051.48970
Ḩalārestān36.6590058.36210
Hāleh27.4016052.64380
Halīkābād32.8389049.76340
Ḩalīmābād37.5283057.10830
Ḩalīmeh36.5750049.95180
Halj27.5728057.19530
Ḩamām33.1610047.55040
Hameh Yaz34.4117046.40580
Hameh Zarandī35.3248050.71180
Hamestān32.9408049.90720
Ḩammam-e Nūrī33.0868047.56560
Ḩammāmī37.5838057.50510
Ḩammām Darreh36.5430049.60530
Hampā37.5566047.82530
Ḩamzehābād35.2749050.57850
Ḩamzeh Chāh36.8927056.79820
Hānī Garmaleh35.2437046.13440
Hānūzī37.5779057.51810
Hanzāf29.3460056.38800
Ḩaram Qeshlāq38.6820047.60170
Harqorūsh33.5180047.45670
Harshūn Dasht37.7086048.71850
Harzeh Vīl36.7466049.43770
Hār Koreh32.5016049.20020
Ḩasanābād36.8729045.97510
Ḩasanābād-e Gavārez36.3309046.49050
Ḩasanlū37.4637046.65250
Ḩasan Bakūl35.9749050.48390
Ḩasan Karam30.7851061.59320
Ḩasan Khān30.7307061.32370
Ḩasan Khānī36.5226049.51650
Ḩasan Khūjeh35.9613059.92410
Ḩasan Kordī34.9237057.49400
Ḩasan Qanādī35.2517052.48290
Ḩasan Shaqāb36.4028059.58960
Ḩasan Yūrt36.7341049.78740
Ḩasāsaneh-ye Do31.5030047.99560
Hashām-e Pā’īnī27.9759051.81870
Hāshemābād29.7908053.43710
Hāshemābād-e Patkū’īyeh28.1462055.78290
Hāshemī28.7737057.16660
Hāshem Khān35.6758051.62750
Hasht Behesht32.6534051.67010
Hasht Tappeh35.2760050.71760
Haskovān33.7064048.08500
Haspestān37.6624044.87660
Ḩaşşeh Gāh37.6541057.03430
Hatī32.5021049.16890
Havān34.7060045.70290
Havār Hānīyeh35.0209046.56130
Havīreh30.5925049.00310
Havīreh-ye Shahrestān30.6031049.00510
Ḩayāder30.9704049.16930
Ḩayyeh33.2477048.99150
Ḩaẕarābād27.5831056.47740
Hedāyat34.5821045.55230
Helān38.6516047.44860
Helkār-e Pā’īn29.8520056.79360
Hemmatābād29.4232061.22090
Hemmatīyeh-ye Pā’īn34.6353059.01240
Hendā36.4580050.20020
Hendī Bolāgh35.2017047.24060
Henkū’īyeh29.3091056.41360
Ḩesāmīyeh31.0110061.36790
Ḩeşār35.5006047.26220
Ḩeşār-e Bālā35.3998056.87080
Ḩeşār-e Jalā36.0693058.92300
Ḩeşār-e Morādbeyk37.7833045.11670
Ḩeşār-e Shīneh34.5453051.06320
Ḩeşār-e Valī Khān36.5264049.65670
Ḩeşār-e ‘Abd ol Karīm36.2899049.32620
Ḩeşār Chārī35.3098049.65210
Ḩeshmatābād-e Soflá34.0088047.87670
Ḩeydarābād28.5544054.52570
Ḩeydar Kalāteh37.1304055.40170
Ḩeydar Sareh36.9303049.89710
Heylī38.5148047.57180
Ḩeyrān ‘Alī Khāneh38.7742046.98110
Hezāreh34.4860048.25170
Ḩīāmber-e Bālā37.7201048.72920
Ḩīāmber-e Pā’īn37.7230048.73970
Hīrāb33.8728048.97550
Hīrān32.7881049.76310
Hītegān26.5723061.28570
Hodāb32.7402048.54770
Ḩodūd30.4784048.03640
Ḩofīreh30.9455049.00290
Ḩofīreh-ye Soflá30.7894049.48240
Ḩojjatābād35.5741050.67630
Ḩokūmatī33.1800048.59960
Homāsar37.9501048.81530
Hondor33.3967049.42000
Ḩormūd-e Mīr Khowr27.5144054.97810
Hormū’īyeh29.3313056.41320
Ḩoseynābād27.4262057.55160
Ḩoseynābād-e Chang ‘Abbāsī36.0397059.15950
Ḩoseynābād-e Khareh Sar35.9770050.51130
Ḩoseynābād-e Kohneh33.0050052.68080
Ḩoseynābād-e Mehdqolī29.8831057.36460
Ḩoseynābād-e Shokrā’ī34.5548049.16400
Ḩoseynābād-e ‘Arab35.2418051.74960
Ḩoseynīyeh34.5105049.62040
Ḩoseyn Jān33.1288047.86850
Ḩoseyn Qeshlāqeh38.5343047.30340
Ḩoseyn ‘Alīābād34.2994047.76780
Hoshtūgān32.2701059.57800
Ḩowsh30.0515050.89370
Ḩowẕ-e Asadollāh Khān35.8913057.23510
Ḩowẕ-e Ḩājjī33.0839057.20040
Ḩowẕ-e Ḩājjī Moḩammad Reẕā35.8763057.19700
Ḩowẕ-e Kal35.5857054.41980
Ḩowz-e Mīān Ţāq32.4167054.93330
Ḩowẕīān33.3594049.73530
Ḩowẕkhāneh-ye Panj31.2342056.25640
Ḩowz̧ va Borj-e Choghād33.1384055.79030
Hudīābād31.2563056.83810
Hūk Hūl34.1596045.96780
Hūlī Azīr38.0897048.75530
Ḩūn27.4950053.88850
Hūnkār30.9785055.88900
Hūr26.9375058.44200
Hūrt ‘Āgel31.5007047.99260
Ḩūr Rūzaneh31.0989049.01000
Hūshak28.8518057.12640
Hūshangīyeh28.9340058.55680
Īdā32.8517048.95310
Īdalū37.3019047.59520
Īdow32.7002048.82400
Īkī Āghāj37.7400045.09340
Īlderjīn35.7092049.37380
Imam Square32.6574051.67770
Īmān35.0227045.98680
Īnāq33.7462048.19510
Īnjūy-e Pā’īn34.8741060.37560
Īrījeh35.0645050.70280
Īshkeh Daraq37.5988046.67560
Ismailabad36.4648049.65840
Īstehrī34.7969049.25980
Īvaydeh33.5405049.58500
Īzadīyeh35.3298059.79150
Īzhgī36.7746049.91710
Jabalābād35.5333049.05000
Jāberī30.8112048.66260
Jāber Ḩamdān31.6933048.04050
Jabrī28.4513051.30790
Jadval-e Now30.4865052.49770
Jaffāl30.7500048.69300
Jagīn25.6806058.25300
Jāgīrābād33.0534049.00660
Jahānābād35.4406053.20840
Jahānbakhsh34.5733051.08550
Jahāngīrābād27.1264059.18560
Jahānshāhābād34.3452047.48370
Jahldarag25.7437058.91600
Jajahlū38.7422048.11150
Jalālābād32.6804052.84850
Jalāleh31.1964050.95630
Jalāyer Qeshlāq38.5173047.47990
Jalīlābād33.5754052.26810
Jālīzāb32.8761048.98410
Jālī Yārī38.7262047.79070
Jal Sīāh27.5002053.76370
Jamālābād31.2204048.73040
Jamāloddīn29.1497060.40200
Jamāl od Dīn-e Bālā30.8340050.80000
Jāmī37.3771055.54160
Jam Jūd36.3130049.69740
Jam‘ābād33.7240050.55290
Jānābād35.6088057.34950
Jānevarān35.5356046.58450
Jangā33.2313050.33250
Jangal38.1948047.28670
Jangalī27.2172058.57330
Jangī29.4833059.71670
Jangū’īyeh-ye Soflá30.4534055.16880
Jānīābād29.6654052.00000
Janjāl31.6277060.79850
Jannatābād34.0806051.16220
Jantareh Chīl25.8887057.30590
Jān Moḩammadābād33.9957048.17770
Jān Qāchār36.2289048.14950
Jān ‘Alī38.5876048.05990
Jaqr37.8011047.43550
Jarāyyeh31.5248047.86990
Jarqalā‘33.2643047.96740
Jarrī27.3036053.29710
Jarūndeh36.6941048.83600
Jārzan32.6356052.34460
Jāzestān33.1654048.68450
Jāzgazābād27.4958058.54720
Jazīreh-ye Mīānī29.4230050.66320
Jazzeh31.4481049.70810
Ja‘farābād30.1604053.67420
Ja‘far Mashhadī35.1827059.40680
Ja‘īr37.2857047.88210
Jedāqayah36.2025047.94150
Jegānī26.4875060.81760
Jegar Āghāch36.4556046.00730
Jeghartīn36.4900060.15750
1 2 3 4


Reviews


The post has not yet been commented. Be the first
Iran
Formal nameIslamic Republic of Iran
LanguageFarsi
Population71.208.000
Lifespan72 years
ISO Code, 2-letterIR
ISO Code, 3-letterIRN
ISO code, numerical364
Internet TLD.IR
GentilicioIranian
CurrencyIranian rial (IRR). Name of fraction: [dinar] (IR1)
Telephone prefix+98
ISO country name follows UN designation (common name: "Iran")
En.infodesti.com, 2014-2018© ()
Contact:
Designed by: En.infodesti.com | Policies | Admin